background preloader

Sarahgf97

Facebook Twitter

Ti tips for å takle nettmobbing - Nettvett.no. 1.

Ti tips for å takle nettmobbing - Nettvett.no

Få kunnskap Vet du hva nettmobbing er? Det er lettere å unngå mobbing når du vet at hva det faktisk er. Mye kan være mobbing, men nettmobbing handler om å bli holdt utenfor, kalle opp andre, true, trakassere og krenke. 2. At mange kan se det som legges ut på nett er ekstra vanskelig for den som blir mobbet. 3. Er du i tvil? 4. Vet du hvorfor mobbing er så alvorlig? 5. Hvis du blir trakassert, uthengt, ekskludert eller liknende på nett, så ta vare på bevis, for eksempel ved å ta screen-shots. 6. Deler du “morsomme” ting som andre har postet uten å tenke deg om? Nesten en halv million elever har svart: Her er syv viktige funn om mobbing i skolen. Tirsdag ble en analyse av tallene fra årets Elevundersøkelse offentliggjort.

Nesten en halv million elever har svart: Her er syv viktige funn om mobbing i skolen

I alt 447.543 elever har svart på spørsmål om mobbing og arbeidsro i sitt skolemiljø. Det er det største antall som noensinne har besvart Elevundersøkelsen. Her er syv funn som viser status på mobbing blant norske elever. 1. Færre oppgir at de blir mobbet I flere år lå andelen som oppga å bli mobbet to-tre ganger i måneden eller mer på rundt 7 prosent. Lavest andel var det i 2015. Den kraftige nedgangen fra 2012 til 2013 skyldes at man delte spørsmålet i to, der man kunne huke av for om man følte seg krenket eller mobbet eller begge deler. 2.

Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro. I 2018 svarer 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro

I 2017 svarte 6,6 prosent av elevene dette. De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 på nasjonalt nivå er klare. NTNU Samfunnsforskning har i en analyse sett nærmere på spørsmålene om mobbing og arbeidsro. Tallene fra elevundersøkelsen Resultatene fra 2019 publiseres 14. februar. Se resultatene fra tidligere års elevundersøkelser i Skoleporten Hovedfunnene i undersøkelsen. Nettmobbing – er det egentlig skolens ansvar å rydde opp? Funn fra norske barns medievaner i undersøkelsen EU Kids Online, viser at barn og unge mellom 9 og 17 år i gjennomsnitt bruker internett litt under fire timer hver dag.

Nettmobbing – er det egentlig skolens ansvar å rydde opp?

En fjerdedel av barna i undersøkelsen fortalte om opplevelser av mobbing enten på internett eller utenfor internett. Selv om barnas nettbruk med spill og sosiale medier i stor grad foregår på fritiden, har allikevel skolen et ansvar for å ta tak i utfordringer med mobbing, ifølge Utdanningsdirektoratet. Men hvorfor er det skolen som har dette ansvaret og ikke foreldrene? – Når elever mobber hverandre på nett, påvirker det også skolemiljøet. Har du blitt mobbet av medelever kvelden før, vil det være vanskelig å omgås, følge med i timen og samarbeide dagen etter.

Lærerne som er tilstede i den fysiske skolegården, må derfor også være bevisst på det som skjer i den digitale skolegården, mener Sanner. – Men jobben med å skape gode og trygge læringsmiljøer for barn og unge kan ikke skolen få til alene. Les også: Medietilsynet. Det er viktig å ta kloke valg på internett, og barn trenger hjelp og gode eksempler fra tidlig alder.

Medietilsynet

Digiduck er en digital bok, med tilhørende spill, som handler om hvordan den unge vennegjengen takler at noen blir utestengt og får delt bilder de ikke ønsket. Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Han mener egentlig bare å være morsom, men heldigvis dukker Kloke_ugle opp med gode råd. Han forteller og viser Digiduck hvordan vennene hans kan komme til å reagere på dette bildet, og hvordan ting kan bli annerledes for Digiduck fremover hvis han velger å dele bildet. Mobbing på nett og mobil. Foto: Redd Barna/Magnus Ross Den vanligste formen på nettmobbing foregår på sosiale nettsamfunn som Facebook og Instagram, eller på spillsteder med en chatfunksjon.

Mobbing på nett og mobil

Hva er mobbing - og hvorfor er det annerledes på nett og mobil? Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen ute fra en sosial sammenheng, på et sted personen er tvunget til å oppholde seg. Mobbing finner sted der barn er: på skolen, fritidsaktiviteter, på hjemveien - og på digitale arenaer. Nesten alle barn over 9 år har en smarttelefon som gjør det raskt og enkelt å ta og publisere bilder, filmer og kommentarer. Når mobbingen går over på nett eller mobil kan dette gjøre mobbingen verre for personen som opplever mobbingen på grunn av: Avstand: Partene står ikke ansikt til ansikt som i ”tradisjonelle” mobbesituasjoner. p3.no » Historier om nettmobbing. Har du opplevd å bli mobba eller hetsa på nettet?

p3.no » Historier om nettmobbing

Eller kanskje du har mobba noen selv? Fra Det skjedde at 3 stk mobbet meg på nettet. De beskyldte at jeg var ghetto-hore og lager mye drama. Hun ene kalte meg for jævel unge og hun er 25 år, DET ER IKKE greit å kalle en 14 år dette her.. det var en som la meg til og de 3 lagde masse drama da de fant ut. Barn og ung, dittnavnalias. Nettmobbing - Min Stemme. Nettmobbing er annerledes, og påvirker mange barns hverdag på nett.

Nettmobbing - Min Stemme

Digitale medier kan brukes til å plage, true og mobbe jevnaldrende. Tenk før du taster Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen ute fra en sosial sammenheng, på et sted personen er tvunget til å oppholde seg. På nett og mobil kan mobbingen finne sted til alle døgnets tider og den blir gjerne usynlig for voksne. På samme tid blir mobbingen synlig for andre barn. Medietilsynet siste undersøkelse om norske barns medievaner viste at 26 prosent av barna hadde lagt merke til at noen har blitt mobbet eller truet på ulike nettsamfunn.