background preloader

Robbertveen

Facebook Twitter

Robbert Adrianus Veen

Sola Scriptura 5 februari 2017. Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus Aan het eind van zijn leven schreef Maarten Luther: "Alles wat ik gedaan heb, is het Woord van God naar voren brengen, prediken en schrijven.

Sola Scriptura 5 februari 2017

En buiten dat heb ik niets gedaan. Terwijl ik sliep of bier dronk, heeft het Woord grote dingen gedaan. De Zoon van God deel 1 proef. KOINONIA BIJBELSTUDIE - Werkplaats voor exegese en theologische kritiek. Koinonia Bijbelstudies. Spreaker Spreaker Koinonia Bijbelstudies Category: Religion Created by: Robbert Adrianus Veen Total plays 696 | Total downloads 2.

Koinonia Bijbelstudies

Bijbelse en systematische theologie vanuit de Radicale Reformatie. Kritiek op de vrijzinnige theologie. Robbert Veen. Bijbelse theologie deel 6 Kaïn en Abel. Security Check Required. Koinonia bijbelstudie.