background preloader

Islam

Facebook Twitter

An atheist Muslim on what the left and right get wrong about Islam. “The left is wrong on Islam.

An atheist Muslim on what the left and right get wrong about Islam

The right is wrong on Muslims.” These words were tweeted by Ali Rizvi, author of the new book The Atheist Muslim. Rizvi was born in Pakistan in 1975 into what he calls a “moderate to liberal Muslim family.” 'Mannen zijn geobsedeerd door wat er op ons hoofd en tussen onze benen zit' Opmars van islam niet te stuiten: moslims "baas" in de wereld vanaf 2070. 31 procent van de huidige wereldbevolking (6,9 miljard) is christen, 23 procent is moslim.

Opmars van islam niet te stuiten: moslims "baas" in de wereld vanaf 2070

Tegen 2050 zal de wereldbevolking 9,3 miljard bedragen volgens het rapport. Het aantal moslims zal dan met 73 procent zijn gestegen, tegenover 35 procent meer christenen. We zouden dan met 2,8 miljard moslims en 2,9 miljard christenen zitten. Exposing Anti-Islam Author Ayaan Hirsi Ali’s Latest Deception. While promoting her new book, Heretic, on a March 23 episode of "The Daily Show," Somali-born author and anti-Islam activist Ayaan Hirsi Ali made a staggering claim: “If you look at 70 percent of the violence in the world today, Muslims are responsible,” she told host Jon Stewart.

Exposing Anti-Islam Author Ayaan Hirsi Ali’s Latest Deception

Stewart did not demand any evidence and Hirsi Ali provided no citation. However, she made a strikingly similar statement in a March 20 essay previewing her new book for the Wall Street Journal: “According to the International Institute for Strategic Studies,” Hirsi Ali wrote in WSJ’s Saturday Essay, “at least 70% of all the fatalities in armed conflicts around the world last year were in wars involving Muslims.” I contacted the International Institute for Strategic Studies (IISS), a leading British foreign policy think tank, to inquire about the source of Hirsi Ali’s statistic. Meet Our Man in Tehran.

Advertisement.

Meet Our Man in Tehran

Hoe IS verschilt van Al-Qaeda (en waarom dat relevant is) Op de top tegen gewelddadig extremisme in Washington, deden president Barack Obama en ook de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) hun best om het onderscheid te maken tussen de ware islam en wat de extremisten geloven.

Hoe IS verschilt van Al-Qaeda (en waarom dat relevant is)

'Deradicalisering Syriëstrijders: Hoe Jan Jambon wél succesvol kan zijn als minister van Veiligheid' Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lichtte vorige week zijn beleidsverklaring toe in de Kamer.

'Deradicalisering Syriëstrijders: Hoe Jan Jambon wél succesvol kan zijn als minister van Veiligheid'

Non-Profit Data. IS en wat het betekent om 'modern' te zijn. In de nasleep van de gruweldaden van de Islamitische Staat wordt er op de opiniepagina’s van de kwaliteitspers een ronde islamitische tekstexegese gehouden.

IS en wat het betekent om 'modern' te zijn

In welke mate heeft het nieuw uitgeroepen kalifaat iets te maken met de canonieke teksten, en in welke mate dienen ‘gematigde’ moslims afstand te nemen van de begane misdaden? Alle deelnemers aan het debat zijn het echter over één punt roerend eens: dat het regime van IS een terugkeer is naar het stenen tijdperk, en dat het nog het meest als een reactionaire constructie kan beschouwd worden. Deze aanname vergeet echter de door en door moderne karaktertrekken van de jihadistische beweging – een diagnose die velen van de ISIS-critici niet lijken te onderkennen.

Luchtaanvallen op Irak en Syrië contraproductief voor regio. Obama en Reynders trekken ten strijde tegen de nieuwe grote boeman Islamic State.

Luchtaanvallen op Irak en Syrië contraproductief voor regio

De oorlogspropagandamachine draait op volle toeren en het Westen blijkt niets te hebben geleerd uit vorige desastreuze avonturen in Afghanistan, Libië en Irak. IS is een creatie van het Westen, bewapend door het Westen. Luchtaanvallen zullen vooral de burgerbevolking treffen. “Militaire actie is nodig om de verspreiding van de kanker Islamic State (IS) te stoppen”, aldus president Obama in zijn langverwachte toespraak waarin hij opriep tot uitgebreide luchtaanvallen op Irak en Syrië en nieuwe maatregelen aankondigde om Iraakse en Koerdische grondtroepen te bewapenen en te trainen. De VS heeft intussen al 150 luchtaanvallen in Irak uitgevoerd en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry verklaarde dat bijna veertig landen zijn overeengekomen om bij te dragen aan de strijd tegen IS. Video: Praatcirkel met Saudische meisjes. 10 zaken over Syriëstrijders en het kalifaat die iedereen zou moeten weten. 1.

10 zaken over Syriëstrijders en het kalifaat die iedereen zou moeten weten

Niet alle salafisten zijn jihadisten, en dat is belangrijk. Jihad is in de eerste plaats de interne strijd die elke moslim moet voeren tegen zijn eigen verlangens en driften. Kiest Iran voor of tegen Assad? Sektarisch geweld in het Midden-Oosten verspreidt zich als strovuur.

Kiest Iran voor of tegen Assad?

Westerse analisten beschuldigen zowel Iran als Saoedi-Arabië van gevaarlijk spel met religieuze gevoeligheden waarmee ze hun belangen proberen te verwezenlijken in een regio van Rabat tot Lahore. De situatie in Syrië en Irak geldt dan als voorbeeld van hoe het "sektarische spel voor zowel Saoedi-Arabië als de Islamitische Republiek uit de hand gelopen is. 'Westen overdrijft dreiging IS' Het Westen moet de dreiging van terreurgroep IS (Islamitische Staat) in de juiste context plaatsen. Dat stelt Rik Coolsaet, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Gent, in een interview met Zaman Vandaag. Hoofddoek: 'Waarom religieuze praktijk beknotten omdat er ooit, ergens elementen daaruit rol spelen in gewelddadig conflict?' De hoofddoek blijft stof tot discussie. Op Knack.be hield de 22-jarige studente Safâa Achnak een assertief pleidooi voor het recht te zélf te beslissen wat ze al of niet op haar hoofd zet.

'Het gaat niet om de vrijheid een hoofddoek te dragen, maar om de vrijheid van anderen' Geachte mevrouw Achnak Als ik de kern van uw betoog met uw eigen woorden mag samenvatten, schrijft u: 'Aan alle politici, vrouwenrechtenactivisten, schooldirecteurs en werkgevers die menen onderdrukte moslima's te willen bevrijden door een hoofddoekenverbod: jullie redenering loopt mank. (...) Mijn hijab is volgens jullie een symbool van onderdrukking, laat mij even een andere definitie van het woord onderdrukking geven: duizenden jonge meisjes die aan anorexia lijden als gevolg van jullie visie van vrouwenbevrijding: naakte vrouwen, vrouwen die zichzelf plooien naar de noden van de Westerse samenleving, vrouwen die onder druk worden gezet om te voldoen aan de schoonheidsidealen van de media, vrouwen die gebrainwashed worden om mannen fysiek te imponeren.

Dit alles leidt tot misnoegdheid over het eigen lichaam. Lang leve de Westerse vrouwenrechten! '. Hoe is de beweging die Irak verscheurt zo groot geworden? Sinds de dag waarop dit stuk gepubliceerd werd, ruim twee maanden geleden, heeft ISIS haar naam veranderd in IS (Islamitische Staat). De organisatie heeft het kalifaat uitgeroepen en streeft naar uitbreiding daarvan in de hele regio. Vandaag werd bekend dat de Verenigde Staten begonnen is humanitaire hulp te verlenen aan de naar schatting 40.000 gevluchte jezidi's.Jezidi's hangen een oud, voorchristelijk geloof aan, geënt op de religie rond de profeet Zoroaster.

How America Made ISIS: Their Videos and Ours, Their “Caliphate” and Ours. Whatever your politics, you’re not likely to feel great about America right now. After all, there’s Ferguson (the whole world was watching!) Van distantie tot racisme: IS als clash tussen beschavingen? Tot tweemaal toe riep Bart De Wever "de moslimgemeenschap" op om zich te distantiëren van de terreurdaden van IS. 10 zaken over Syriëstrijders en het kalifaat die iedereen zou moeten weten. De verzonnen en de echte Koran. Vijf Belgische senatoren - Bert Anciaux, Fauzaya Talhaoui (SP.A), Freya Piryns (Groen), Ahmed Laaouej (PS), Zakia Khattabi (Ecolo) en Richard Miller (MR) - dienden op 21 februari een wetsvoorstel in om islamofobie buiten de wet te stellen.

De indieners willen niet dat iedere kritiek op de islam wordt gefnuikt, zeggen ze, ze pleiten slechts voor een correct beeld van de islam. De verzonnen en de echte Koran.