background preloader

Nord/Sydkorea

Facebook Twitter

Koreakriget - ett oavslutat krig. Formellt befinner sig än idag (2013) Nord- och Sydkorea fortfarande i krig med varandra.

Koreakriget - ett oavslutat krig

Den koreanska gränsen vid den 38:e breddgraden är därför en av världens mest hårdbevakade. Det inträffar ständigt skärmytslingar mellan motståndarna och risken för krig är hela tiden överhängande. Koreakriget krävde enorma förluster i människoliv. Totalt dödades ungefär fem miljoner människor under konflikten. Det är bland de högsta dödssiffrorna i ett krig sedan andra världskriget. Schismen mellan Västmakterna (USA och många av länderna inom FN:s säkerhetsråd) och de kommunistiska diktaturerna blev tydligare i samband med Koreakriget.

Detta fick till följd att de båda sidorna i det kalla kriget började flytta fram sina positioner runt om i världen, samtidigt som den militära kapprustningen sköt fart. KOREAKONFLIKTEN. EkonomiVi anser att Nordkorea är ett utav de mest korrupta länderna i hela världen.

KOREAKONFLIKTEN

Man är en extrem planekonomi och liknar som sagt den stalinistiska modellen där allting kontrolleras av staten. Detta bidrar inte till någon bra handel med omvärlden och landet blir i och med detta självförsörjande. En självförsörjning som absolut inte fungerar. De flesta pengarna går till militären och Kim Jong II:s lyxliv, medan resterande landet lever i extrem fattigdom. DemokratiLandet kan absolut inte kalla sig för en demokrati. Även rykten om tortyr, dödsstraff och arbetarläger finns vilket heller inte förespråkar de mänskliga rättigheterna. FramtidAvslutningsvis ser Nordkoreas framtid mörk ut, detta på grund av flera anledningar. Politiskt system i Sydkorea - Landguiden. FN vill dra Nordkorea inför rätta.

Nordkorea: ekonomi, statistik och fakta - Landguiden. Nordkorea har en av världens mest centralstyrda ekonomier med en överdimensionerad tung industri och ett ineffektivt jordbruk.

Nordkorea: ekonomi, statistik och fakta - Landguiden

Efter ekonomiskt sönderfall och naturkatastrofer på 1990-talet har landet sjunkit ned i fattigdom och perioder av svält. Landet är idag ett av de fattigaste i Asien. Utländsk katastrofhjälp har räddat många liv, medan statens krympande resurser gått till militären och till den korrupta politiska eliten. Ledarnas omåttliga lyxliv misstänks finansierat genom organiserad brottslighet med narkotikahandel, vapensmuggling och förfalskning av dollar. Stelbent byråkrati, korruption, hög utlandsskuld, internationella sanktioner, bristande yrkeskunnande och begränsade utländska och inhemska investeringar gör det svårt att få ny fart i ekonomin.

Ända in på 1970-talet var Nordkorea mer industrialiserat och hade en högre inkomst per invånare än Sydkorea. Sovjetunionens upplösning 1991 blev ett dråpslag för den nordkorean­ska ekonomin. Fakta om Nordkorea. Foto: Shutterstock/Maxim Tupikov Nordkorea är världens mest slutna land, en kommunistisk diktatur styrd av Kim Jong-Un, son till den egensinnige Kim Jong-Il.

Fakta om Nordkorea

Samhället är militariserat och människorna strängt övervakade. Nordkorea har kärnvapen och ligger i bitter konflikt med USA och Sydkorea. Ekonomisk kollaps har lett till svält och desperation. All opposition har krossats med arbetsläger och avrättningar. Prova Landguiden Logga in Om du vill läsa hela det omfattande materialet i Landguiden, se exempel måste du logga in. Texten uppdaterad/granskad 24 augusti 2015 | Redaktör: Martina Johannesson Till toppen av sidan. Sakerhetspolitik. Sydkorea har USA:s militära stöd.

sakerhetspolitik

Nordkoreas samhälle är starkt militariserat: armén består av över en miljon soldater, folkmilisen av ca fem miljoner man. Samtidigt är Nordkorea så fattigt att folket tidvis svälter. Enligt FN:s jordbruksorganisation FAO var närmare en tredjedel av nordkoreanerna undernärda i början av 2010-talet. Landets unge ledare Kim Jong-Un har strävat efter att stärka sin ställning sedan han tog över makten i slutet av 2011. Han har i mycket fortsatt i fadern Kim Jong-Ils spår; förhoppningar från utländskt håll om ekonomiska reformer och nedläggning av kärnvapenprogrammet har inte infriats. Nordkorea är världens sista stalinistiska stat. Landet tros ha omkring 150 000 politiska fångar, och brutala förhållanden råder i fängelser och arbetsläger. Hur utvecklades halva Korea dithän? Koreas delning Från 600-talet var Korea ett enat rike. Segrarmakterna beslöt förvalta landet i fem år.

Koreakriget De nya staterna rustades av sina respektive faddrar. Sakerhetspolitik. Nordkorea är en kommunistisk diktatur, ett slutet land där invånarna lever under hårt förtryck, svåra umbäranden och tidvis svälter.

sakerhetspolitik

Kim Jong-Un, som blev landets ledare efter fadern Kim Jong-Ils död i december 2011, har inte avvikit från den tidigare politiska linjen. Utvecklingen fortsätter att vara högst oförutsägbar och Nordkorea uppfattas alltjämt av omvärlden som en instabil och hotfull nation. Landet har kärnvapen och troligen även biologiska och kemiska vapen. Med kärnvapen kan regimen stärka sin makt och söka pressa fram eftergifter från USA. Under 2010 skärptes konflikten mellan Nordkorea och de allierade Sydkorea och USA. Efter förhandlingar mellan USA och Nordkorea i början av 2012 tycktes ett genombrott nära, men ett år senare var situationen mer kritisk än på många år sedan Nordkorea inom loppet av några månader genomfört två raketuppskjutningar och ett tredje kärnvapenprov. Läs mer om Korea under fördjupning Läs fakta om Korea Läs om Sveriges relationer med Korea. Landguiden. Landguiden.