background preloader

BIM

Facebook Twitter

BIM TALKS EN – ZIGURAT. Untitled.

Navisworks

OpenBIM expliqué en moins de 5 min en français. Home — Welcome to buildingSMART-Tech.org. Setup Google Sheets Connect for Dynamo. BIR Kenniskaarten - Bouw Informatie Raad. Home - BIMportal. Life Cycle Costing (LCC) Life Cycle Costing (LCC) is een methode om de kosten van een (deel)object over haar gehele levenscyclus vast te stellen en te optimaliseren door middel van het vergelijken van alternatieven die financieel zijn onderbouwd.

Life Cycle Costing (LCC)

Doel Het bieden van geoptimaliseerde huisvestingsoplossingen passend bij de organisatiedoelstellingen van de klant in tijd, kosten en duurzaamheid. Tijdstip. Principaux logiciels et applications utilisés en BIM. Vous produisez et échangez des fichiers au format IFC?

Principaux logiciels et applications utilisés en BIM

Alors Simplebim devrait faire partie de votre flux de travail BIM. Disponible depuis plusieurs années, Simplebim est un outil essentiel pour ceux qui désirent avoir le contrôle complet de leurs fichiers IFC. Les logiciels BIM actuels peuvent bien sûr exporter et importer le format IFC, mais la qualité et la pertinence des données générées sont plus ou moins variables et dépendent bien entendu des applications impliquées. Pour créer des fichiers IFC qui contiennent des données fiables et pertinentes, vous devez traiter et valider vos fichiers IFC, ceci afin de produire des informations de qualité professionnelle.

BIM For Beginners by The B1M. Understanding the Vision So that’s the basic concept of what BIM actually is… but so what?

BIM For Beginners by The B1M

What will BIM mean for you and why are so many people around the world advocating it? Well BIM is an agent for change. As soon as you try and implement it you’ll find yourself having to reconsider your approach to many issues that have dogged our industry for years. Top 10 BIM Acronyms Explained. BIM is an acronym for the building information modelling process, but you’ve probably realised that within that process there are many more acronyms lurking around to confuse you!

Top 10 BIM Acronyms Explained

Here, The B1M’s Co-Founder Tom Payne counts down the 10 most common ones, helpfully taking you through the basics of BIM at the same time. (Clicking the blue title links will take you to that specific part of the video on YouTube). 10 – PAS 1192 – “Publically Available Specification 1192” series, published by the British Standards Institution.

There are five parts to it, with parts two to five each describing a different aspect of BIM Level 2. BIM-protocollen - Het Nationaal BIM Platform. Een BIM-protocol is een lijst met afspraken waarin bedrijven en organisaties als team, voorafgaand aan het project, helder omschrijven welke gegevens ze van elkaar verwachten in een BIM (Bouw Informatie Model).

BIM-protocollen - Het Nationaal BIM Platform

Elk project is in principe uniek. Het team waarmee wordt gewerkt is in beginsel elke keer anders van samenstelling en de projectpartners, het soort project (woningbouw, utiliteitsbouw) en ook de locatie zijn anders. Deze gegevens zorgen ervoor dat de afspraken die betrokkenen met elkaar moeten maken ook aanpassing vergen. BIM is een werkmethodiek die volop in ontwikkeling is. BIM-protocollen zijn dit ook en worden steeds beter lees- en bruikbaar. BIM Deployment Workbook.