background preloader

Saraost

Facebook Twitter

Sara Österberg

The big 5 och kunskapsväxten. Lotta Bohlins (@Lottabo) "från kass till vass"-trappa, har jag sneglat på ett tag.

The big 5 och kunskapsväxten

Jag gillar idén och hur trappan synliggör progressionen men jag har inte funnit att smileysarna är symboler som jag känner passar. Detta för att jag anser att de kan förknippas med känsla och oavsett om man är på nedersta eller översta trappsteget så kan man vara glad. Lärande handlar om glädje och att vi kan, inte om att vi ska känna oss dåliga över att vi inte är bäst hela tiden. Jag frågade Lotta om hennes tankar bakom idén och då twittrade hon att symbolerna uppkommit i möte med eleverna. @hannastankar Härligt! @hannastankar Dialogen om "från passiv till aktiv" har också livligt diskuterats i klasserna site.arstaskolan.se/thebig6/2013/0…#visombärenförmåga — Lotta Bohlin (@lottabo) 13 april 2013 Med andra ord har hennes elever bestämt själv och då är de också medvetna om känslor och sådant och de förknippar inte symbolerna som jag gör. Uppdaterat: Elevledda utvecklingssamtal. Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år.

Elevledda utvecklingssamtal

Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Mer om bedömning Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Strategier - Plattform BFL. Utvecklingssamtal med förmågorna som grund. Vilken väg ska du gå för att nå dina mål?

Utvecklingssamtal med förmågorna som grund.

Ja, nu är det utvecklingssamtaltider igen och den här terminen måste jag ärligt säga att det kändes väldigt befriande att inte behöva sitta mer eller mindre dygnet runt innan och skriva omdömen i diverse mallar. Jag vet att det har sett väldigt olika ut på olika skolor hur man har arbetat med omdömen och jag kan bara tala för hur det har varit hos oss. Det har varit en tung administrativ bit, vi har skrivit våra omdömen i Excel och det har varit mycket kopiera - klistra in. Dels de omdömen man själv har i sina ämnen men också att få med omdömen från andra lärare i samma dokument.

När det blivit färdigt har man stått en lång stund vid skrivare och kopiator för att sedan slutligen lägga i allt i kuvert adresserade till barnens vårdnadshavare. Nu behöver vi bara lämna omdömen en gång per läsår och vi behöver också bara fylla IUPen en gång per läsår. Eleverna fick en checklista av mig med olika punkter som de skulle förbereda innan samtalet. /Marie. Elevledda utvecklingssamtal. Uvecklingsarbete. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. BFL Nyckelstrategier. Samtiden - Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 1. BIG 5 LATHUND. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning

Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så.

Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochsöka information från olika källor och värdera dessa. Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här! Förmågorna i svenska. Diskussionsunderlag-bild. Förmågorna os.

Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Stöd för att utveckla undervisningen.