background preloader

Kryptering

Facebook Twitter

Datatilsynet: Stærk kryptering. I "Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning" (Sikkerhedsbekendtgørelsen) fremgår det af § 14, at "der må kun etableres eksterne kommunikationsforbindelser, hvis der træffes særlige foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende ikke gennem disse forbindelser kan få adgang til personoplysninger.

Datatilsynet: Stærk kryptering

" I Datatilsynets vejledning til sikkerhedsbekendtgørelsen (vejledning nr. 37 af 2. april 2001) er der i tilknytning til sikkerhedsbekendtgørelsens § 14 bl.a. formuleret nogle generelle krav til kryptering. Der stilles herunder særlige krav ved transmission af følsomme oplysninger over det åbne internet: "Hvis de transmitterede oplysninger er af følsom karakter (omfattet af persondatalovens § 7 stk. 1, og § 8, stk. 1), skal der anvendes en stærk kryptering, baseret på en anerkendt algoritme. " Datatilsynet har modtaget flere konkrete forespørgsler om definitionen på en stærk kryptering. Matematikken bag kryptering og signering - RSA - Forskning - Aarhus Universitet. The Turing Digital Archive home page. AlanTuring.net. Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers. Colossus at wartime Bletchley Park.

Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers

Table of Contents Colossus and two operators from the Women’s Royal Naval Service, Dorothy Du Boisson (left) and Elsie Booker.2 The Lorenz Schlüsselzusatz (cipher attachment) was code-named ‘Tunny’ by the British.3 An Enigma machine with its wheels, lamps and plugboard exposed. Once the operator had inserted the correct wheels for the day, he closed the inner lid.4 Teleprinter code. Punched paper tape containing the letters COLOSSUS in teleprinter code.6 The Tunny radio network of the German Army, March 1943 – July 1944.7 The Mansion, Bletchley Park – wartime headquarters of the Government Code and Cypher School.8 Tunny with its twelve encoding wheels exposed.9 Introduction Colossus, the first large-scale electronic computer, was used against the German system of teleprinter encryption known at Bletchley Park as ‘Tunny’.

Tunny messages sent by radio were first intercepted by the British in June 1941. The Tunny machine Thomas H. This produces Tunny. To OKH/OP. IMFUFA tekster. The Enigma Collection. The Enigma Collection is meant to be a Web portal for information about the German cipher machine Enigma in all it variations.

The Enigma Collection

In the beginning this Web page should be seen as a kind of note board where I post information when my time and energy allows me to do so. Later on, the page hopefully will take on a more definitive form and perhaps it will even be more pleasing to the eye. For the time being the most important issue is to have a place where I can publish my Enigma notes. At the moment I am working on a detailed history of the Enigma and when this will be published, hopefully next year, I plan to publish here many of my research notes and other documents.

Enigma Publications Here are some of our Enigma related publications from Cryptologia: Hamer, David H., Sullivan, Geoff and Weierud, Frode; Enigma Variations: An Extended Family of Machines, (Updated version of our Cryptologia article)Cryptologia. 22(3), July, 1998, pp. 211-229. Historical Documents Cryptanalytical Documents. Solving the Enigma: History of the cryptanalytic bomb. Enigma - den tyske kodemaskine. Denne hjemmeside blev skrevet efter en meget interessant studietur til London og Bletchley Park.

Enigma - den tyske kodemaskine

Historien om Enigma og hvordan den blev knækket uden tyskernes vidende er yderst spændende, og der er en masse interessant matematik involveret. Under det store arbejde med at forstå og beskrive matematikken har flere personer været mig til stor hjælp. Først og fremmest en stor tak til Chris Christensen og MAA (Mathematical Association of America) for at give mig lov til at anbringe Chris' artikel om polakkernes bidrag til at løse Enigma på min hjemmeside samt en stor tak for den venlighed, jeg modtog fra folkene hos Bletchley Park i forbindelse med vores besøg samt for at stille et par historiske fotos til rådighed for mig.

Bemærk, at man i mange tilfælde kan få en forstørret udgave af et billede ved at klikke på det! 1. I den sidste uge af september 2007 tog jeg afsted på en studietur til London sammen med en af mine kolleger og min dygtige klasse 3F fra Haderslev Katedralskole.