background preloader

PVDA

Facebook Twitter

'Losse eindjes van Tram 3 staan symbool voor lamentabele toestand van het Gentse openbaar vervoer' Je moet het zien om het te geloven, maar tussen de Sint-Michelshelling en de Belfortstraat, vlak voor het Gentse stadhuis, ligt 500 meter verloren tramspoor.

'Losse eindjes van Tram 3 staan symbool voor lamentabele toestand van het Gentse openbaar vervoer'

De spookrails liggen er verlaten bij, in afwachting van wat ooit 'Tram 3' moet worden, een gloednieuwe tramlijn van randgemeente Mariakerke naar station Gent-Dampoort. 'Losse eindjes van Tram 3 staan symbool voor lamentabele toestand van het Gentse openbaar vervoer' De losse eindjes van Tram 3 staan symbool voor de lamentabele toestand van het Gentse openbaar vervoersnet. Een vervelende buur. Voor de link­se op­po­si­tie in het par­le­ment - sp.a, PS, Ecolo en Groen - is de PVDA/PTB stil­aan een ver­ve­len­de buur, die zon­der schroom het so­ci­a­le dis­cours kaapt.

Een vervelende buur

Zou het kun­nen dat de heisa over de geld­ber­gen van de in­ter­com­mu­na­les en over som­mi­ge po­li­ti­ci die daar maar al te graag langs de kassa pas­se­ren een pro­mo­tiestunt was voor ‘Graai­land’, het re­cen­te boek van PV­DA-voor­zit­ter Peter Mer­tens? Als we Karel De Gucht mogen ge­lo­ven, komt het daar­op neer. In zijn al­tijd pun­ti­ge za­ter­dag­co­lumn in Het Laat­ste Nieuws be­stem­pel­de de ge­we­zen Open VLD-voor­zit­ter en voor­ma­lig Eu­ro­pees Com­mis­sa­ris Mer­tens als ‘de gang­ma­ker van dienst’. De trage vervelling van PVDA - Apache. The party that’s pulling the Belgian left to the left. Bart De Wever (N-VA) snoeihard voor wie coalitie maakt met PVDA: "Dat is het restafval van de 20ste eeuw" VOORUITBLIK 2017: newsmonkey kijkt samen met de partijvoorzitters naar 't jaar dat komt.

Bart De Wever (N-VA) snoeihard voor wie coalitie maakt met PVDA: "Dat is het restafval van de 20ste eeuw"

Bart De Wever (N-VA) wil voor 2017 duidelijke antwoorden op de vraag wie coalities wil maken met PVDA. "Als je de balans opmaakt: wat voor lieden zijn dit? Zijn dit mensen die nu meer of minder afstand genomen hebben van de uitwassen van hun eigen ideologie? Ik zou dus wel eens willen weten, meneer Crombez, mevrouw Almaci; vinden ze dat dan okay? 'Zijn regeringspartijen zo bang van PVDA dat feiten niet langer van tel zijn?' De laatste dag van 2016 opent het nieuwe post-truth-tijdperk in de Belgische politiek.

'Zijn regeringspartijen zo bang van PVDA dat feiten niet langer van tel zijn?'

De grootste regeringspartijen voeren oppositie tegen de oppositie, en in die perceptie-oorlog zijn feiten niet langer van tel. De afgelopen maand trokken drie voorzitters van rechtse regeringspartijen ten aanval tegen de PVDA. PVDA tegen militaristisch en dynastiek Noord-Korea. De PVDA wordt regelmatig gevraagd naar haar houding ten aanzien van Noord-Korea.

PVDA tegen militaristisch en dynastiek Noord-Korea

Nochtans hebben PVDA-woordvoerders en -verkozenen al herhaaldelijk gezegd en geschreven dat het Noord-Koreaanse regime in de verste verte niets te maken heeft met waar de PVDA voor staat. Relaties met de Noord-Koreaanse regering of partij zijn er niet. Punt. En daar zijn goede redenen voor. De Noord-Koreaanse maatschappij is in grote mate gemilitariseerd en geüniformiseerd. 'De beerput van PVDA is nog lang niet uitgewalmd' In mijn stuk in Zeno (De Morgen) betoogde ik dat de PVDA haar Stalinistische verleden nog steeds niet verwerkt heeft.

'De beerput van PVDA is nog lang niet uitgewalmd'

Net zoals bij Vlaams Belang, stijgen er geregeld beerputwalmen op uit de partijrangen. Natuurlijk zijn er verschillen: de ideologieën van waaruit Vlaams Belang en PVDA stammen zijn elkaars tegenpolen, en hun respectieve voorlopers hebben met andere genocidaire regimes meegeheuld. Maar de ambivalente houding van beide partijen, en de interne machtsstrijd tussen vernieuwers en verstokte oudgedienden, vertoont opvallende gelijkenissen. Maarten Boudry: We zijn veel te lief voor extreemlinks: Over het dempen van ideologische beerputten. Hoe weet je of een partij heeft gebroken met haar ranzige verleden?

Maarten Boudry: We zijn veel te lief voor extreemlinks: Over het dempen van ideologische beerputten

De voorloper van het Vlaams Belang, het Vlaams Blok, heeft diepe wortels in de collaboratiebeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verschillende kopstukken hebben in hun jeugd geflirt of gedweept met het neo-Nazisme. De videobeelden uit 1991 waarop Filip De Winter schreeuwt om een “blank Europa”, zijn wijd en zijd bekend. De obsessie van De Wever en Boudry tegen de PVDA. David Pestieau is ondervoorzitter van de PVDA.

De obsessie van De Wever en Boudry tegen de PVDA

Hij antwoordt op de nieuwe brief van Boudry tegen zijn partij. Over “written by”, over het opgewarmde McCarthyisme, over procureur Boudry en over het hedendaagse marxisme van de PVDA. Aan Boudry en anderen: als je dan toch "extreem links" wil bekritiseren, doe het dan op niveau. Na Rik Torfs, Bart De Wever en Gwendolyn Rutten gooit nu ook filosoof Maarten Boudry zijn gewicht in de schaal om de linkse partij PVDA+ te demoniseren.

Aan Boudry en anderen: als je dan toch "extreem links" wil bekritiseren, doe het dan op niveau

Wat opvalt is dat het debat over "extreem links" - over de gepastheid van dat etiket zullen we het nu even niet hebben - in een reeks platitudes verloopt. Als we echt een debat willen voeren, zullen we voorbij die platitudes moeten geraken. Ten geleide, en om meteen duidelijkheid te scheppen: dit stuk is geen apologie voor de PVDA+. Dit is wel een oproep om bepaalde gemeenplaatsen en stereotypes te verlaten als we over het marxisme en het communisme spreken. Als historicus en links filosoof die gepokt en gemazeld werd in de marxistische traditie vind ik de kemels immers nauwelijks om aan te zien, het niveau van het ‘debat’ navenant. Jan Blommaert bespreekt 'Graailand' van Peter Mertens. Jan Blommaert las Graailand: Het Leven Boven Onze Stand, het nieuwe boek van Peter Mertens, dat een week na publicatie al één staat op de lijst van best verkopende non-fictie.

Jan Blommaert bespreekt 'Graailand' van Peter Mertens

Dit is zijn impressie van de opvolger van Mertens' 'Hoe durven ze'. In dit land moet je Stalin afzweren om iets over belastingfraude te mogen zeggen. ‘Wij staan voor dat andere rebelse Vlaanderen’ Volgens Peter Mertens heeft België wel nog belang, net zoals Marx. Vlaams-nationalisten moeten dan weer niet te hoog van de toren blazen, ze droegen nooit bij aan de opbouw van de sociale zekerheid. De arbeidersbeweging heeft dan wel de taal-emancipatie onderschat. Doorbraak: Moeten we terug naar Karl Marx? Peter Mertens: 'Marx mag dan wel een 19e-eeuwse econoom zijn, hij leert ons wel de processen te begrijpen, zoals de arbeidskracht, die leiden naar de creatie van rijkdom, naar de meerwaarde.

Daarom houdt de PVDA+ vast aan haar marxistisch profiel, ook na de vernieuwingsoperatie die ze in 2008 heeft ingezet om uit het extreemlinkse verdomhoekje te geraken. ANTWOORD VAN PETER MERTENS OP ENKELE VRAGEN DIE IK HEM HEB GESTELD.