background preloader

Hemkunskap 8

Facebook Twitter

Sötsakerna och sockerindustrin 1 februari kl 10:03 - Matens pris. Guide: Myter och sanningar om socker Läs mer: EU-panelens sockerkopplingar Hela Efsas svar Ekot om industrins påverkan Forskare helvänder In English: Sugar industry behind EU advise on nutriton Sockerhyllan på affären är bara en meter bred, ändå får vi ungefär 15 procent av våra kalorier från socker.

Sötsakerna och sockerindustrin 1 februari kl 10:03 - Matens pris

Det beror på att socker finns lite här och var idag. Det är dolt. I dagens Matens pris ska vi granska hur det kommer sig att vi började äta så mycket socker att vi blivit feta och sjuka. Men först ska vi till en åker i västra Skåne Här kan man odla nästan vad som helst. Innan Christian Radby började odla betor här i Furulund en dryg mil norr om Lund, gjorde hans far samma sak. . – Jag odlar 500 ton. Egentligen är det lite märkligt att vi odlar sockerbetor här på Skånes bästa jordar. 6 Fruits You're Eating Wrong. Den manliga könsrollen både gynnar och missgynnar män. Varken i Sverige eller övriga Europa har vi ännu nått jämställdhet.

Den manliga könsrollen både gynnar och missgynnar män

Mycket beror på traditionella könsmönster och könsroller och synen på vad som är manligt respektive kvinnligt. Maskulinitet hänger intimt ihop med förvärvsarbete, karriär och inkomster, medan femininitet hänger ihop med omvårdnad, barn och relationer. Det är viktigt att påpeka att män liksom kvinnor förstås inte är en homogen grupp, utan stora skillnader finns mellan män likväl som mellan kvinnor. Socioekonomisk grupp och invandrarbakgrund spelar ofta större roll än kön, men i den här artikeln kommer vi att fokusera enbart på kön. Män har ofta mer makt och resurser De traditionella könsmönstren gynnar män på flera sätt. Män har även högre årsinkomst än kvinnor. Stain Solutions. Stain Solutions. Social hållbarhet. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov.

Social hållbarhet

Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Båda delar samspelar för att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet. Vad det innebär i praktiken varierar dock beroende på vilken kontext man befinner sig i. Två exempel på välanvända och konkreta förslag på vad social hållbarhet innebär är de kategorier som ingår i FN:s Milleniemål eller Human Development Index. Individen i fokus En individ har behov, fysiska som psykologiska, och egna mål/drömmar. Indikatorsystem Olika försök har gjorts att definiera och kvantifiera social hållbarhet. Milleniemålen Milleniemålen är åtta mätbara mål gällande hälsa, miljö och mänskliga rättigheter, utvecklade av FN år 2000. Happy Planet Index Happy Planet Index är ett socio-ekologiskt index som bygger på statistik om förväntad livslängd, upplevt välmående och ekologiskt fotavtryck. 37 People Who Are Worse At Cooking Than You. 37 People Who Are Worse At Cooking Than You.

Bedömingsmall för provmatlagning. Lärarrummet. Sfiekonomi.se Lärarrummet Finansinspektionens utbildningsmaterial är anpassat för sfi-undervisningen.

Lärarrummet

Du kan ladda ner hela materialet själv i PDF-format och ladda ner de interaktiva filmerna ”Prata pengar”. Handboken ”Dina pengar och din ekonomi” är uppdaterat och innehåller fler kapitel än det förra studiehäftet. Du som undervisar i SFI (svenska för invandrare) kan kostnadsfritt beställa studiehäftet genom att fylla i uppgifterna i rutan. För undervisning på högstadiet -> Livet och pengarna För undervisning på gymnasiet -> Koll på cashen För undervisning i SFI (Svenska för invandrare) Beställ studiehäftet ” Dina pengar och din ekonomi ” i tryckt form Tillfälligt slut DVD-skivor Prata pengar.

Jag beställer stycken studiehäften för elever (enstaka exemplar eller klassuppsättning).* DVD-skivor- tillfälligt slut. jag undervisar i SFI (Det är bara du som undervisar i SFI som kan du beställa) Namn * E-post * Telefonnummer * Företagsnamn eller skola * Gatuadress* Postnummer* Ort* 25 Unnecessary Wastes of Money You Don't Think About. Some money-saving tips are obvious, like flying coach, cutting back on eating out, or ditching expensive bad habits like smoking.

25 Unnecessary Wastes of Money You Don't Think About

Some ways are uncommon enough to be impractical for consistent savings like choosing cheaper hotels on vacation or buying a used car rather than a new one — great advice, but it’s not going to help keep your monthly expenses in check. In fact, you may be wasting money in extremely common but often overlooked ways. Here’s a list of 25 things you probably didn’t know you could save on and how you can stop wasting your money one them. 1. Buying brand name products Store and generic brands have to be one of the most underused ways to save money across a range of products. Also, if you have prescriptions, you can sometimes ask your pharmacist for the generic version of your medications. 2. Basic car maintenance is something fewer and fewer of us learn, perhaps due to our increasingly busy lives and the preference for someone else to do maintenance work.

Lärarrummet. Hem- och konsumentkunskap på Runan: Mästerkocken (åk 8) Åk 8 har en matlagningstävling som kallas Mästerkocken!

Hem- och konsumentkunskap på Runan: Mästerkocken (åk 8)

Första lektionen är det planering. Eleverna får själva i sin grupp bestämma vad de vill tillaga. Därefter får de skriva en inköpslista, ett tidsschema för hur arbetat ska genomföras på bästa och mest effektiva sätt. De får även förbereda en kort muntlig presentation av sina rätter som de sedan håller inför juryn på tävlingsdagen. Andra lektionen är det dags för själva tävlingen! Vinnare HT-2015 8A (Torskrygg m soltorkad tomat & bacon)

Budgetkalkylen. "Vad är ränta?" - Lyxfällan.