Wet- en regelgeving

Facebook Twitter
Home Home Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.
Kennisportal Europese aanbesteding - Theorie en praktijk over Europese aanbesteding Aanbestedingswet 2012 en Europese aanbestedingsrichtlijnen De regels over het voeren van “Europese aanbestedingen” zijn in Nederland vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. Deze wet vormt de implementatie van de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/18/EG (voor de “klassieke overheid”) en 2004/17/EG (voor de nutssectoren). Kennisportal Europese aanbesteding - Theorie en praktijk over Europese aanbesteding
Beheersregeling documentaire informatievoorziening Defensie 2003, Toelichting Toelichting Algemeen De Aw en het Ab zijn in 1995 herzien. Het uitgangspunt van de archiefregelgeving is de verplichting voor de overheidsorganen de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en bewaren. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganen en voor alle archiefbescheiden, in welke vorm dan ook, en al dan niet bestemd voor overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Op grond van artikel 14 van het Ab 1995, is de zorgdrager verplicht beheersregels vast te stellen ten aanzien van de archiefbescheiden van het ministerie. Beheersregeling documentaire informatievoorziening Defensie 2003, Toelichting
eJure - ICT en Recht » EJURE Introductie EJure is een informatieportal met onderwerpen op het gebied van Recht en IT. De portal bevat artikelen die zijn geschreven door studenten van de sectie Recht & ICT van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kies één van de bovengenoemde onderwerpen om naar een artikel te gaan, of zoek naar informatie door middel van […]lees meer… Don’t kill the messenger: NSA onthullingen opnieuw geen nieuws eJure - ICT en Recht » EJURE