background preloader

Ict

Facebook Twitter

Ro.GDfI-F3EFTf / Latest text of pad DBCEIPB08l. Clipboard - zkrátka texty. Vítejte na mojí webové stránce... Co využít v DUMech? | Co jsem vyzkoušela. Takový velmi subjektivní přehled online aplikací, které by šly využít při tvorbě DUMů. Většina jich je využitelná pro aktivity žáků, tj. žáci tvoří sami a výběr je směřován spíše na jazyky. – – vlastní tvorba dětských knížek, nejlépe v angličtině, aby kniha byla veřejná – – podobné StoryBird – – tvorba puzzle (s větami, s osobnostmi, s reáliemi, s historickými fotografiemi)

Materialy na tvorbu pracovních listu

Vyuka - prakticka. Software - hardware - teorie. Make videos online with photos, clips, music - Stupeflix. Jak spravne zapsat literaturu. Bobřík informatiky. Plagiátorství - Infogram. Citační normy a styly Existuje mnoho způsobů jak citovat použitou literaturu v odborném textu. V České republice je nejvíce rozšířena mezinárodní norma ISO 690 a ISO 690-2, které bude věnována následující podkapitola této sekce portálu. Akademická komunita však celosvětově používá mnoho různých jiných citačních stylů, které se liší podle oboru, mohou být svázány s profesními organizacemi (např. Modern Language Association – MLA), nebo s jednotlivými odbornými časopisy. Následující sekce stručně definuje základní rysy několika nejčastěji používaných citačních stylů.

Sekce je doplněna seznamem manuálů a pomůcek o tom, jak správně citovat. Při citování je důležité znát: • Jak citovat použitou literaturu v textu vaší práce, tj. jak mají vypadat odkazy na citace uvnitř textu diplomové práce, odborného článku apod. • Jak správně strukturovat bibliogafické záznamy v seznamu použité literatury, tj. jak má vypadat formální úprava bibliogafických záznamů Norma ISO 690 a ISO 690-2 KOSEK, Jiří. 9. 12.

Pětka

Grafy online. Writer. Práce s mapou. CC Search. HTH system - Váš IT dodavatel. HISTORIE PC. Tento delší článek je určen pro ty uživatele počítačů, které zajímá, jak počítače ve skutečnosti pracují, tj. co se uvnitř počítačů děje. Nejdříve si popíšeme von Neumannovu i Harvardskou architekturu, roli aritmeticko-logické jednotky, řadiče, operační paměti i vstupní a výstupní zařízení. Obsah 1. Jak pracuje počítač? 2. Von Neumannova architektura počítačů3. Harvardská architektura počítačů4. 1. Mnoho uživatelů počítačů i začínajících programátorů si klade otázku, jak vlastně jejich počítač ve skutečnosti pracuje. Pohled do moderního osobního počítače s vyznačením některých jeho důležitých součástí Pro ty ostatní z vás, které by zajímalo, jak počítače uvnitř pracují, co je to například mikroprocesor a jak se ovládá pomocí strojového kódu, je určen právě tento článek, na který bude navazovat několik tématicky zaměřených pokračování.

Zjednodušené schéma relativně moderního osobního počítače s čipovou sadou rozdělenou na takzvaný North bridge a South bridge Anketa Jaký byl váš první počítač? Učíme informatiku: Informatické myšlení. V rámci diskuse ke strategii digitálního vzdělávání přišlo na přetřes (nejvíc tady a tady, ale nejenom) i informatické myšlení (IM, z anglického Computational Thinking). Co je IM zač? Zachrání výuku informatiky? Nemáme to už obsažené třeba v klíčových kompetencích? Není to jen buzzword? Ukazuje se, že toho o IM česky stále moc není.

V posledním čísle časopisu JTIE vyšel o IM článek, na kterém jsem chtěl beztak založit seriál pro tenhle blog. Co to je Pro začátek nám postačí přibližná představa o IM: Informatické myšlení je schopnost myslet jako informatik při řešení problémů. Tím se nemyslí ajťák, a nečeká se ani úroveň informatiků rekrutovaných na pozice strategických konzultantů. Jak to vypadá Jak se může IM projevit v praxi? Vážnější příklad použití IM souvisí s transplantacemi ledvin. K čemu to může být ve vzdělávání Jak nám tedy může koncept IM prospět? Cílem rozvoje IM na školách není výchova populace programátorů. Příště srovnáme několik hlavních vymezení pojmu informatické myšlení. Pyramida pokus. Informatika na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Definice Software (neboli programové vybavení) je v informatice souhrnný název pro všechny počítačové programy používané v počítači, které provádějí nějakou činnost.

Definovat software lze i tak, že software je v počítači vše, co není hardware (tj. vše kromě fyzických součástí počítače). V tomto případě zahrnujeme mezi software i data, která typicky neprovádějí žádnou činnost, ale data popisují: obrázek, textový dokument a podobně. Označení software se někdy vztahuje jen na programy, ale může se vztahovat i na data. Existují však případy, kdy lze na data pohlížet i jako na program (například programy zkomprimované do ZIP souboru).

Hranice mezi programem a daty je nejasná i v případě HTML souborů obsahujících webové stránky – může v nich být úryvek programu v JavaScriptu nebo jazyce PHP. Základní rozdělení softwaru Podle funkce můžeme software rozdělit na několik skupin. Aplikační software Správci souborů Total Commander Grafické editory Software pro zobrazení a zpracování obrazové informace.

ICT kompetence ZVUK NA PC. Programy pro práci se zvukem (hudbou) si představíme ve 3 skupinách. Programy pro přehrávání zvuku Pro vlastní přehrávání je kromě nezbytného hardwarového vybavení (viz. kapitola hardware) potřeba také program, který dané zvukové formáty dovede přehrávat. Windows Media Player Program, který je standartní součástí v součastnosti nejrozšířenějších operačních systémů u nás, Windows XP a Vista. Dnes je dostupná jeho verze s označením 11. Multimediální přehrávač, který je schopen přehrávat digitální data ve formě: klasické hudební CD, formát MP3, streamové soubory, soubory MIDI. Za nevýhodu je považována jeho robustnost a tedy těžkopádnost u méně výkonných počítačů. Současná verze nabízí širokou paletu možností v rámci využití multimediálních služeb programu: Knihovna - databáze souborů s přehledným tříděním podle mnoha kritérií.

. « Officiální web » Jeden z nejoblíbenějších přehráváčů, který se řadí do skupiny free software. Pokročilé vyhledávání v rámci interpreta. Další dostupné přehrávače AudaCity. Praktické činnosti - práce s počítačem. Ikona | Počítačový blog, výuka PC. 11. září 2011 v 10:30 | Śj | Víte co je ikona, umíte si ji změnit? - je to vlastně formát obrázku s příponou ico - ikony nám slouží jako odkazy na programy či internetové stránky. - např. na ploše můžete mít spousta ikon - od každého programu jinou, protože každý program má ikonu tedy nějaký obrázek, který jej symbolizuje. - vytahujete-li si na plochu i internetové odkazové ikony, pak máte na ploše více ikon, které mají stejný obrázek - znamená to, že používáte-li INTERNET EXPLORER, budete mít na ploše takovéto ikony, vždy s určitým textem - ten pochopitelně můžeme také měnit. - abychom některé rychle na ploše našli, můžeme si místo modrého ečka, dát obrázek.

Nevíte jak? Tak např. si můžete udělat rychlý odkaz na tyto blogové stránky a dát si k němu obrázek, který tyto stránky symbolizuje. Kliknete na Get started a vyberete si obrázek ze souboru - obrázek se vám načte - zadáte Export - vyberete si velikost a kliknete na Save us - tzn. uložíte si ho jako ikonu. Informatika. Základní škola Ondřejov. Videozáznamy SU v Opavě. Altix online. Infovek.sk: Informatika - námety. Průzkumník ve Windows 7: dva panely to nejsou, ale... – Živě.cz. Průzkumník ve Windows je pro mnohé pokročilé uživatele synonymem základního a značně omezeného nástroje pro správu souborů. Instalace pokročilého, dvoupanelového správce souborů se při požadavku na náročnější operace se soubory stala nezbytnou. V novém systému Windows 7 je správa souborů o něco vylepšena.A my se teď podíváme, co všechno nový Průzkumník umí, jaké má funkce a jak se s ním pracuje.

Tento článek se podrobněji zabývá prací se soubory ve Windows 7. Postupně se takto podrobně budeme věnovat dalším nejpoužívanějším oblastem systému. Hledáte-li komplexní informace v kostce, přečtěte si velký test Windows 7. Knihovny: zkratka k datům Po svém prapůvodci z Windows 95 zdědil správce souborů ve Windows 7 základní strukturu. Design okna odpovídá Internet Exploreru 8. To je on, Průzkumník. Asi nejdůležitější inovací Průzkumníka ve Windows 7 jsou Knihovny. Levý navigační sloupec dále obsahuje seznam Oblíbené položky, který obsahuje oblíbené adresáře. Řazení, filtrování… Informatika a výpočetní technika - Ivana Matyášková.

Jakweb

Ikate.ic.cz. Finanční gramotnost - DIGIFOLIO. Materiály pro 5.ročník - Informatika. Informatika | ZŠ Habrmanova. Vyučující: Bc. Simona Kubátová (simona.kubatova@centrum.cz) školní rok 2014/2015: Pracuji na nových, přehlednějších a obsáhlejších webových stránkách pro tento předmět. Najdete je na adrese: 5. ročník: Prezentace, které si promítáme při hodinách informatiky. Tisknout si můžete 4 stránky na 1 list, tak ušetříte papír. Materiály byly vytvořeny v rámce projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“, šablona III/2/13, sada 37 721_Využití počítačů – zde 722_Základní pojmy ve výpočetní technice – zde 723_Druhy počítačů – zde 724_Počítačová sestava – zde 725_Uvnitř PC – zde 726_Základní komunikační porty počítače – zde 727_Periferie počítače I. – zde 728_Periferie počítače II. – zde 729_Operační systém – zde 749_Přípony (formáty) souborů – zde Výborná učebnice pro objasnění základů za světa IT: učebnice INFORMATIKA pracovní listy, které používáme v hodinách: ukázkové testy: Materiály vytvořeny v rámce projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“, šablona III/2/13, sada 39 6. ročník:

Informatika - Internet. Juraj Pecháč. Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15. 1. Pracovní prostředí OS Windows. Výuka Informatiky - Informatika - Informace a informatika - Cesta ke hvězdám ... Navod ict. Knihovní katalogy - Infogram. Lístkové katalogy elektronické katalogy, online souborné katalogy Lístkové knihovní katalogy jmenný/autorský katalog: katalogizační lístky jsou řazeny abecedně podle příjmení autorů názvový katalog: lístky řazeny abecedně pouze podle prvního slova z názvu dokumentu předmětový katalog: katalogizační lístky jsou řazeny abecedně podle předmětových hesel systematický katalog: katalogizační lístky jsou řazeny podle pravidel použitého systematického třídění Příklady: Jmenný lístkový katalog knihovny AV ČR (Tituly získané knihovnou do konce roku 1992) KATIF - naskenované katalogy NK ČR (3 generální katalogy - tituly z let 1501-1995) Proces retrokonverze Skenování, jehož výsledkem je digitalizovaná "obrazová" podoba lístkových katalogů nebo bibliografií.Přepis pomocí OCR (Optical Character Reading) .

Elektronické knihovní katalogy automatizovaný katalog - katalog obsahující záznamy ve strojem čitelné podobě OPAC (Online Public Access Catalogue) S. INFOGRAFIKA.