background preloader

Scoutbr

Facebook Twitter

Dipity - Find, Create, and Embed Interactive Timelines. Del og bruk - Samfunnsfag VG1-VG3. Individ og samfunn Arbeids- og næringsliv Politikk og demokratiKlimatoppmøte i skolen - Rollespill om klima og internasjonale forhandlinger, fra Teknologirådet.

Del og bruk - Samfunnsfag VG1-VG3

Læringsprosjekt. Omvendt undervisning ved Odda vidaregåande skule. Den pedagogiske tanken bak omvendt undervisning er å flytte teoriundervisning heim, slik at tida på skulen blir frigjort til undervisningsformer der elevane er meir delaktige.

Omvendt undervisning ved Odda vidaregåande skule

Ved hjelp av video kan ein tilpasse undervisninga i og utanfor klasserommet, slik at elevar kan få tilrettelegging på ulikt nivå, i det tempoet dei treng. Nokre elevar har hurtig progresjon, medan andre har behov for å “setje læraren på pause”. Omvendt undervisning utvidar den proksimale utviklingssona, fordi eleven blir i stand til å greie meir på eiga hand ved hjelp av video. Behovet for tilpassa opplæring og ynskjet om å effektivisere teoriundervisninga for å få meir elevsentrert tid i klasserommet, er bakgrunnen for at vi søker om støtte til læringsprosjektet Omvendt undervisning på Odda vgs.

Ved å bruke video vil vi forsøke å tilpasse teoriinnlæring i tempo og nivå, og tilrettelegge for at elevane kan repetere innlæringa i sitt eige tempo. . – Elisabeth Engum, Bedre Skole nr. 2 ■ 2012, s. 10-15 Mål Kunnskapssyn. Skrivesenteret. Mange lærere bruker mye tid på vurderingsarbeidet sitt.

Skrivesenteret

Videorespons er et verktøy som kan være med på å forenkle dette tidkrevende arbeidet. Filmen viser skritt for skritt hvordan du kan bruke programvaren Jing til å gi videorespons på elevtekster. Her følger du hele prosessen med å lese inn kommentarer og gjøre markeringer i elevteksten. Videorespons er særdeles nyttig som veiledning underveis i en skriveprosess, som summativ vurdering på prøver, og som verktøy når vurderingsarbeid skal dokumenteres. Se også eksemplet på ferdig respons, Respons til Anne, slik den høres ut for eleven. Programvare for skjermopptak: Jing Project: (gratis) Snagit: Camtasia: Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world.

Powtoon. Enter your email address below, and we'll send you an email allowing you to reset it.

powtoon

Forgot your password? We have sent you an email. If you do not receive it within a few minutes, please try again or contact us at support@powtoon.com. Enterprise account or - or - Continue with Google Google Continue with Facebook Facebook Continue with Clever Clever Continue with Office 365 Office 365 Continue with LinkedIn LinkedIn Want to log in to Powtoon Enterprise? To log in to Powtoon: Click the 3 dots above the menu. Sign in to your Microsoft account.

Don't have a Microsoft account?

Sign in to your Microsoft account

Sign up now Sign in Microsoft account What's this? Email or phone Password Can't access your account? Sign in with a single-use code. Forms - create and analyze surveys, for free. Screencast-O-Matic. Making Learning Awesome! - Kahoot! Spanish Study Materials. Languages - Spanish - Mi Vida Loca. Prinsipper lk06. Forside. Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)