background preloader

Wet- en regelgeving

Facebook Twitter

Home. Kennisportal Europese aanbesteding - Theorie en praktijk over Europese aanbesteding. Aanbestedingswet 2012 en Europese aanbestedingsrichtlijnen De regels over het voeren van “Europese aanbestedingen” zijn in Nederland vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012.

Kennisportal Europese aanbesteding - Theorie en praktijk over Europese aanbesteding

Deze wet vormt de implementatie van de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/18/EG (voor de “klassieke overheid”) en 2004/17/EG (voor de nutssectoren). Beheersregeling documentaire informatievoorziening Defensie 2003, Toelichting. Toelichting Algemeen De Aw en het Ab zijn in 1995 herzien.

Beheersregeling documentaire informatievoorziening Defensie 2003, Toelichting

Het uitgangspunt van de archiefregelgeving is de verplichting voor de overheidsorganen de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en bewaren. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganen en voor alle archiefbescheiden, in welke vorm dan ook, en al dan niet bestemd voor overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Op grond van artikel 14 van het Ab 1995, is de zorgdrager verplicht beheersregels vast te stellen ten aanzien van de archiefbescheiden van het ministerie. eJure - ICT en Recht » EJURE.