background preloader

Metal

Facebook Twitter

Necrophagist. Heavy Metal Portal - Metal-Arten - Metalrichtungen - Metalstile. Metal (muzika) Metal je vrsta rock muzike koji se pojavio kao definisani tip muzike 70-ih godina prošlog vijeka i ima korijene u hard rock grupama koje su, između 1967. i 1974. godine, sastavili rock i blues stvorivši na taj način hibridnu vrstu muzike sa teškim i gitarom-i-bubnjevima orijentisanim zvukom, koji je karakterističan po upotrebi visoko pojačane distorzije (izobličenja).

Metal (muzika)

Metal je dobio na popularnosti u periodu između 70-ih i 80ih godina prošlog vijeka, a ujedno se i tada većina današnjih podžanrova razvila. Metal ima svjetski poznate klubove obožavaoca kao što su metalheads, metal maniacs, headbangers i mettalers (izvorno sa engleskog). Neki od žanrova su: Top 8 bass drop breakdowns. Top Badass Breakdowns and Intros. Bands. Definitive-metal-family-tree.png (1248×1464) The Longest Metal Songs. Home.