background preloader

IKT

Facebook Twitter

Webbresurser för att öva engelska. I dag presenterar iktsidan webbresurser för att öva engelska för er som har elever med datorer men de flesta webbresurser fungerar också på iPad och mobiler:) så det är win win Om du upplever problem med webbresurs på iPaden kan det betyda att sidan innehåller så kallade Flashfiler.

Webbresurser för att öva engelska

Ladda då ner till exempel Puffin free-appen och öppna sidan i denna app. Det brukar lösa problemet:) Akinator– Tänk på en person och låt anden gissa:) Tror du inte att det fungerar, testa! Akinator ställer frågor på engelska till dig och du svarar med ja eller nej. Digital läsning. Sagt om IKT. Matific.

Webbtillämpningar för lärande. Detta är en kopia av inlägget som jag har gjort idag på Läraravtryck.

Webbtillämpningar för lärande

Tankekarta-verktyg. Popplet app och webbsida Text 2mindmap Bubbl.us Du kan bara skapa tre tankekartor gratis.

Tankekarta-verktyg

Spider Scribe. Book-Creator-manual-november-2013.pdf. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Del 4. Del 4 i serien TIPS på IKT i skolan handlar om verktyg som skapar ordmoln.

del 4

Ordmoln är ett verktyg som kan användas till olika saker. De kan hjälpa till att analysera en text t ex genom att synliggöra vilka ord som är vanligast förekommande i texten. How to use Mentimeter - Mentimeter. How many presentations can I create? You can create as many presentations as you want! How many questions can I create? As a free user, you can create up to 2 questions per presentation. To create more questions, you will need to upgrade your account. For the quiz, up to 5 questions per presentation can be created. For how long are my questions saved?

The questions are never deleted unless you delete them yourself. Is it possible to send a link for the voting page? Yes, use the share button. What does the code on top of my presentation mean? FlipKlipp – skapa och dela öppna lärresurser. De senaste par åren har ”det flippade klassrummet” varit ett av de hetare ämnena i svenska diskussioner kring undervisning och lärande, men själva konceptet är egentligen amerikanskt.

FlipKlipp – skapa och dela öppna lärresurser

Kort sagt innebär det att den traditionella modellen för klassrumsundervisning vänds upp och ner. Istället för att läraren gör sin genomgång under lektionen och sedan ger eleverna i läxa att arbeta med sin förståelse av det som gåtts igenom, får eleverna genomgången i läxa, oftast som film. Tiden i klassrummet ägnas åt gemensamt arbete med förståelsen av det som undervisningen handlar om, och läraren och eleverna lägger tillsammans grunden för nästa genomgång med åtföljande diskussioner och problemlösningar. Konceptet bygger på ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv: läraren ska vara ”guide on the side” och hjälpa eleverna att utveckla sin förståelse och att reflektera kring sitt lärande istället för att vara ”sage on the stage” och försöka förmedla sin egen kunskap. QR-koder steg för steg (del 2 förskola/skola) Använder du iPhone eller iPad Observera!

QR-koder steg för steg (del 2 förskola/skola)

Eftersom Croak.it inte fungerar just nu har jag gått över till Fotobabble. IKT. Webben i undervisningen – varför och hur? Phrase.it: Gör pratbubblor på dina bilder. Programmering i skolan. Hur gör jag en podcast – liknande #värmeradio. Är du också sugen på att dra igång en egen podcast, men inte riktigt vet hur?

Hur gör jag en podcast – liknande #värmeradio

Här tänkte jag försöka gå igenom allt hur du gör. Det är en del att tänka på och det krävs lite fix för att få igång allt, men när du väl är igång är det inte svårare än att publicera ett blogginlägg. Jing. Appar - med möjligheter. Att lyckas med digitala verktyg.

Källkritik. Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. Hur du arbetar med Padlet. Verktyg. Popplet. Teknikstöd. IKT-Tips: Tre sätt att använda Kahoot i undervisningen. När jag första gången kom i kontakt med Kahoot var det lite en dröm som hade uppfyllts.

IKT-Tips: Tre sätt att använda Kahoot i undervisningen

Tidigare har jag experimenterat med olika lösningar som involverar eleverna och deras egna mobila enheter och trots en uppsjö av verktyg att använda är det först nu som kraften i ett byod-tänk eller 1-1 verkligen visar sig. Vad Kahoot gör är en hel del men det jag och mina kolleger är rörande överens om är att det har gjort lärande roligt igen. Vi är nu flera lärare på skolan som använder Kahoot regelbundet i vår undervisning och nu börjar våra elever märka nyttan i det. Så vad gör då Kahoot? För några år sedan började man prata om "gamification" i undervisningen, att med lek och spel göra lärandet roligare och engagerande men också anpassat efter dagens elever. Den som av någon anledning är motståndare till IKT i skolan borde tänka om om man fick uppleva det som händer när dagens elever plötsligt uppmuntras att använda sina mobiltelefoner - redan här är succén ett faktum. 1. 2. 3.

Skapa YouTube-kanal. 91 appar för förskolan. Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag.

91 appar för förskolan

Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja.

Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. iPad i skolan. AV-Media KronobergAV-Media Kronoberg. Digitala verktyg.