background preloader

Verkkoaineistot 8.3.2017

Facebook Twitter

Mihin opettajaa tarvitaan? Päädyin eilen luokan eteen ihmettelemään, että mitähän minä tässä nyt olen tekemässä.

Mihin opettajaa tarvitaan?

Tarkemmin ottaen päätin kysyä opiskelijoilta, mihin he kokevat tarvitsevansa opettajaa. Tieto kun löytyy kirjoista ja kursseja voi suorittaa itsenäisesti. He kuitenkin tulevat tunneille ja tämä ryhmä valitsi sitä kysyessäni mieluummin opettajajohtoisen kuin itsenäisen työskentelyn. (Myös itsenäinen työskentely sai ääniä, mutta vähemmän.)

Tiedän, että jotkut opiskelijat eivät koe saavansa oppitunneista kovin paljon irti ja itsekin olin joskus lukiolaisena usein turhautunut etenkin reaaliaineiden tunneilla. TPACK.ORG. Web Literacy - Mozilla Learning. 5. Harkinta sosiaalisessa mediassa. Tämän vuoden kyselyssä jätimme ”identiteettikysymyksen” pois pitkän harkinnan jälkeen.

5. Harkinta sosiaalisessa mediassa

Uskomme, että asiat eivät ole juuri muuttuneet vuosien 2013 ja 2015 tuloksista. Nuoret keskustelevat sosiaalisessa mediassa mieluiten yksityiskeskusteluissa. Toisaalta, myös pienet ryhmät saavat paljon kannatusta. Someketti opettajille uuden OPS:in mukaan. Uudet peruskoulun opetussuunnitelman perusteet tulevat kouluissa käyttöön vuoden 2016 syksyllä.

Someketti opettajille uuden OPS:in mukaan

Monien muiden uudistusten ohessa tieto- ja viestintätekniikan rooli tulee jatkossa korostumaan. Vaikka sosiaalista mediaa ei nimeltä monessa kohtaa mainitakaan, on se vahvasti mukana uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Kokoan tässä kirjoituksessa yhteen asioita, mitä koulujen ja opettajien tulisi OPS:in perusteella huomioida sosiaalisen median käytössä ja opetuksessa. Monilukutaito kaikki kaikessa. Monilukutaito kaikki kaikessa TamPub JavaScript is disabled for your browser.

Monilukutaito kaikki kaikessa

Some features of this site may not work without it. inShare1 Toimitettu teos. Miten digiopettajia kasvaa? Suomen oppilaitoksissa on varsin hyvä laitekanta – etenkin kun huomioidaan myös oppijoiden omat laitteet.

Miten digiopettajia kasvaa?

Tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön hyödyntämisessä onkin kyse ennen kaikkea motivaatiosta. Jos se on kunnossa, muilla asioilla on taipumus järjestyä. Lukuisat hankkeet ovat jo toistakymmentä vuotta tarjonneet opettajille koulutuksia ja erilaisia resursseja työn tueksi. Merkittävänä apuna ovat viime vuosina yleistyneet oppilaitosten ja kuntien muun muassa kollegavalmentajien nimellä kulkevat tvt-pedagogiset tukihenkilöt eli opettajat, joille on resursoitu työaikaa kollegoidensa auttamiseen.

Viime kevään ITK-konferenssissa pidin neljän muun digiopettajan kanssa esityksen Miten minusta tuli digiope? Opettajallakin on oikeus ja velvollisuus oppia. Oppiminen on jotain, jota voisi melkein kutsua ihmisen henkiseksi perustarpeeksi.

Opettajallakin on oikeus ja velvollisuus oppia

Se on merkityksellinen tekijä hyvinvoinnissamme ja läpi elämän jatkuvan kasvumme edellytys. Oppiminen ei kuitenkaan ole vain oppilaiden oikeus ja velvollisuus, vaan myös opettajalla on oikeus oppia joka päivä jotain uutta. Opettajalla on merkityksellinen rooli oppilaan oppimisessa. Sosio-digitaalisuus porttina rajattomiin oppimismahdollisuuksiin.

Jos nuori käyttää 6–10 tuntia päivässä erilaisten digitaalisten laitteiden parissa, on tuo aika pois opiskeluun suoraan tai epäsuorasti liittyvistä aktiviteeteista, kuten lukemisesta tai keskustelemisesta toisten kanssa.

Sosio-digitaalisuus porttina rajattomiin oppimismahdollisuuksiin

Yllä oleva lainaus liittyy suomalaisten nuorten, erityisesti poikien, oppimistulosten pieneen laskuun viimeisimmässä Pisa-mittauksessa. Lööpeistä huolimatta mistään romahduksesta ei kuitenkaan ole kyse. Empatia, vuorovaikutustaidot ja digitaalinen maailma. Miksi netti estää empatiaa?

Empatia, vuorovaikutustaidot ja digitaalinen maailma

Miksi empatia on tärkeää? Millä tavoin se kehittyy? Kannattaako lapsen ruutuaikaa rajoittaa?