background preloader

Jobbet

Facebook Twitter

Images gratuites - Pixabay. Språkpuffar. Språkpiller och språkutveckling. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Språkpiller och språkutveckling

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas.

Läsfixare-bokmärke.pdf. Smart läsare. Magiska skrinets sagor på svenska - Magiska skrinet. 100 antirasistiska boktips. Litteraturen är full av böcker som handlar om tolerans och medmänsklighet.

100 antirasistiska boktips

Här kommer vår lista, sammanställd den 15 september 2014 (uppdaterad 30 september). Vi hoppas att fler läser dessa böcker under decennier framöver. Sprid gärna till dina vänner. För en kärleksfullare värld. Listan är antirasistisk och antihomofob. Lagom bok. Varje vecka lyssnar du på inledningen av en nyutkommen bok, en klassiker och en ny barn- och ungdomsbok á 3 till 5 minuter. Nyfiken på mer? Fråga på ditt bibliotek eller i bokhandeln.

Barnboksprat – en blogg om barnböcker. Så skriver du flash fiction. Även Strindberg skrev blixtprosa.

Så skriver du flash fiction

Nej, flash fiction är inte en form av pixieböcker för vuxna, utan en mininovell på upp till 2.000 ord, med föregångare som Strindberg, Kafka, Chekhov och Lovecraft. Det finns också mikronoveller på max 150 ord avsedda för läsning på mobiler och den 16 maj firas National Flash Fiction Day i Storbritannien. Länkar mångspråk, Region Jönköpings län. Regionbibliotek Region Jönköpings län har efter förfrågan från bibliotek i länet samlat länkar som kan vara ett stöd i arbetet med de personer med annat modersmål än svenska som kommer till biblioteken idag.

Länkar mångspråk, Region Jönköpings län

Länkarna är blandade och innehåller till exempelt språkutveckling, information och idéer i mångspråksarbetet. Vi ser gärna att listan fylls på, så har ditt bibliotek några bra länkar som ni vill dela med er av, skicka dem till christina.alloh@rjl.se. CILIP - Chartered Institute of Library and Information Professionals En sida om hur biblioteken i Storbritannien kan arbeta med flyktingfrågor. Flyktinggruppernas Riksråd Flyktinggruppernas riksråd, FARR, organisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten. Online dictionaries by bab.la - loving languages. Villekulla - Mediatek & lärandestöd. Följande lista är gjord av Röda korset tillsammans med barnbibliotekarier i Norrland.

Villekulla - Mediatek & lärandestöd

Deras projekt kallades Ge barnbok. Barnböckerna vänder på begreppen. Som ger anledning till samtal, som breddar världsbilden och som innefattar alla utan värderande ramar. Där tacklar prinsessor hårdast av alla i hockeyrinken, där är det självklart att Lolly har två pappor och där är det alldeles vanligt att vara ovanlig. Jennys bibliotek. För dig som är lärare: På de här sidorna ser du lätt hur undervisningen för en viss klass har sett ut - vad de har fått med sig sen tidigare.

Jennys bibliotek

Du kan nu lättare, tillsammans med oss bibliotekarier, bygga vidare på elevernas kunskapsnivå, för att utveckla deras informationskompetens. Om du ska genomföra ett moment i din klass där det ställs krav på informationssökning, källkritik eller litteraturkännedom: kolla först vad din klass har fått med sig inom det området sen innan, antingen genom att gå in på den här sidan eller kontakta oss på biblioteketbolla idéer med oss! Knubbar. Här finns många biblioteksknubbar, färdiga för utskrift eller som mall för att göra egna knubbar.

Knubbar

Jag har fört ihop flera ark inom samma område, för att göra det enklare att hämta hem dokumenten. Naturligtvis kan man välja att bara skriva ut vissa sidor. För själva originalmallen tackar vi Norrköpings stadsbibliotek. Det biblioteket har också skapat symbolen för DAISY-talböcker, och ger andra bibliotek möjlighet att använda både mallen och symbolen. Short Stories at East of the Web. Studiehandledning - home. Images gratuites - Pixabay. Läsfrämjande - Folkbildningsnätet. Barnens bibliotek Hem. Distributionsstöd. Inköpsställen. Projekt - Kulturrådet. Länkskafferiet - Lankskafferiet.org. Skolbiblistans Boktipswiki - home.