background preloader

Digitala verktyg för lärande och digital kompetens

Facebook Twitter

Lilla-Viralgranskaren. Lärportalen. Färdigflippat med Edpuzzle. Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Utbildningsmodul BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Syfte Syftet är att synliggöra hur digitala lärresurser kan användas i en formativ undervisningen för att stödja elevernas kunskapsutveckling och utvärdera den egna undervisningen.

Utbildningsmodul BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Mål Målet är att synliggöra hur lärare med stöd av digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet, ge effektiv återkoppling och aktivera eleverna som lärresurser för varandra samt bli ägare av sin egen lärprocess. Ladda ner utbildningsmodulen här. Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang?

Hur är man källkritisk?

Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang?

Vizia. Tools for Educators - free worksheet templates, printable game templates, 100... Presentation BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Nu blir Flexikon ännu bättre – guide till digitalt lärande. 2 maj, 2016 | Publicerad av Mathias | Kategori: Nytt ”Fireworks” CC BY 2.0 by Epic Fireworks on Flickr Hela kapitlet om flexibelt lärande har arbetats om nu i april 2016. – Därför vill vi nylansera och uppmärksamma avsnittet om digitalt lärande, säger Ulrika Knutsson, processutvecklare på FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation.

Nu blir Flexikon ännu bättre – guide till digitalt lärande

Förhoppningen är att du som pedagog i folkhögskolan – eller överhuvudtaget för vuxna – ska ha nytta och glädje av innehållet och inspireras i arbetet tillsammans med dina kollegor och på egen hand. På Flexikon hittar du allt du behöver för att planera, genomföra och fortsätta utveckla dina kurser med hjälp av digitala metoder och verktyg. Att skriva filmmanus. Film är ju fantastiskt roligt.

Att skriva filmmanus

Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia.

Niornas filmarbete detta läsår startade redan i höstas då eleverna skrev en novell. Realtime Collaborative Text Editing. 8 Engaging Ways to use Technology in the Classroom to Create Lessons That Are... Are you tired of delivering the same old lectures on the same subjects year after year?

8 Engaging Ways to use Technology in the Classroom to Create Lessons That Are...

Are you using the same lesson materials over and over and wishing you could make learning in your classroom more interactive? While lectures and lessons can be informative and even “edutaining” when delivered with passion and good materials by knowledgeable experts, sadly many traditional lectures and lessons are boring, and even worse often ineffective. Home - EUN Academy. Digital verktygslåda Del 7 Presentationsverktyg – NORDSTRÖM EDUCATION. Prezi är ett presentationsprogram där du kan skapa snygga presentationer direkt i webbläsaren.

Digital verktygslåda Del 7 Presentationsverktyg – NORDSTRÖM EDUCATION

Prezi är en webbaserad molntjänst med en gratis- och betalversion och en som kräver att man registrerar ett konto. Med Prezi kan både lärare och elever skapa snygga presentationer med snygg effekter. Det finns färdiga mallar att välja mellan och gott om redigeringsmöjligheter för att lägga in egna bilder, filmer, texter samt ändra färger och typsnitt. 3 Minute Teaching TOOL-torials. Be sure to share these great resources with your friends and colleagues!

3 Minute Teaching TOOL-torials

Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på.

Zaption - så funkar det!

Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen. Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com . Padlet och exit ticket. Ni vet den där känslan man kan få som lärare… Man vet vad man vill göra men man vet inte hur man ska göra det?

Padlet och exit ticket

Precis så kände jag det i höstas. Jag ville utveckla mina lektioner och mina elever och kom fram till att jag ville använda mig mer av så kallade exit tickets. Men jag hade svårt att få till det med frågorna. Digital verktygslåda Del 5 Sociala medier – NODSTRÖM EDUCATION. Sociala medier erbjuder en möjlighet att skapa gemensamma mötesplatser och arenor mellan lärare och elever. Även eleverna emellan då de får möjligheten att kommunicera, samarbeta och utveckla sin digitala kompetens. Vidare kan eleverna att samla in, bearbeta och strukturera information och får tillgång till ett gränslöst närverk som kan bidra till varandras och sitt eget lärande. Sociala medier skapar förutsättningar för en ökad delaktighet och inflytande över elevernas egna och klasskamraters lärande. Google Classroom utifrån tre perspektiv. Tio topplistor du inte vill vara utan. Att listor är populära på internet rådet det ingen tvekan om.

Av någon anledning tilltalas vi av att få information färdigförpackad och gärna rangordnad. Jag har tidigare erkänt att jag gillar katter på internet, nu får jag lov att erkänna att jag gärna tittar på olika listor också. GT - inget att vifta bort - Mia Smith. Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Digitala verktyg – supertips. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här).

Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. IKT ger lärarna mer tid med eleverna i klassrummet – Hannas skolblogg. Digital verktygslåda Del 2 – NODSTRÖM EDUCATION.

Skärminspelningsprogram kan nyttjas av både elever som lärare för att göra inspelningar med bild och ljud som sedan kan läggas upp på t.ex. Youtube. Inspelningarna kan sedan delas med andra via en länk eller bäddas in på en blogg alternativt en hemsida. De vanligaste ändamålen för skärminspelningarna är att lärare lägger upp sina inspelningar med instruktioner inför en lektion, uppgift eller en presentationer av en föreläsning.

Skapa digitala lektioner tillsammans med dina elever. Del 1. Periscope i skolan? – Patricia Diaz. Christmasaroundtheworld-digitalliteracy. Källkritik för årskurs 7-9. Smartare matriser i Google Documents. Att kommunicera vart elevens kunskapsnivå befinner sig, vilka utmaningar och styrkor eleven visar på och nästa steg i lärandet är grundläggande i formativ bedömning. Återkoppling via annoterade YouTube-klipp. Planering av undervisning.

TEMA: BETYG & BEDÖMNING – OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG. 12 Emerging Educational Uses of Technology That are the Most Exciting Right Now. Well, it’s that time of year again … the start of a new school year. With it often comes the irresistible urge to make another list, or even better … many lists! Lists help us to plan, and they can also help us reflect and assess. One list I really enjoy putting together as we head into a new academic year is an updated look at which educational uses of technology have shown the most promise over the last year. Which tools and techniques most excite me as I look forward to another year of striving for continuous improvement as a teacher, technologist, and #edtech advocate? Ordmoln i undervisningen. Digitala verktyg – supertips. Hon praktiserar källkritik med eleverna. Checklista för källkritik. Säker på nätet.

AnswerGarden - Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud wit... Copyright and Creative Commons Explained by Common Craft. Refraction. Brain Points: A Growth Mindset Reward Structure Boosts Player Persistence! Animated Educational Site for Kids - Science, Social Studies, English, Math, ... Zaption - Interact & Learn with Video Lesso... Teacher Training Videos - Free online technology and ict tutorials for use in... Digital kompetens och IKT pedagogik. Börja skriva kod med Code Combat.

Search. F%C3%B6rslag Nationell strategi f%C3%B6r skolans digitalisering mars15.pdf. - Skolforum. Är det sant?: Källkritik. EdQu - Digitala, adaptiva kunskapstest för skolan. Språkundervisning i en digital tid. Digitala lärresurser. Digitala verktyg kan öka lärandet. IT och digital pedagogik i skolan: Molnet, juridiken och elevers integritet. Upphovsrätten och CC. Om att undervisa för framtiden - digital metodik och dess möjligheter. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Home. Informationssäkerhetskolan. Hem - Statens medieråd. SÄKERONLINE. Natsmarta. No Hate Speech Movement.

MIK-rummet. Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Webbstjärnan. 1.431705.1328883016!peter_karlberg.pdf. Digitala verktyg i undervisningen. Infosök och källkritik.