background preloader

Scoutbr

Facebook Twitter

Dipity - Find, Create, and Embed Interactive Timelines. Del og bruk - Samfunnsfag VG1-VG3. Individ og samfunn Arbeids- og næringsliv Politikk og demokratiKlimatoppmøte i skolen - Rollespill om klima og internasjonale forhandlinger, fra Teknologirådet.

Del og bruk - Samfunnsfag VG1-VG3

Læringsprosjekt. Omvendt undervisning ved Odda vidaregåande skule. Den pedagogiske tanken bak omvendt undervisning er å flytte teoriundervisning heim, slik at tida på skulen blir frigjort til undervisningsformer der elevane er meir delaktige.

Omvendt undervisning ved Odda vidaregåande skule

Ved hjelp av video kan ein tilpasse undervisninga i og utanfor klasserommet, slik at elevar kan få tilrettelegging på ulikt nivå, i det tempoet dei treng. Nokre elevar har hurtig progresjon, medan andre har behov for å “setje læraren på pause”. Skrivesenteret. Mange lærere bruker mye tid på vurderingsarbeidet sitt.

Skrivesenteret

Videorespons er et verktøy som kan være med på å forenkle dette tidkrevende arbeidet. Filmen viser skritt for skritt hvordan du kan bruke programvaren Jing til å gi videorespons på elevtekster. Her følger du hele prosessen med å lese inn kommentarer og gjøre markeringer i elevteksten. Videorespons er særdeles nyttig som veiledning underveis i en skriveprosess, som summativ vurdering på prøver, og som verktøy når vurderingsarbeid skal dokumenteres.

Se også eksemplet på ferdig respons, Respons til Anne, slik den høres ut for eleven. Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world. Powtoon. Sign in to your Microsoft account. Forms - create and analyze surveys, for free. Screencast-O-Matic. Learning tools & flashcards, for free. Making Learning Awesome! - Kahoot! Spanish Study Materials. Languages - Spanish - Mi Vida Loca. Prinsipper lk06. Forside. Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)