background preloader

Samse2

Facebook Twitter

Sam Se

SMSlån. Sms lån. Snabblån. Fackförbund. Mögellukt. Mögellukt Registrera lukt Förmågan att registrera ohälsosamma miljöer eller hälsofarliga födoämnen har varit livsavgörande för människor i alla tider.

Mögellukt

Många människor reagerar därför på lukter som indikerar fara, dock är det välkänt att luktsinnet snabbt blir avtrubbat vid vistelse i angripna miljöer. Luktorganet stänger av för ett visst ämne när det väl har varnat, detta för att vara redo att varna för nya lukter eller förändringar i lukten. Detta innebär att man ofta känner en lukt vid plötsliga förändringar, exempelvis vid inträde i en byggnad med avvikande lukt, för att kort tid därefter inte uppfatta lukten längre. Avloppslukt. Dålig lukt. Registrera lukt Förmågan att registrera ohälsosamma miljöer eller hälsofarliga födoämnen har varit livsavgörande för människor i alla tider.

Dålig lukt

Många människor reagerar därför på lukter som indikerar fara, dock är det välkänt att luktsinnet snabbt blir avtrubbat vid vistelse i angripna miljöer. Luktorganet stänger av för ett visst ämne när det väl har varnat, detta för att vara redo att varna för nya lukter eller förändringar i lukten. Detta innebär att man ofta känner en lukt vid plötsliga förändringar, exempelvis vid inträde i en byggnad med avvikande lukt, för att kort tid därefter inte uppfatta lukten längre. Läcksökning.

Läckagelokalisering – rörsystem Viktigt att veta Ett vattenläckage i rörsystem leder till resursslöseri, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Läcksökning

Ett läckage med endast en sytråds tjocklek orsakar en förlust på cirka 80 liter vatten per dygn eller 30 kubikmeter årligen. Specialister på läckagelokaliseringAquademica är specialister på läckagelokalisering av rör. Vi har en specialistgrupp för rörläckage som dagligen arbetar med alla typer av läckande rörkonstruktioner. Mögel. Mögel, bakterier, actinomyceter och svampar är mikroorganismer och utgör en viktig del av naturens ekosystem där de bryter ner organsikt material.

Mögel

Mögel används ibland som ett förenklat samlingsbegrepp när man pratar om dessa organismer, exempelvis i samband med angrepp i bostaden. Ett mögelangrepp kan orsaka stor skada på såväl konstruktion som människors hälsa. För att mögelsvampar ska trivas och växa krävs gynnsamma förhållanden i dess omgivning. Optimala fuktförhållanden, tillgång till syre, organiskt material samt gynnsam temperatur och rätt pH-värde är avgörande faktorer för mikrobiell påväxt. Orsaker och skador Lukterna kan ofta härledas till mögelangrepp orsakade av olämpliga konstruktioner, felaktiga materialval eller inträffade fukt- eller vattenskador. Förutsättningar för tillväxt Fukt Luft innehåller alltid en viss mängd fukt (vattenånga). Hygroskopiska egenskaper Materials hygroskopiska egenskaper avser materials förmåga att ta upp och binda fukt.

Aquademica.se

Läcka on Behance. ORCID. Energiläckage. Fuktproblem. Lukt. Dålig lukt kan vara ett stort och svårt problem för fastighetsägare.

Lukt

Ibland kan lukten göra det omöjligt att ens vistas i vissa utrymmen eller lokaler. Som drabbad vill man därför få en snabb lösning på problemet. Vid luktproblem finns det sällan någon generallösning eller given felkälla. Lukt kan i fastigheter spridas genom flera komplexa samverkande orsaker. Husbesiktning. Aquademica kan erbjuda en övergripande kontroll av Husbesiktning byggnadens generella status avseende fukt i konstruktioner, konditionen på avlopp, vatten och värmesystem samt förekomst av värmeläckage.

Husbesiktning

Husbesiktning är lämplig att utföra vid renoveringar och ombyggnationer så att skadade delar inte lämnas kvar i färdig konstruktion. Vattenläcka. Vattenläckage.

Vattenläcka

Fukt i källare. Golv och väggar i källaren utsätts för fukt från flera håll.

Fukt i källare

Fukt kan tränga genom källarväggarna utifrån, särskilt i äldre byggnader där det utvändiga fuktskyddet börjat ge vika. I äldre hus består det utvändiga fuktskyddet ofta av kallasfalt och i marken finns mikroorganismer som bryter ner fuktskyddet på 30-50 år beroende på utförande. Fukt kommer även från markmassor under byggnaden, där fukt kapillärt stiger upp i källarväggarna. Denna typ av uppfuktning är mycket svår att undvika, däremot kan man anpassa material och ytskikt i källaren så att fukten inte orsakar några problem. Värmesystem. Vi på Aquademica är specialister på rörläckage.

Värmesystem

Läcksökning av värmesystem är en av våra mest efterfrågade tjänster, som dessutom ökar i takt med den i samhället växande energimedvetenheten. Ett läckande värmesystem bidrar med både förhöjda vattenförbruknings- och energikostnader och kan dessutom leda till kostsamma vattenskador. Ett läckage på ett värmesystem indikeras genom att det tappar i tryck och allt oftare kräver påfyllning. När färskt, syrerikt vatten hela tiden måste tillsättas gör det systemet mindre effektivt som värmebärare. Fuktutredning. Aquademica specialiserat på fuktutredning, mögelutredning, och Utredning av inomhusmiljö.

Fuktutredning

Vi har erfarenhet av både bostäder och kommersiella projekt Fuktutredning i inomhusmiljö kan vara aktuellt av flera olika anledningar, till exempel på grund av att man upplever avvikande lukt i hela eller delar av byggnaden, eller att de som bor eller använder lokalerna drabbas av hälsoproblem. Hälsoproblem kan visa sig på många olika sätt, vanliga symptom är huvudvärk, irritation i ögon och övre luftvägar, hudirritationer, hosta och onormal trötthet. Takbesiktning. Ett tak är en fastighets mest utsatta beståndsdel då det kommer till hårda väderförhållanden. Det ska klara av att avleda nedfallande vatten från såväl lätta duggregn som kraftiga skyfall. Här i Norden måste ett tak även kunna stå pall för snö och snösmältning.

Det ställer hårda krav på takkonstruktionens funktion och utförande. Att takkonstruktioner läcker in vatten är naturligtvis inget nytt problem och vi kan väl alla se framför oss bilden av baljan som placerats under det droppande innertaket. Leak detection. In most countries water is a scarce and valuable resource that requires expensive treatment and purification. Water loss comes at a significant cost both in terms of money for the water companies and shortages for society and commercial interests. Aquademica was founded in 2005 and is the Swedish market leader in the area of leak detection. Avloppslukt. Läckage. Rörläckage vvs. Aquademica är specialister på läcksökning av rör. Mögel. Statusbesiktning. Statuskontroll av fastighet är lämplig vid ombyggnation, renovering och nyförvärv. Syftet med kontrollen är att ge beställaren en övergripande bild av husets kondition så att man inför köp eller renovering vet vilka åtgärder som måste utföras. Statuskontroll vänder sig till både privatpersoner och förvaltare.

Termografering. Krypgrund. Mögelkontroll. Hussvamp. Äkta hussvamp.