background preloader

BFL och annat om lärande2

Facebook Twitter

För Det Vidare. Datalogiskt tänkande och lärarutbildningen - 20150326 - Google Slides. The Key Differences Between Summative And Formative Assessments. It’s not a stretch to say that assessment is a hot button issue in education; however, you’d be hard pressed to find an educator who doesn’t see the value in measuring student progress.

The Key Differences Between Summative And Formative Assessments

Assessments themselves have been vilified, when, in fact, it’s why assessments are given and how the data is used that is really the issue. The Glossary of Education Reform gives this great overview of what high-stakes testing is and how it impacts students, teachers, and schools. Basically, high-stakes testing has consequences for the test-takers and givers—sometimes in the form of a high school diploma, grade advancement, and even teachers’ salaries. But not all assessment is high-stakes, and when done thoughtfully, the right assessment can provide extremely useful information for all stakeholders—students, teachers, parents, schools, and policy-makers Let’s take a look at what assessment is, why it’s important, and how it can be delivered in the classroom in a useful manner.

What is assessment? Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. En webbplats om studieteknik från UR. Snorungars makt i skolorna? - Hässleholm - NorraSkåne.se. Betygshetsen odlas i datorns matriser, inte i betygsmodellen. Det delas just nu en krönika skriven av Jenny Strömstedt: Det råder betygshets i skolan.

Betygshetsen odlas i datorns matriser, inte i betygsmodellen

Hon skriver att det betygssystem vi har nu gör att det skapas en betygsfxering som knäcker ungarna. Det är inget tvivel om saken, det råder verkligen betygshets och det är verkligen många ungar som dukar under av den inre och yttre pressen. Där är vi överens. Däremot ser jag lite annorlunda på orsaken till pressen och hetsen. Jag ser inte sambandet mellan betygsskalan (nej, det är fortfarande inte ett nytt system, det fick vi 1994) och hetsen. Klassrumsstrategierbruntext.jpg (JPEG Image, 2424 × 1878 pixels) - Scaled (42%) File_download. File_download. Nytt betygssystem skapar psykisk ohälsa. Från höstterminen 2011 infördes det ett nytt betygssystem i Sverige där betygen byttes ut från MVG-IG till A-F.

Nytt betygssystem skapar psykisk ohälsa

Det nya systemet har fått både ris och ros av såväl elever som lärare. Förändringen skedde i hopp om att skapa ett mer rättvist system med flera betygssteg än tidigare men har samtidigt satt större press och skapat högre krav på eleverna. Förhoppningen var att fler antal betygssteg skulle ge en mer rättvis bedömning. Från att innan ha tre godkända steg gick man nu över till att skapa fem godkända.

Man menar att förut kunde en elev som precis klarade målen för betyget G få samma betyg som en elev som hade mer än godkänt och var nära ett VG. 5 Fantastic, Fast, Formative Assessment Tools. The 8 Minutes That Matter Most. I am an English teacher, so my ears perk up when writers talk about their process.

The 8 Minutes That Matter Most

I've found the advice handy for lesson planning, too. That's because both writing and planning deal with craft. In writing, you want your audience to be absorbed. You want them to care about your characters. You want them be delighted by the suspense. Five Keys to Comprehensive Assessment. Elevhälsa: De saknade eleverna. Skolministeriet: Vad går förlorat med handskriften? BFL - Lilla Edet. Christian Lundahl. Skolvärlden. Dylan Wiliam. Pedagog Stockholm. Pedagog Värmland. UR Samtiden. Skolverkets filmer. KvUtiS- Michael Rystad. Torghandel Göteborg. Övriga filmklipp. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning.

Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen. Sidor-fr%C3%A5n-1501_56s_Lingua_TRYCK_Fredholm.pdf. Bedömningsstöd i bild. Verktyg för att få snabb överblick. I fredags la jag ut detta på Facebook: Tanken med inlägget på Facebook var att dela med mig av min lärarvardag.

Verktyg för att få snabb överblick

Gensvaret på inlägget var dock stort och en tanke började gro hos mig. Varför inte skriva ett blogginlägg om hur jag genomför snabb återkoppling, direkt feedback och enkla reflektionsövningar i mina klasser? Sagt och gjort, här är nu inlägget. Varje vecka arbetar jag med olika typer av återkoppling, feedback och reflektionsövningar. Nacka kommunala skolor.

Frgebankfratttaframbelggfreleversprestationer2.pdf. Sju anledningar till att utvärdera. Pinterest. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Förstå kunskapskraven. På arabiska: Att utveckla ett resonemang i svenska Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den.

Förstå kunskapskraven

Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för... Att utveckla ett resonemang i svenska Att pröva och ompröva i slöjd Att pröva och ompröva är något du gör när du gör en massa olika saker – när du spelar spel, lagar mat eller gör om ett klädesplagg till exempel. Att lösa problem och föra resonemang i matematik Matematik finns nästan överallt – i affären, i naturen och i olika konstruktioner till exempel – så det här är en metod som du har användning för i många olika sammanhang. Att föra en diskussion framåt i fysik Att föra en diskussion framåt är ett av kunskapskraven i fysik för årskurs 9. Betyg - Så funkar det! en film. Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det! en film

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Skolan bör ha fler test – men inte för bedömning utan för inlärning. Att använda test vid inlärning är mycket effektivt.

Skolan bör ha fler test – men inte för bedömning utan för inlärning

Det visar Carola Wiklund-Hörnqvist i sin avhandling och via magnetröntgen förklarar hon också varför. Varför blev du intresserad av ämnet? Video Formativ bedömning med Andreia BAlan. Respons. Educational Technology and Mobile Learning: A Visual Chart on Summative Vs Fo... Kamratbedömning lär om lärandet! Kopia av Kunskapskrav engelska åk 7 - 9. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Bloggen som ett godisägg – tre överraskningar i en.

Feedback%20article.pdf. Presentations. Below you will find PowerPoint files for presentations given at conferences, workshops and other events. Inevitably, there is a lot of duplication. Some of these are in .ppt format, and can be opened with any version of PowerPoint from 1997 onwards. Others are in .pptx format, which requires the installation of a document converter (available free from Microsoft) if you want to open them with older versions of PowerPoint. Taylor Mali, What Does A Teacher Make. Caroline Liberg: ”Jag måste använda ord när jag talar till er!” Snickaren har en låda med fackord Muraren sina och den som skall styra en stat. Orka plugga, studieteknik. Upload. Artikel om språkundervisning i ett modernt klassrum. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education.

Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola. Oftast helt omedvetet och utan tanke på att de samtidigt lär sig engelska lyssnar dagens ungdomar ständigt på musik och det är inte heller helt omöjligt att de sjunger med. De tittar på Gossip Girl, Pretty Little Liars eller My name is Earl, läser böcker eller tidningar och inte minst spelar datorspel och använder Internet. Ungas färdigheter i engelska och därmed också deras prestationer i klassrummet påverkas utan tvekan av de aktiviteter de väljer att ägna sig åt på engelska på sin fritid. Vem vill möta mig i wordfeud? Det kan jag göra. Jag skickade fem sms på engelska igår. Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Litteraturtips inom foramtiv bedömnning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Vi har gjort en sammanställning med ett länkarkiv till material från Skolverket, litteraturförteckning, artiklar och forskningsöversikter inom betyg och bedömning i allmänhet med formativ bedömning i synnerhet. Här hittar ni en sammanställning med länkar över publikationer, stödmaterial och allmänna råd från Skolverket. Nedan presenteras även en litteraturförteckning, artiklar och en rad forskningsöversikter som vi kan rekommendera för dig som vill fördjupa inom formativ bedömning. Framgång i undervisning. Från (be)dömning av lärande till bedömning för lärande. This Will Revolutionize Education.

Stödinsatser i utbildningen. En minut av mitt jullov. Vårterminen drar igång med en klassiker i verktygslådan, skrivuppgiften En minut av mitt jullov. Den här varianten kom till för ganska många år sedan. Jag upptäckte att när eleverna skrev fritt om exempelvis jullovet, så levererade de alltid texter på en, för mig, förväntad nivå. Elever som brukade skriva välformulerat och beskrivande, gjorde det och elever som sällan skrev utvecklade texter, gjorde det inte nu heller. Training / Courses. BFL frågebatteri. Edutopia's Top 10 for 2014. File_download. Carol Dweck: The power of believing that you can improve. 52be00da-b92a-48de-98d6-e0f6cd1b75c0. Page. Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska. Hennes licentiatsavhandling Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school baseras på observationer och insamling av elevtexter från två klasser i årskurs 8.

Aktiva eleverna under högläsning. Övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Verkliga mottagare och kamratrespons på samma gång. Skolverket. Att utvärdera sin undervisning och synliggöra förbättringsområden. 5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress. Om strategier i engelska språket. Formative Assessment Strategies. Verbal Working Memory Assessment - Cambridge Brain Sciences. How to Memorize Things Quickly. Bedömning och betyg.

Praktisk pedagogik i klassrummet. Här kommer turen till alla. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen? Textanalys med stödmallar. Övrigt bedömningsstöd - Bedömningsportalen. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. SJälvbedömning del 2. John Hattie admits that half of the Statistics in Visible Learning are wrong ... 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Vart ska vi? Var är vi? Hur tar vi oss dit? Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Att äga sitt lärande. Ladda ner material från engelsklärardagen i Göteborg. Differentiated Instruction.