background preloader

Sarabruun3

Facebook Twitter

Sara Bruun

London Tourist Map for Sightseeing - Interactive. London offers a large choice of top attractions for tourists. The interactive map from city-walks helps you to plan your free sightseeing tour: To discover your personal highlights just click on the symbols in the map: £1 M1 ... For the search for streets, squares, POIs and attractions use the text box next to and choose from the suggestions. Choose your preferable display style at the layers symbol . You may select, for example, the satellite view, a hybrid style or a version with public transportation. Printable City Map Travel Guide But the interactive tourist map is not only suitable to explore London online. The attraction from the INFO Box will be attached below the map. And it is not possible to print the whole area, you will see a transparent box which shows the printable area on the map. You can simple remove an unwanted info box at any time.

2018 08 DiBiS Material.

Böcker att beställa

Spice Up Your Slides with 600+ Free Design Templates. Google Slides is an excellent tool not just for creating presentations, but for making eBooks, stop-motion animation, Choose Your Own Adventure stories, comic strips, and much more. However, one aspect that is a little lacking in Slides is the amount of design themes available by default. When you create a Google slideshow you are given a simple list of 23 basic design themes to choose from. These control the colors, font choice, and overall style of the presentation. Although these are a great place to start, and work well for most presentations, what if you want a different look and feel. Certainly you can manually change the font face, font colors, background color or image, and more. However as educators, the one thing we have less of than default design themes is time.

In this blog post we will look at a wide range of online resources that provide over 600 design theme templates (as of last count) for you and your students to use in your creations. Deutsch als Fremdsprache (DaF) Interactive worksheets. De farliga ärendegångarna. Många skolor har ärendegångar för elever som inte når målen. Dessa ärendegångar är ofta grundade tanken om att olika personer ansvarar för olika delar i elevens lärande.

De är också ofta uttryckta utifrån tanken om att det finns en progression i insatserna för eleven men att lättare insatser måste prövas först innan mer omfattande stödinsatser får sättas in. I detta inlägg vill jag resonera om varför detta är farligt för elevens rätt till kunskap och varför det blir ohållbart för både lärare, mentorer och elevhälsan samt rektor. ja alla som jobbar på en skola. Den specialpedagogiska kompetensens möjligheter att använda sin kompetens blir i ärendegångarna ofta bortdribblad. Elevhälsans möjligheter att arbeta förebyggande omintetgörs av dessa ärendegångar som av någon anledning ändå finns på väldigt många skolor. En vanlig ärendegång uttrycks så här (intentionen är förstås att tydliggöra olika personers ansvar i “elevärendet”): Jättetydligt kan tyckas.

Varför används ordet “elevärende? Ordning i klassrummet - UR Nya Lärare. Home - SAMR Matrix. Handstöpta herrgårdsljus sälj för 100 kr behåll 50 kr.

Ringsjöskolan

Forskning. Once- Morris Gleitzman. Tyska allmänt. Engelska allmänt. Tema: Andra världskriget. Eng 8 HT- 18. Eng år 9 VT-18. Now is the time for running. The Perks of being a Wallflower. Presentations. Below you will find PowerPoint files for presentations given at conferences, workshops and other events. Inevitably, there is a lot of duplication. Some of these are in .ppt format, and can be opened with any version of PowerPoint from 1997 onwards. Others are in .pptx format, which requires the installation of a document converter (available free from Microsoft) if you want to open them with older versions of PowerPoint.

Liff in educational research, Triennial Travesties, AERA, Toronto, ON, April Feedback - at the heart of but not all of - formative assessment, AERA, Toronto, ON, April Why formative assessment is both generic and domain-specific, NCME, Toronto, ON, April Why meta-analysis is really hard to do in education, CEM Centre Conference, Durham, UK, June Effective, scalable support for formative assessment, CCSSO NCSA, Orlando, FL, June Feedback, performance, and learning, CTTL Academy, Potomac, MD, July Creating the schools our children need, NSBA conference, San Antonio, TX, April.

Sara Bruun – Ser du mig? Jag fick det ärofyllda uppdraget att få fotografera Sara Brunn när hon skulle få pris av Vitterhetsakedemin, och priset delas ut på Riddarhuset i Stockholm. I vårens snålblåst hade Sara med familj gått in för att slippa frysa. Jag som var lite senare på plats hade med omsorg valt kläder för uppdraget: finklädd i känning, toppluva och min orangea jacka – mitt vanliga jag med andra ord. Utanför riddarhuset står en vakt med högtidlig utstyrsel och hatt.Väl framme frågar med min mest finstämda röst: -får jag komma in… Svaret från vakten kommer efter att han snabbt granskat min utstyrsel, utan tvekan -Nej.

Jag inser att jag är underklädd, tillhör pöbeln. -Hon tillhör oss. Varpå vakten säger, -Hon kan få komma in om hon drar ner kjolen. Min klänning hade krupit upp när jag sprungit och sitter långt upp på benen. Jag fick komma in, med toppluva och klänning i passande längd 😉 Sara och hennes familj var underbara, precis som alltid. Och så ett porträtt.

Games

Texter jag vill spara och använda. Texter jag vill läsa. Konferenser. Saker att lära mig. My favourite Escape rooms. Clever Google trixs! Digital escape rooms.