background preloader

Rubesovm

Facebook Twitter

Martina Rubešová

50 Awesome Chemistry Videos For The Busy Science Teacher. Though we don’t often recognize it, chemistry defines nearly every element of our everyday lives.

50 Awesome Chemistry Videos For The Busy Science Teacher

From the reactions that fuel the sun to the biology of our bodies to the technology in our gadgets, chemistry is at the heart of everything we do and is the central science that unites biology, physics, geology, astronomy, medicine, and countless other fields. Yet chemistry doesn’t always get the credit and recognition it deserves for playing such an awesome role in, well, everything. If you’ve been slighting chemistry, there’s no better time to give the field the credit it deserves than National Chemistry Week. Founded in 1987, the week-long event has helped bring awareness to the role chemistry plays both in our lives today and in our future.

You can get in the spirit of the event by checking out a few (or all) of these amazing chemistry videos online. Amazing Reactions and Experiments Brainiac: Thermite and Liquid Nitrogen: Think thermite reactions are super awesome? Lectures Courses Fun. Studiumchemie.cz - Výukové materiály. Chemical Substances Chem Quiz – Aplikace pro Android ve službě Google Play. Functional Groups in Chemistry – Aplikace pro Android ve službě Google Play. Amino Acid Quiz. Chemie. 2048 chimie – Applications Android sur Google Play. Atomas – Apps para Android no Google Play. Atomas is a fascinating incremental puzzle game, which you can learn in seconds but will entertain you for weeks.

Atomas – Apps para Android no Google Play

The perfect game for your spare time! Your little universe starts with hydrogen atoms only but with the help of the energy rich plus atoms you are able to fusion two hydrogen atoms into one helium atom, 2 helium atoms into one lithium atom and so on. Your primary goal is to create the valuable elements like Gold, Platinum and Silver. But watch out, if your universe is overfilled with to many atoms it will cause a big crunch and the game is over.One way to prevent this is to build up long symmetries in your atoms and start big chain reactions.

From time to time minus atoms appear, use them for absorbing and replacing atoms within your universe or sacrifice them for a plus atom. You see Atomas is not hard to play, but if you want to get to the top you'll need a good strategy, which keeps your atoms organized. Vitejte na nejlepsim, nejkrasnejsim, nejuchvatnejsim chemickem webu, ktery kdy byl stvoren. Chemie - Metodický portál RVP.CZ - unikátní PROSTOR PRO UČITELE, sdílení zkušeností a spolupráci. Ověřování základních znalostí z chemie Pro úspěšné zvládnutí počátků chemie je zapotřebí znalost značek některých běžně používaných chemických prvků.

Chemie - Metodický portál RVP.CZ - unikátní PROSTOR PRO UČITELE, sdílení zkušeností a spolupráci

Publikací si žáci ověří tyto znalosti buď formou individuální, nebo týmové práce. Kolik a čeho vlastně kupujeme? Text je příspěvkem do seriálu Digitální technologie ve výuce přírodních věd. V úvodu otvírá problematiku ICT obecně, dále se stáčí již k výuce chemie. Země, člověk, vzduch, voda – jak zatraktivnit vyučování chemie Článek informuje o projektových dnech projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji (CZ.107/1.1.00/44.0006), na kterém se podílí i Gymnázium Brno, Třída Kapitána… Seznámení s fenolftaleinem Seznámení s fenolftaleinem pro žáky 8. ročníku ZŠ, jak je navrženo v tomto metodickém článku, vede žáky k samostatnému zjišťování barevnosti indikátoru fenolftaleinu v prostředí o různé hodnotě pH. Filtrace, aneb jak z výuky odfiltrovat neaktivizující metody CLIL: Chromatografie. Classwork and Homework Handouts. Course Handouts » Chemistry » Unit Fourteen - Organic Chemistry » Classwork and Homework Handouts Classwork and Homework HandoutsClasswork and Homework Handouts Alkanes & Alkenes Warm Up (DOC 50 KB) Balancing and Fermentation Warm Up (DOC 33 KB) Ethanol and Propanol Cannon Demonstration (DOC 25 KB)

Classwork and Homework Handouts

Multimediální učebnice chemie. Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace. Názvosloví Úvod pro 1. ročníkČíslovkové předponyProcvičovat názvosloví anorganické chemie můžete zde.

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

Obecná chemie Další pro 1. ročník Chemická termodynamika - pracovní list pro doplňování v hodiněKinetika chemických reakcí - pracovní list pro doplňování v hodině Příklady kinetika a rovnováha - výběrAcidobazické reakce - pracovní list pro doplňování v hodině Anorganická chemie Texty v této sekci využijeme ve vyučovacích hodinách k vymezení požadovaných znalostí (ne vše co je uvedeno je požadováno a naopak). Prvky nepřechodné Prvky přechodné Přechodné kovy. Domů. I v letošním roce se konají dvě soustředění pro účastníky krajských kol Chemické a Biologické olympiády:Běstvina v termínu 2.–16.7.2016, pro kategorie ChO A, E, B a C (+ biologové).Běstvinka (= Běstvina 2) v termínu 16.–30.7.2016, pro kategorii ChO D (+ účastníci ChO kategorie D ze Slovenska).Obě soustředění pořádá VŠCHT Praha ve spolupráci s Národním centrem pro mladé chemiky.

Domů

Na stránkách ChO se registrují POUZE účastníci ChO; účastníci BiO se registrují podle pravidel zveřejněných na stránkách Biologické olympiády. Obě akce jsou podpořeny Institucionálním plánem VŠCHT a dalšími vysokými školami, účastnický poplatek je na obě akce stejný a činí 2600 Kč. Další informace viz www.bestvina.cz a www.bestvinka.cz. Elektronickou registraci musí provést všichni zájemci, tedy i ti, kteří mají účast garantovanou za umístění v krajském kole. Podmínkou registrace na soustředění je, že student má založený účet na stránkách ChO. Chemické názvosloví – anorganika. Procvič si názvosloví. Názvosloví organických sloučenin. ECHO : elektronické opory pro výuku chemie. Sbírka úloh v PDF. Khanova škola. Free Chemistry Video Lecture courses. Chemistry.