background preloader

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Facebook Twitter

Varno delo z računalnikom

Požar. Požar v podjetju SeaWay v Zapužah, 11. april, 2007 - protipožarni zid je preprečil širjenje požara na sosednje stavbe.

Požar

Požár je nenadzorovano širjenje ognja v prostoru. Velikokrat naredi materialno škodo in ogroža človeška ter živalska življenja. Varstvo pred požarom. Izvlecek iz pozarnega reda vzorec. Nacrt evakuacije. Pravilno gasenje. Pozar napotki. Znaki za alarmiranje. Pozarni znaki. Gasilni aparati. Članki. Promocija zdravja na delovnem mestu. Priloga i. Zdrav-a sem. Promocija zdravja pri delu. Partnerstvo. EU-OSHA — Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu - Avtorji. Zdravo delovno okolje. Vizija varnosti.