background preloader

Racism

Facebook Twitter

Over Pauw en etnocentrisme. I k zag nog wat verlaat de Pauw-uitzending met Quinsy Gario en Sunny Bergman.

Over Pauw en etnocentrisme

Opvallend was natuurlijk dat Joram van Klaveren (PVV) alle ruimte kreeg om te interrumperen en zijn bandeloze liefde voor Zwarte Piet te betuigen. Maar het interessantste vond ik eerlijk gezegd het vox-pop videofragmentje, waarin een aantal blanke vijftigplussers op straat werd aangesproken over het Zwarte Piet debat. Het antwoord was dat mensen die zich aan Zwarte Piet storen ‘terug moeten naar waar ze vandaan komen’, of dat ‘mensen van buitenaf’ zich niet mogen storen aan Zwarte Piet, ‘want het is van ons, klaar.’ Het lijkt een vrij breed gedeeld sentiment, dat zich niet beperkt tot PVV’ers. Wat dat ‘van ons’ impliceert, is dat het Nederlanderschap door grote delen van de Nederlandse bevolking nog steeds wordt gezien als iets wat voorbehouden is aan het blanke, autochtone deel van de bevolking.

Dit etnocentrisme komt niet slechts van onderop. Hopen dat de dader geen Marokkaan is. E en paar dagen terug werd in Voorburg een vijftienjarige jongen op school neergestoken door een leeftijdsgenoot.

Hopen dat de dader geen Marokkaan is

De jongen overleed later. Het is verschrikkelijk en ik leef mee met de ouders. Toen de eerste nieuwsberichten vrijkwamen, was er nog niet veel bekend over de achtergronden van dader en slachtoffer. Maar ja, Nederland is voorspelbaar aan het worden als het gaat om de reacties op dit soort nieuwsberichten. Op de Facebook-pagina van RTL Nieuws werden de eerste berichten geplaatst.

Toen bekend werd dat het slachtoffer een ‘blanke Nederlander’ was, toen zag je her en der zelfs ‘Marokkanen’ schrijven dat ze hoopten dat de dader geen ‘Marokkaan’ zou zijn. Kort daarna bleek dat de dader geen ‘Marokkaan’ was, maar net zoals het slachtoffer een ‘blanke Nederlander’. En toen was het stil. En blijkbaar is deviant gedrag onder ‘niet-blanken’ de norm en voor de ‘blanke Nederlander’ de uitzondering. Tags: criminaliteit, discriminatie, integratie, minderheden, racisme. "Negers!" staat op onze gevel - Peter Verlinden. "Verbruining" Want volgens Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter heeft bijvoorbeeld mijn jongste dochter een groot probleem in Vlaanderen: ze is bruin.

"Negers!" staat op onze gevel - Peter Verlinden

(Ikzelf heb geen probleem: ik ben/word alleen maar grijs.) Zijn uitspraak op de afsluitende verkiezingsmeeting van zijn partij één week voor de verkiezingen, door alle massamedia zo goed als kritiekloos weergegeven, loog er niet om: ‘Het probleem is niet de vergrijzing maar de verbruining!’ Dat een extreemrechts Vlaams politicus in het heetst van de verkiezingsstrijd wetens en willens en met voorbedachten rade zulke racistisch getinte (ik wik mijn woorden …) uitspraak lanceert, dat kan nauwelijks verbazen. Veel opmerkelijker is de oorverdovende stilte die daarop gevallen is bij zogoed als alle Vlaamse (top)politici en massamedia. Extreemrechts binnen het Vlaams-nationalisme Vijfendertig jaar geleden schreef ik een licentiaatsthesis (‘masterproef’ heet dat tegenwoordig) over ‘extreemrechts binnen het Vlaams-nationalisme’.

En dan nog dit. Hoe Siegfried Bracke racisme tolereert » Apache.be. In 2004 was het VB reuzengroot.

Hoe Siegfried Bracke racisme tolereert » Apache.be

Niet over racisme spreken, daar worden ze alleen groter van, zeiden mensen als Siegfried Bracke toen. Vandaag is het VB piepklein. Niet over racisme spreken, zegt Siegfried Bracke vandaag. Daar worden ze alleen groter van. Siegfried Bracke (Foto Danny Gys – Reporters) VRT-journalist Peter Verlinden deed deze week wat iedere journalist en elke politicus zou moeten doen: de banalisering in Vlaanderen van racisme aankaarten. Bracke & Crabbé Wie dat een dag later pertinent weigert te doen is Siegfried Bracke. De vraag is hoe media en politieke partijen moeten reageren op een tegelijk verachtelijke en belachelijke uitlating als die van Filip Dewinter over de (in zijn ogen bedreigende) verbruining van onze samenleving.

Die laatste vraag kunnen we, alvast wat Siegfried Bracke betreft, bevestigend beantwoorden. Vlaams Blok muziek op Donna. Racisme als perspectief. Nu het racismedebat in Vlaanderen weer oplaait, ontstaat ook steeds meer discussie over wat "racisme" nu precies is.

Racisme als perspectief

Professor Jan Blommaert gaat dieper in op reikwijdte en betekenis van het begrip. Een broodnodige achtergrond voor wie zich wil mengen in het debat. Racisme is een zwaar beladen term, die enerzijds definiërend is, anderzijds evaluerend. Definiërend: de term omschrijft een aantal fenomenen uit de sociale wereld die men als ‘racistisch’ identificeert. Evaluerend: de term hecht aan die beschrijving meteen ook een bepaalde waarde, doorgaans een negatieve. Eén van de problemen in de wetenschappelijke studie van racisme is de ontkenning van dit tweede luik, van de diepe en onontwarbare verwevenheid van feiten en evaluaties, en daardoor van het door-en-door politieke karakter van racistische fenomenologie. Ik zal in wat volgt pogen een benadering te schetsen van racisme die met deze geladenheid rekening houdt. Opnieuw politieke stilte na zoveelste racismedebat. “Negers!”

Opnieuw politieke stilte na zoveelste racismedebat

Dat ene, in krijt geschreven woord op de gevel van journalist Peter Verlinden doet het racismedebat volop oplaaien in Vlaanderen. Tegelijk is dit geen nieuw debat. Het herhaalt zich om de aantal maanden en volgt een bepaald patroon. Dat patroon zelf openbaart een belangrijke dimensie van de machtsstructuur die achter het racisme schuilgaat. Debatten rond racistische incidenten lijken te verlopen in verschillende fasen.

Fase 1: het ontstekingsmechanisme Zelden worden racistische incidenten rechtstreeks opgepikt door mainstream media. Een goed voorbeeld in dit verband was het promofilmpje voor de Stad Antwerpen dat eind maart van dit jaar gelanceerd werd. Iets soortgelijks zagen we gebeuren met het bewuste opiniestuk van Peter Verlinden. Verticale media.