background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Sju timmar om källkritik. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att klara studierna i olika ämnen samt för kunna verka aktivt i vår demokrati, men det är även ett av skolans uppdrag som skall genomsyra alla barn och ungdomars skolgång från förskoleklass till gymnasieskola.

Sju timmar om källkritik

Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen och lärarens utmaning i detta uppdrag är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor. Skolverket har därför arbetat fram ett utvecklingspaket som syftar till att främja arbetet med just detta i skolverksamheter genom att bl.a. inspirera till samtal om källkritik bland lärare. I det här utvecklingspaketet arbetar lärare kollegialt med ett material där alla delar utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Paketet är indelat i sex steg och beräknas, precis som rubriken antyder, ta ungefär sju timmar. Sju timmar om källkritik för yngre elever >>> Arbetsblad. Sverige.

Kommunikation

Förmågor. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen. På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig. De senaste åren har en samsyn kring att bedömning har stor betydelse för elevers lärande blivit vedertagen i svensk skola. I Vetenskapsrådets SKOLFORSK-rapport (2015) beskrivs dock att en förenklad och instrumentell syn på formativ bedömning har kommit att växa fram både i forskning och i skolpraktiken. Enligt rapporten är det vanligt att bedömningsmodeller snarare är inriktade mot att forma eleven, än mot en djupare analys av undervisningen.

Detta innebär att information till läraren om vad som behöver förändras i undervisningen kommer i skymundan. Livskunskap/EQ. Big 5. Anna Kaya. Diskussionsunderlag-bild. Att ställa frågor i undervisningen. Ung Ekonomi, Egna pengar. Egna pengar Egna pengar kan vara bra att ha när du ska handla saker.

Ung Ekonomi, Egna pengar

De flesta skolungdomar har inkomster av olika slag. En del får månadspeng av sina föräldrar, andra får själva ta hand om sitt studiebidrag och många arbetar dessutom under loven. Vart tar pengarna vägen? En stor del av ungdomarnas pengar går till kläder, godis, fika, smink, cd-skivor och en och annan pizza. En typ av utgifter som är lätta att påverka är småutgifterna. När du kommer upp i de övre tonåren ska du snart ta ansvar för dig själv och din ekonomi.

Gör din egen budget och för kassabokGenom att göra upp en budget (tex månadsbudget) kan du göra en planering av din ekonomi så du kan se hur mycket du har att göra av med under en viss tid. För att sedan hålla koll så att du håller din budget (alltså inte göra av med mer pengar än du har) för du kassabok. Du kan ladda ner förslag på budget- och kassaboksblad genom att klicka på bilderna här till höger. 18 årDu blir myndig och bestämmer över dig själv och det som du äger.

Likabehandling

Funktionsnedsättningar. Film. Synligt Lärande. Digitala länkar. Studieteknik. ADHD Jag hatar dig och jag älskar dig. Matte pyssel. Lag och rätt. Bild och form. Värdegrund/kamratskap. Året runt i naturen. Upphovsrätt, fria bilder mm. Lektioner. Språkutvecklande arbete med begrepp. Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO!

Språkutvecklande arbete med begrepp

Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar. Tanken är att eleverna ska känna igen sig och så småningom kunna arbeta självständigt med begreppskorten. Material för moralträningen. VÄRDEGRUNDS KORTLEK. Presentera online. Visste du att du helt gratis kan göra en kort presentation online?

Presentera online

Det passar lika bra för dig som är elev och ska redovisa ett arbete, som för dig som är lärare och vill göra en introduktion till ett arbetsområde eller en kort presentation inom ditt ämne. Det är inte särskilt svårt. Även du som aldrig publicerat något på nätet förut kan vara igång på en halvtimme. I den här resursen hittar du länkar till resurser som ger en lång rad möjligheter. Förmodligen vill du ha både bild och ljud i din presentation. Tycker du det känns lite läskigt att publicera din redovisning online? Respektera andras upphovsrätt. Forvo: uttalslexikonet. Världens alla ord uttalade av modersmålstalare. Välkommen. Sök - att hitta rätt information på Internet. Map Directory. Nordiska museet - Webbutställningar. Här finns Nordiska museets webbplatser för skolan.

Nordiska museet - Webbutställningar

Olika ämnen behandlas och resurserna ser olika ut. Ibland kompletterar de en bok eller en utställning, ibland är de faktarum där du kan lära dig mer. Här finns också ett urval av det spännande material som museet har i sina arkiv. Publikens val 55 föremål med berättelser om människors liv har valts ut av museets intendenter. Öppna Publikens val Hår Föremål, bilder och berättelser från dåtid och nutid visar de attraherande, generande och provocerande sidorna av håret och hur människan genom tiderna förhållit sig till sitt hår på huvudet, i ansiktet och på kroppen.

Frågesport, allmänbildning och tävling - vetgirig.nu. Vad är demokrati. iPad i skolan. Skoldatatek i Sverige. Lärarverktyg. Simplemind_ios. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov. BFL i undervisning. Pedagogisk planering.

Bedömning

Kroppen. StudiSverige. Vem bestämmer? : Ett förord till dig som pedagog. Övningar. Gratismaterial.