background preloader

ASL

Facebook Twitter

ASL – spökskrift – hur jag tänker. Ibland är det svårt att förklara fördelar med att skriva med spökskrift.

ASL – spökskrift – hur jag tänker

Varför ska eleverna skriva med spökskrift? Grundtanken är att den beskrivande och berättande texten ska bli mer omfattande, utan att hämmas av vad eleverna klarar att skriva textmässigt i början av deras skriv- och läsinlärning, för den är ju självklart begränsad. Blir det innehållsmässigt mer rikare meningar med spökskrift då? Nej, inte alltid.

Men när det blir det så är det mycket tydligt, speciellt i början av årskurs 1. Att Skriva sig till Läsning – men sen då? Publicerad av Charlotte Christoffersen Jenny Olsson Mohammad-Ali, Kirsebergsskolan och Anette Liuzzi, Fridhemsskolan Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3?

Att Skriva sig till Läsning – men sen då?

Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? ASL inspirationscafé: Lust och motivation är bränsle för skrivandet! Publicerad av Charlotte Christoffersen På ett ASL inspirationscafé berättar Anna Cederpil om den dag då hennes elever i åk 1 upptäcker att bord och stolar är omkullvälta i deras klassrum.

ASL inspirationscafé: Lust och motivation är bränsle för skrivandet!

Mitt i röran hittar barnen ett stort gyllene ägg. Detta är inledningen till flera veckors intensivt arbete med ‘Att Skriva sig till Läsning’ med iPads som skrivverktyg. Vid ägget fanns också en lapp: “Ta hand om mitt ägg. Barnen blev väldigt engagerade. Ett spökägg! 2. Länkar - Skriva sig till läsning. Stockholm - 2014.pdf. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd. By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Tips om aktiviteter. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Publicerad av Charlotte Christoffersen Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan.

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande

Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. ASL – spökskrift – hur jag tänker. Barnens intressen styr lärandet. Sexåringarna Stella, Noah, Ellen och Serhat flyttar möbler för att skapa en pizzeria.

Barnens intressen styr lärandet

På ett anteckningspapper läser Ellen vad de har gjort och bockar av: ”FLUTA SPISEN”, ”TA BOT DOKSEGEN”, ”MER BOD”. – Man kan inte ha en docksäng i pizzerian, säger Ellen och fnissar. Sagor med Cowboyen. Lässtrategilektion "Reportern" REPORTERNReportern ställer frågor på tre nivåer om texten.

Lässtrategilektion "Reportern"

Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar. När vi introducerar Reportern så gör vi det genom att använda Lena Franzens korta texter hämtade ur Monica Reichenbergs bok:" Läsförståelse genom strukturerade textsamtal". Lasse, 6 år åker tåg till mormor och morfar alldeles själv.

Vem ska Lasse hälsa på? Vart ska Lasse resa? Våra läsloggar. Syftet med läsloggarna är att befästa hur man använder läsförståelsestrategierna men dokumenterandet får inte bli ett syfte i sig utan man väljer hur mycket och hur ofta man vill dokumentera utifrån den grupp elever man har.

Våra läsloggar

Det är alltid samtalet om textens innehåll som är det viktigaste. Jag som undervisar i åk 1 idag dokumenterar bara gemensamt och så samlar vi våra läsloggar i en gemensam digital loggbok. Se nedan! Vi ser läsloggen som en stödstruktur för pedagogen att använda under lässtrategilektionen. Genom den tydliga indelningen vad man gör innan, under och efter läsningen så får man en struktur över lektionen som man så småningom kan släppa. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Lärmodul - Återkoppling och BFL. ASL handlar om att ge varje elev vad den behöver. Publicerad av Charlotte Christoffersen Det är den 11 september.

ASL handlar om att ge varje elev vad den behöver

Fröken Karin. Strategier för läsförståelse i förskoleklass – år 3. Strategier för läsförståelse i förskoleklass – år 3- stödja, utmana och aldrig släppa taget Marie Trapp torsdagen den 29 januari 2015, GR-utbildning. I en fullsatt konferenslokal på Hotell Rubinen, eftermiddagen den 29 januari, har jag tillsammans med andra pedagoger från Göteborgsområdet kommit för att höra Marie Trapp i egen hög person berätta om hur man strategiskt kan arbeta för att öka elevers läsförståelse.

Marie Trapp lärare från Nyköpings kommun, och mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2013 är en av medförfattarna till materialet ”En läsande klass”, som under förra läsåret skickades ut till samtliga skolor i Sverige. Bland oss pedagoger är flertalet, i stor som liten utsträckning, på olika sätt redan igång med att arbeta med lässtrategier för en framgångsrik läsundervisning. Många är dessutom med och nätverkar i facebookgruppen ”En läsande klass”. Bedömning för lärande; Läsfixarna som hjälp vid skrivande och responsarbete: