Traditional Children's Games, England Scotland Ireland vol 2- contents Pg
Turkish Children’s Games Turkish Children’s Games Even today Turkey is predominantly rural. Though the intrusion of both indoor and outdoor foreign games such as cards and football has taken away much of the popularity that traditional games and sports once enjoyed, and other games have been lost as a result of the weakening of local cultures, throughout Turkish villages one can still see both adults and children amusing themselves in their leisure with identical games, and these traditional games vary greatly from village to village.1 Since peasants and children are among the most obstinate conservators of traditional usage, the study of their legends, anecdotal material, certain fragmentary meanings and actions, and the rich game vocabulary still extant can help to reveal the connection of many games with primitive forms of ritual and their original functions. One of the most important aspects of folk games is vocal or verbal expression.
IBEXES (see tag: oyun kuramı) Yeni ekonomik düzenin büyülü sözcüğü “değişim”in doğası nedir, insanlara nasıl yansıyor? Her zaman kısa vadeye endeksli bir ekonomide kişi kalıcı değer ve hedeflere sahip olabilir? Her an parçalanan veya sürekli yeniden yapılanan kurumlarda, kişi kendi kimliğini ve yaşam öyküsünü nasıl oluşturabilir? Küreselleşme olgusunu makro düzeyde inceleyen birçok kitap yayımlandığı halde, bu sürecin mikro düzeyi, insan karakteri üzerindeki etkileri pek az incelendi. Richard Sennett, Karakter Aşınması'nda bunu yapıyor. Ona göre sermayenin, günümüz ekonomisinin bütün dünyaya yayılmış dalgalı denizlerinde "hızlı kâr"ın dışında başka bir amacı yok; şirketlerini piyasadaki anlık değişimlere müdahele edecek biçimde esnekleştirip, yeniden yapılandırıyor. IBEXES (see tag: oyun kuramı)
Games - (see esp Parlour Games)