background preloader

Verkko-opetus

Facebook Twitter

Oppia.fi - blog - Miten luen ihmisten tunnetiloja verkkotilaisuudessa? 4 vinkkiä. Eräässä taannoisessa demossa keskustelimme siitä, miten vaikeaa on lukea ihmisten tunnetiloja etänä.

Oppia.fi - blog - Miten luen ihmisten tunnetiloja verkkotilaisuudessa? 4 vinkkiä

Mistä tiedän, onko ihminen läsnä vai ei? Sitoutunut vai ei? Innostunut vai lannistunut? Tietokoneen ruudun takaa se onkin vaikeaa. Ilman videokuvaa vieläkin vaikeampaa. 1.Selvitä aloitusfiilikset heti tilaisuuden alkuun Aloituksen merkitystä ei kannata vähätellä. Tässä esimerkkinä kuvakortit. Kun aloitat tilaisuuden näin, kaikki kuulevat, missä tunnelmissa muut menevät. Tilaisuuden vetäjänä saat myös tietää, mikä osallistujien valmius on ryhtyä töihin uuden oppimisen, ideoinnin tai päätösten teon kannalta. Adobe Captivate – astu älykkään sähköisen oppimisen tulevaisuuteen.

Improving the quality of online discussion: the effects of strategies designed based on cognitive load theory principles: Distance Education: Vol 34, No 1. Getting real: the authenticity of remote labs and simulations for science learning: Distance Education: Vol 34, No 1. The influence of asynchronous video communication on learner social presence: a narrative analysis of four cases: Distance Education: Vol 34, No 1. The transformation of online teaching practice: Tracing successfu.

Digitaaliset oppimisymparistot verk. Comparing Student Satisfaction With Distance Education to Traditional Classrooms in Higher Education: A Meta-Analysis: American Journal of Distance Education: Vol 16, No 2. Interaction in distance education and online learning: using evidence and theory to improve practice. Academic performance, course completion rates, and student perception of the quality and frequency of interaction in a virtual high school: Distance Education: Vol 34, No 1.

Predictors of course outcomes: early indicators of delay in online classrooms: Distance Education: Vol 34, No 1. Onko tässä ensimmäinen aidosti toimiva virtuaalitodellisuuden etäsovellus? – pelkät lasit riittävät. Esko Kilpi ja Pekka Peura trilogia – Osa 2: Digitaalinen opettajuus. Teksti: Esko Kilpi ja Pekka Peura Jokainen tarvitsee toista ihmistä oppiakseen, sillä oppiminen tapahtuu ihmisten välisten vuorovaikutusten kautta.

Esko Kilpi ja Pekka Peura trilogia – Osa 2: Digitaalinen opettajuus

Tämän lisäksi oppijuutta ja opettajuutta ei voida erottaa toisistaan, vaan jokainen meistä on oppija ja jokainen meistä on opettaja tilanteesta ja näkökulmasta riippuen. Keskiössä on ymmärrys vuorovaikutussuhteiden dynamiikasta ja miten nämä vuorovaikutussuhteet luodaan. Tämän päivän työkaluilla vuorovaikutussuhteet voidaan helposti luoda fyysisen vuorovaikutussuhteen lisäksi digitaalisesti.

Digitaalisuus myös laajentaa ja monipuolistaa mahdollisuuksia. Opettajan läsnäolo oppimistilanteissa on kriittisen tärkeää jokaiselle ihmisille. Valitettavasti menneiden aikakausien koulujärjestelmät ovat tuottaneet suuren joukon aikuisia, joilla kyky oppia uutta, elämänhallintakyky sekä itsesäätelykyky ovat kasvaneet vajavaisiksi. Kidekoulu. Väitös: Syväoppiminen digitaalisissa ympäristöissä vaatii tietoisempaa oppimisen suunnittelua, ohjausta ja arviointia.

Oppimisen nk. digiloikka on jatkuva puheenaihe mediassa ja oppilaitoksissa.

Väitös: Syväoppiminen digitaalisissa ympäristöissä vaatii tietoisempaa oppimisen suunnittelua, ohjausta ja arviointia

Pinnallisista digiloikista on kuitenkin aika siirtyä tavoitteellisempaan dialogiseen yhteisölliseen tiedonrakentamiseen, jossa opiskelijat valitsevat työskentelylleen mieluisat digitaaliset ympäristöt. Tradenomi (YAMK) Sanna Ruhalahti kehitti eteenpäin ammatillisen opettajankoulutuksen kontekstissa pedagogista mallia, jossa keskiössä on autenttisen ja dialogisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä syväoppimista kohden. Väitöskirjatutkimuksessa syntyneen DDD (Dialogical, Digital and Deep learning activities) edelleen kehitetyn pedagogisen mallin tavoitteena on auttaa opetuksen suunnittelijoita oppimismuotoilussa ja tämän tueksi on kehitetty suunnittelun kuusi periaatetta, jotka tukevat dialogisen yhteisöllisen syväoppimisen suunnittelua. Tutkimuksessa esitetään praktinen syväoppimisen arvioinnin viitekehys, joka auttaa edelleen arvioimaan syväoppimista osoittavaa osaamista.

Esittely - SoMe ja Nuoret 2019 - katsaus nuorten sosiaalisen median käytöstä. Tämä verkkosivusto on omistettu vuoden 2019 alussa tehdylle kyselylle suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä.

Esittely - SoMe ja Nuoret 2019 - katsaus nuorten sosiaalisen median käytöstä

Katsauksen pohjana on koko Suomen kattava kysely, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Toteuttajana on oululainen ohjelmistoihin, verkkopalveluihin ja sosiaaliseen mediaan keskittynyt Ebrand Group Oy. Kyselyn vastaajina olivat 13-29 -vuotiaat Suomessa asuvat ihmiset ja kyselyaineisto kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla vuoden 2019 tammi-maaliskuun välisenä aikana.

Kyselyyn osallistui yhteensä 6247 vastaajaa eri puolilta Suomea. Selvitimme jo vuosina 2016, 2015 ja 2013 nuorten sosiaalisen median käyttöä. Digitaalisuus haastaa oppilaitokset - JYUnity. SELFIE-arvioinnin jälkeinen reflektointi ja toimintasuunnitelman teko yhdessä kouluyhteisössä.

Digitaalisuus haastaa oppilaitokset - JYUnity

(Miten SELFIE toimii) Digitaalisuus haastaa oppilaitokset etsimään itselleen parhaiten soveltuvia kehityssuuntia digitaalisen teknologian hyödyntämiselle. Sometaduuniin podcast: Kati ja Miina antavat vinkkejä somen käyttöön korkeakouluissa : Someta Duuniin. Blog on Learning and Development - BOLD. Microsoft Teams - Verkon uusi toimintaympäristö - New Online Tools. Förbundspennan: Vad kan skolan och hemmet göra för en sund spelvardag? Verkkomateriaalit – Oppiminen Online. Verkkomateriaalit-osiosta löydät tallenteet ja muuta materiaalia itsenäisen työskentelyn tueksi.

Verkkomateriaalit – Oppiminen Online

Verkkosessiot olivat avoimia kaikille ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille ja materiaalit ovat edelleen hyödynnyttävissä CC-lisenssin ehtojen mukaisesti. Löydät ne teemoittain omilta välilehdiltään. Palautteesi auttaa meitä kehittämään materiaaleja edelleen. Keväällä 2018 pidetyt webinaarit. Blogibotti Jaakko Niiles tenttaa tietämyksesi käytettävyyden pikamenetelmistä – Haltuin Blogi. Jäikö joululahja itselle hankkimatta?

Blogibotti Jaakko Niiles tenttaa tietämyksesi käytettävyyden pikamenetelmistä – Haltuin Blogi

Panosta itseesi ja hanki Jaakko Niiles sertifikaatti! Kesän ja syksyn aikana julkaisimme blogisarjan, Käytettävyyden pikamenetelmät. Kirjoitukset ovat tähän mennessä luetuinta sisältöä blogissamme. Ne pitävät sisällään nopeita menetelmiä, joilla käytettävyyttä voi parantaa sekä tärkeitä käyttäjäkokemuksen peruspilareita, joista olisi hyvä olla jonkin asteinen ymmärrys kaikilla ohjelmistoprojektin osapuolilla. Näitä seikkoja silmällä pitäen toteutimme blogiamme varten UX-persoonan, Jaakko Niileksen.

Jos olet jo lukenut kirjoitukset, voit siirtyä Jaakon Tentattavaksi sivun alalaitaan. Jos sen sijaan olet vielä Käytettävyyden pikamenetelmä -nöösi, voit lukea kirjoitukset. Digipölytys-blogi - eAMK. Koulu ja sivistys. Pedagogiset mallit – Paussi. Disco idipsum -hankkeen tuottamat pedagogiset mallit Malleja tuottaneiden opettajien nimet löytyvät pedagogisten mallien alta.

Pedagogiset mallit – Paussi

Lataa oma versiosi tästä (PDF) Opetusmateriaalin kehittämiskoulutus - Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kiljuvatko kirkassilmät, kun heijastat tietoa seinälle?

Opetusmateriaalin kehittämiskoulutus - Metropolia Ammattikorkeakoulu

Theseus. eForum. Practitioners’ conceptions of ethical practice in social networking in career services. Koulutuspalvelut - Utbildningstjänster - Digipassi. Opetussuunnitelma edellyttää oppijan aktiivista roolia ja monipuolisia työskentelytapoja.

Koulutuspalvelut - Utbildningstjänster - Digipassi

Se tarkoittaa, että oppilas on aktiivisena toimijana vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Työskennellään yksin ja yhdessä, ajatellaan, suunnittellaan, tutkitaan ja arvioidaan. Tärkeää on taito toimia ja oppia yhdessä. Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. FLIPPED LEARNING in Finland: Käänteinen oppiminen - kääntyykö koulutyö päälaelleen?

Sain kunnian tulla valituksi vuoden matemaattisten aineiden opettajaksi MAOL:in syyskoulutuspäivillä Joensuussa. Tämä titteli mielestäni oikeuttaa ja velvoittaa minut puhumaan koulun ja erityisesti matematiikan oppimiskulttuurin muutoksen puolesta. Koulun uudistamisen ongelma on, että niin sanottu perinteinen opetus ja siihen kytkeytyvä summatiivinen arviointi ajatellaan opettajuuden peruskaavaksi. Ongelma on suuri, koska kehitykselle merkataan rajat määrittämällä perinteinen opettaminen muita arvokkaammaksi tai tehokkaammaksi, ja siten kynnys palata pientenkin vastoinkäymisten jälkeen perinteiseen opettajajohtoiseen opetukseen on pieni. Olen kiinnostunut käänteisestä oppimisesta erityisesti ilmiönä, jolla on potentiaalia tukea opettajuuden ja koulun muutosta.

Tässä muutoksessa ei ole kyse opetusmetodista. Jos haluat tutustua omaan toimintatapaani, kuvaan sitä artikkelissa Käänteinen oppiminen – kääntyykö koulutyö päälaelleen?.