background preloader

Islam

Facebook Twitter

'Mannen zijn geobsedeerd door wat er op ons hoofd en tussen onze benen zit' Opmars van islam niet te stuiten: moslims "baas" in de wereld vanaf 2070. 31 procent van de huidige wereldbevolking (6,9 miljard) is christen, 23 procent is moslim.

Opmars van islam niet te stuiten: moslims "baas" in de wereld vanaf 2070

Tegen 2050 zal de wereldbevolking 9,3 miljard bedragen volgens het rapport. Het aantal moslims zal dan met 73 procent zijn gestegen, tegenover 35 procent meer christenen. We zouden dan met 2,8 miljard moslims en 2,9 miljard christenen zitten. Exposing Anti-Islam Author Ayaan Hirsi Ali’s Latest Deception. While promoting her new book, Heretic, on a March 23 episode of "The Daily Show," Somali-born author and anti-Islam activist Ayaan Hirsi Ali made a staggering claim: “If you look at 70 percent of the violence in the world today, Muslims are responsible,” she told host Jon Stewart.

Exposing Anti-Islam Author Ayaan Hirsi Ali’s Latest Deception

Stewart did not demand any evidence and Hirsi Ali provided no citation. However, she made a strikingly similar statement in a March 20 essay previewing her new book for the Wall Street Journal: “According to the International Institute for Strategic Studies,” Hirsi Ali wrote in WSJ’s Saturday Essay, “at least 70% of all the fatalities in armed conflicts around the world last year were in wars involving Muslims.” Meet Our Man in Tehran. Hoe IS verschilt van Al-Qaeda (en waarom dat relevant is) Op de top tegen gewelddadig extremisme in Washington, deden president Barack Obama en ook de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) hun best om het onderscheid te maken tussen de ware islam en wat de extremisten geloven.

Hoe IS verschilt van Al-Qaeda (en waarom dat relevant is)

'Deradicalisering Syriëstrijders: Hoe Jan Jambon wél succesvol kan zijn als minister van Veiligheid' Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lichtte vorige week zijn beleidsverklaring toe in de Kamer. 'De aanpak van radicalisering is een topprioriteit voor het veiligheidsbeleid van de komende legislatuur', zo begon het onderdeel 'Radicalisering' in zijn beleidsnota.

'Deradicalisering Syriëstrijders: Hoe Jan Jambon wél succesvol kan zijn als minister van Veiligheid'

Het beslaat maar liefst vier van de veertien bladzijden. Daarnaast is Jambon ook de allereerste Belgische 'Minister van Veiligheid'. Non-Profit Data. IS en wat het betekent om 'modern' te zijn. In de nasleep van de gruweldaden van de Islamitische Staat wordt er op de opiniepagina’s van de kwaliteitspers een ronde islamitische tekstexegese gehouden.

IS en wat het betekent om 'modern' te zijn

Luchtaanvallen op Irak en Syrië contraproductief voor regio. Obama en Reynders trekken ten strijde tegen de nieuwe grote boeman Islamic State.

Luchtaanvallen op Irak en Syrië contraproductief voor regio

De oorlogspropagandamachine draait op volle toeren en het Westen blijkt niets te hebben geleerd uit vorige desastreuze avonturen in Afghanistan, Libië en Irak. IS is een creatie van het Westen, bewapend door het Westen. Luchtaanvallen zullen vooral de burgerbevolking treffen. “Militaire actie is nodig om de verspreiding van de kanker Islamic State (IS) te stoppen”, aldus president Obama in zijn langverwachte toespraak waarin hij opriep tot uitgebreide luchtaanvallen op Irak en Syrië en nieuwe maatregelen aankondigde om Iraakse en Koerdische grondtroepen te bewapenen en te trainen. De VS heeft intussen al 150 luchtaanvallen in Irak uitgevoerd en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry verklaarde dat bijna veertig landen zijn overeengekomen om bij te dragen aan de strijd tegen IS.

Video: Praatcirkel met Saudische meisjes. 10 zaken over Syriëstrijders en het kalifaat die iedereen zou moeten weten. Kiest Iran voor of tegen Assad? Sektarisch geweld in het Midden-Oosten verspreidt zich als strovuur.

Kiest Iran voor of tegen Assad?

Westerse analisten beschuldigen zowel Iran als Saoedi-Arabië van gevaarlijk spel met religieuze gevoeligheden waarmee ze hun belangen proberen te verwezenlijken in een regio van Rabat tot Lahore. De situatie in Syrië en Irak geldt dan als voorbeeld van hoe het "sektarische spel voor zowel Saoedi-Arabië als de Islamitische Republiek uit de hand gelopen is. De weerstandseconomie sputtert Overheidsstatistieken tonen dat de Iraanse export naar Syrië gekelderd is. Tot nog toe is het conflict in Syrië voor Iran een economische nachtmerrie geweest. De combinatie van een economische crisis op eigen bodem en het subsidiëren van een buitenlands regime verminderde de publiekssteun voor een Iraanse interventie in Syrië sterk. 'Westen overdrijft dreiging IS' Hoofddoek: 'Waarom religieuze praktijk beknotten omdat er ooit, ergens elementen daaruit rol spelen in gewelddadig conflict?' De hoofddoek blijft stof tot discussie.

Hoofddoek: 'Waarom religieuze praktijk beknotten omdat er ooit, ergens elementen daaruit rol spelen in gewelddadig conflict?'

'Het gaat niet om de vrijheid een hoofddoek te dragen, maar om de vrijheid van anderen' Geachte mevrouw Achnak Als ik de kern van uw betoog met uw eigen woorden mag samenvatten, schrijft u: 'Aan alle politici, vrouwenrechtenactivisten, schooldirecteurs en werkgevers die menen onderdrukte moslima's te willen bevrijden door een hoofddoekenverbod: jullie redenering loopt mank. (...)

'Het gaat niet om de vrijheid een hoofddoek te dragen, maar om de vrijheid van anderen'

Mijn hijab is volgens jullie een symbool van onderdrukking, laat mij even een andere definitie van het woord onderdrukking geven: duizenden jonge meisjes die aan anorexia lijden als gevolg van jullie visie van vrouwenbevrijding: naakte vrouwen, vrouwen die zichzelf plooien naar de noden van de Westerse samenleving, vrouwen die onder druk worden gezet om te voldoen aan de schoonheidsidealen van de media, vrouwen die gebrainwashed worden om mannen fysiek te imponeren. Dit alles leidt tot misnoegdheid over het eigen lichaam. Lang leve de Westerse vrouwenrechten! '. Hoe is de beweging die Irak verscheurt zo groot geworden? Sinds de dag waarop dit stuk gepubliceerd werd, ruim twee maanden geleden, heeft ISIS haar naam veranderd in IS (Islamitische Staat).

Hoe is de beweging die Irak verscheurt zo groot geworden?

De organisatie heeft het kalifaat uitgeroepen en streeft naar uitbreiding daarvan in de hele regio. Vandaag werd bekend dat de Verenigde Staten begonnen is humanitaire hulp te verlenen aan de naar schatting 40.000 gevluchte jezidi's.Jezidi's hangen een oud, voorchristelijk geloof aan, geënt op de religie rond de profeet Zoroaster. How America Made ISIS: Their Videos and Ours, Their “Caliphate” and Ours. Whatever your politics, you’re not likely to feel great about America right now. After all, there’s Ferguson (the whole world was watching!) , an increasingly unpopular president, a Congress whose approval ratings make the president look like a rock star, rising poverty, weakening wages, and a growing inequality gap just to start what could be a long list. Abroad, from Libya and Ukraine to Iraq and the South China Sea, nothing has been coming up roses for the U.S. Polls reflect a general American gloom, with 71% of the public claiming the country is “on the wrong track.”

We have the look of a superpower down on our luck. Van distantie tot racisme: IS als clash tussen beschavingen? Tot tweemaal toe riep Bart De Wever "de moslimgemeenschap" op om zich te distantiëren van de terreurdaden van IS. Achter de oproep tot distantie die vaak klinkt wanneer misdaden onder de vlag van de Islam worden gepleegd, schuilt echter een niet onschuldig mechanisme. 10 zaken over Syriëstrijders en het kalifaat die iedereen zou moeten weten. De verzonnen en de echte Koran. De verzonnen en de echte Koran.