background preloader

Klassrummet och övrig skolmiljö

Facebook Twitter

InstantClassroom Seating Chart Maker. A Place for Learning: The Physical Environment of Classrooms. I was supervising a teacher who was enrolled in our program at the University of Massachusetts Amherst that focused on developing student self-knowledge, ego strength, trust and community in classrooms.

A Place for Learning: The Physical Environment of Classrooms

We had created a manual with over 50 classroom lessons. Five-Minute Film Festival: Classroom Makeovers to Engage Learners. Most educators have little choice about the (usually) over-crowded, (often) unappealing rooms they teach in -- but they intuitively know that the spaces children spend their time in can have an effect on how they learn.

Five-Minute Film Festival: Classroom Makeovers to Engage Learners

I've gathered a collection of videos to explore the questions: How important is environment to learning? And what small changes can you make in seating, organization, lighting, and decor to build your own space into a better place to teach and learn? Video Playlist: Innovative Learning Spaces Watch the player below to see the whole playlist, or view it on YouTube. Flexible Learning Environments (04:02) Students and teachers at Eanes Independent School District in Austin, Texas, talk about the district's experiment with creating classrooms of the future to foster 21st-century skills at all grade levels. Med fokus på lärare och elevers lärandemiljöer. Analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien TALIS Lärare är den viktigaste resursen inom skolan och det som sker i klassrummet är avgörande för kvaliteten i utbildningen.

Med fokus på lärare och elevers lärandemiljöer

Sverige medverkar i den internationella enkätstudien TALIS (The Teaching and Learning International Survey) som riktar sig till lärare och rektorer. Fokus i enkäterna ligger på undervisnings- och lärandemiljöer. I denna analys jämförs samstämmighet mellan TALIS ramverk och svenska policydokument i urval för att se om det finns några motsättningar däremellan. Analysen bedömer också enkätfrågornas relevans, utifrån de specifikt svenska förhållanden som olika policytexter anger för svenska lärare och rektorer, för att se om de kan förväntas ha svårt att svara på frågorna i TALIS.

Ladda ner som PDF. Inspirerande skolmiljö on Pinterest. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Classroom Posters & Charts — Edgalaxy: Cool Stuff for Nerdy teachers. It would be completely senseless not download this beautiful classroom poster of th five senses including sight, smell, touch, hearing and taste.

Classroom Posters & Charts — Edgalaxy: Cool Stuff for Nerdy teachers

Oh and by the way it is completely free. Click here to download it. 30 Inspiring Posters To Jazz Up Any Classroom. Tropical Paper Flowers. These bright and beautiful paper flowers are made from scrapbook paper and cardstock and were inspired by the gorgeous tropical flowers in warm weather climates.

Tropical Paper Flowers

So if you want to have a bit of the tropics in your home year round, make these tropical paper flowers! A bonus… they never need watering. :) När vi sitta i vår bänk ... (1946) - Filmarkivet. Kunskapsformaren. Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir.

Kunskapsformaren

Hon visar elevexempel och elever får bedöma egna texter. 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Annika använder sig av öppna frågor och ”exit tickets”. 3 Ge återkoppling som för lärandet framåt: Annika ger återkoppling och konkreta förslag på hur eleven kan utvecklas framåt. 4 Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra: Tillsammans med en kollega brukar Annika bestämma hur grupper ska sättas samman. 5 Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande: Annika använder sig av checklistor för självbedömning. Mitt öppna klassrum.

Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Att förbereda för lektionen i klassrummet. Då jag förbereder mina möten med elever, lärarkandidater eller lärare jag håller seminarier för brukar jag göra en klassrumspromenad.

Att förbereda för lektionen i klassrummet

Då gör jag detta: ställer i ordning bord och stolar så att de håller en linje, håller ihop, ställer in stolar, tar ned stolar från bord, gör linjerna vilsamma. Det betyder att borden sitter ihop och inga glipor finns. Det gör rummet vilsammare.plockar bort skräp om detta finns. Ställer i papperskorgar på strategiska platser.torkar av whiteboard eller rengör andra skrivytor, tar fram ett nytt blädderblockspapper, gör mig beredd för kollektiva anteckningar.skriver något ord på tavlan, vilket som helst ur den text jag ska läsa. Jag är mycket noggrann med allt som hör klassrummet till. Hur skapa arbetsro i svenska klassrum? Behövs det mer ordning och reda i svenska klassrum och hur skapar lärare i så fall det på bästa sätt?

Hur skapa arbetsro i svenska klassrum?

Det är frågan som denna text ska resonera kring. Metta Fjelkner är tidigare ordförande ­i Lärarnas Riksförbund och regeringens utredare i frågan. Hon betonar att problemformuleringen inte kommer från regeringen utan från OECD. – Efter Pisa–rapporten bad Sverige om en snabbanalys. Pisa-chefen Andreas Schleicher påpekade då att studiero är en av de viktigaste frågorna för Sverige att ta tag i, säger hon. Så vad är arbetsro i ett klassrum, går det att definiera? – Det är en intressant frågeställning och något som vi ska titta på.