background preloader

Tvt

Facebook Twitter

TVT. Googlen hakukone - Tieto- ja viestintätekniikan käytön oppaita ja oppimateriaaleja. Googlesta ( on tullut Internetin suosituin hakukone.

Googlen hakukone - Tieto- ja viestintätekniikan käytön oppaita ja oppimateriaaleja

Sen tietokanta on valtaisa ja haku kohdistuukin yli 8 miljardiin www-sivuun. Määrä on huikea, mutta sekään ei kata kaikkia Internetin sivustoja. Jotain Googlen suosiosta kertoo myös se, että koneesta tehdään yli 100 miljoonaa hakua päivässä. Perushaun voi suorittaa Googlen etusivulla, jossa olevaan laatikkoon voi kirjoittaa useamman hakusanan.

Perushaulla tarkoitetaan yksinkertaista 1 - 3 hakusanan hakua. Jokaisella hakukoneella on niin kutsuttu oletusoperaattori. Esimerkki: Jos kirjoitamme Googlen hakulaatikkoon ahven hauki, niin hakukone lukee sen Boolen logiikkaa käyttäen näin: ahven AND hauki Sama asia voitaisiin ilmaista plus - ja miinusmerkkejä käyttäen seuraavasti: +ahven +hauki Esimerkki: Jos kirjoitamme Googlen hakulaatikkoon +ahven +hauki -lohi, niin hakukone rajaa kaikki lohta koskevat dokumentit pois. Icon Kun suoritat hakuja hakukoneiden avulla, käytä haussa täsmällisiä ja tarpeeksi useita sanoja.

MOODLE

Hot Potatoes 6 -pottuja ja harjoituksia. Ake_tvt_opastus_symbaloo_v2. Wikispaces_ohjeet_maalis2010.swf. IPAD TEHOKÄYTTÖÖN 2 - Suojakuoret. Jos iPadiä tehokäytettään, niin silloin padi vaatii myös tehokäyttäjän suojakuoret laitteeseen.

IPAD TEHOKÄYTTÖÖN 2 - Suojakuoret

Käyn tässä läpi muutamia malleja, joita olen päässyt kokeilemaan laitteessani. Kuoret periaatteessa on mielipide/ulkonäkö asioita, mutta pyrin toki tuomaan esille joitankin käytettävyyteen liittyviä asioita. 1. iPad Smart Cover Tämä perus "lärpykkä" suojaa näyttöä ja toimii tavallaan pikakytkimenä eli kun laitat suojan kiinni iPad menee nukkumaan ja kun aukaiset sen, se herättää laitteen. Peruskäytössä varmaan riittävä suojakuori, mutta henkilökohtaisesti jopa pelottaa, kun vauhdissa nappaan laitteen mukaan pöydältä ja ups...

Smart Cover on kädessä ja laite lattialla :) 2. Nyt mennään sitten toiseen ääripäähän. 3. 4. 5. Näppäimistö liitetään bluetooth yhteydellä langattomasti. Dokukamera. Www.averusa.com/education/downloads/A+1.7_NewFeatures.pdf. Recovered www.averusa.com/education/downloads/A+_Ref_PC.pdf. Support & Downloads : CP135 Document Camera. Www.typingmaster.com/fi/koulut/tehostartti_opettajan_opas.pdf. Työterveyslaitos - Ergonomia. Twitter. Free online tutorial for using Wallwisher. Luvallisia kuvia netistä. Maan­tie­de — Luvallisia kuvia netistä Strenen Giannini; Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Netti – kuvienkin aarreaitta Net­ti on myös kai­ken­lais­ten ku­vien aar­re­kam­mio.

Luvallisia kuvia netistä

Siel­tä löy­tyy ku­via sekä ope­tus- että opis­ke­lu­käyt­töön vaik­ka­pa tut­kiel­miin tai net­tiin lai­tet­ta­viin tuo­tok­siin. Ku­vien et­si­mi­nen vaik­ka­pa googlaamalla on help­poa, mut­ta nii­den käy­tös­sä tu­le­vat­kin sit­ten vas­taan te­ki­jän­oi­keus­sää­dök­set. Ku­via voit lin­kit­tää net­ti­si­vul­le, mut­ta nii­den pi­tää tuol­loin avau­tua pelk­ki­nä link­kei­nä ja täl­löin omaan se­lain­ik­ku­naan niin, että ko. osoi­te eli ku­van läh­de nä­kyy. Sil­loin, jos ku­van te­ki­jä­oi­keuk­sien hal­ti­ja on il­moit­ta­nut esim. Aina on il­moi­tet­ta­va ku­van te­ki­jä/ot­ta­ja ja läh­de, mis­tä se on saa­tu. Ku­vien et­si­mi­nen mm. Tie­ten­kään mi­tään te­ki­jän­oi­keus­pul­maa ei syn­ny, jos käyt­tää omia ku­via. Linkkejä tekijänoikeuksiin ja kuvien käyttämiseen. Miten Prezillä tehdään esitys? Opettelin viimein käyttämään Preziä, toisenlaista esitystentekojuttua.

Miten Prezillä tehdään esitys?

Power Point -logiikat saa heittää nurkkaan... tai melkein. Koska Jal kommentoi Qaikussa, ettei saanut ensi kokemalla Prezin juonesta kiinni, laitan tähän vähän muistiinpanoja omasta oppimispolustani. Minäkään en saanut aluksi mitään tolkkua Prezistä. Valmis skeema päässä oli niin erilainen. Prezissä on hyvä sisäinen opastaja. Prezi-esityksen kokoaminen loogislineaarisesti on kinkkistä.

Ppt-esitys luodaan noudattelemaan puheen etenemistä. Prezissä voi upottaa yksityiskohtia kokonaisuuteen eli pienikokoista tekstiä tai kuvia suurikokoiseen tekstiin tai kuvaan. Prezissä on mahdollisuus kehystää asiakokonaisuuksia ja tällä tavoin koota tiettyjä aihepiirejä yhteen helpomin hahmottuviksi kimpuiksi. Työn voi aloittaa perusasioista. Kun asiat ovat paikoillaan, luodaan esityksen polku.

Kannattaa aloittaa yksinkertaisella Prezi-harjoittelu. Ensimmäiseen Preziini tein pienen käsikirjoituksen: Reksi ruudulla. Mediamaisteri Group - Moodle -ohjeet - Moodle-ohjeet. 5 Areas of Consideration for Developing a BYOD Policy for Your School or District. Teacher's Guide on The Use of Google Sites in The Classroom ~ Educational Technology and Mobile Learning.