background preloader

Recursos

Facebook Twitter

Capses d'aprenentatge. Presentació CA medi social. Caixes de recerques - Escola dels Encants. Cajas de aprendizaje. Las "Cajas de aprendizaje" surgen de la evolución de los "espacios" de experimentación y por tanto, bajo la misma mirada, son propuestas dirigidas a la comunidad de grandes.

Cajas de aprendizaje

Las cajas de aprendizaje son unas "cajas" en las que dentro hay un reto educativo a alcanzar a partir del trabajo basado en el método científico. Este reto se logra mediante el Treball Cooperatiu. En cada caja habrá un material concreto y unos objetivos a assolir.Apartir de la experimentación, el descubrimiento y la investigación, la hipótesis y comprobación, la lógica y el razonamiento, los niños se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.

Mediante las cajas nos aseguraremos el logro de las Competencias Básicas, arraigadas en los diversos ámbitos. El docente interviene en estos momentos de aprendizaje como acompañante en el proceso, orienta las tareas, motiva y hace de guía en este proceso de aprendizaje. Caixes d'aprenentatge: "els canvis i la continuïtat en el temps". Capses d'aprenentatge. Indicadors Capses D'aprenentatge. Racons, espais i capses. Entrem en un oasi de pau en dia de mercat.

Racons, espais i capses

Als carrers del voltant de l’Escola Josep Carner de Badalona hi ha muntades paradetes de roba, petits electrodomèstics i complements. El garbuix de crits i gent és considerable. A dins el centre és l’hora del pati. Els més petits gaudeixen d’unes noves cabanes instal·lades a la sorra i un rocòdrom fixat a la paret. Els més grans disposen d’unes taules exteriors per esmorzar. A l’interior de l’edifici, cartells en català, castellà, àrab, anglès, francès, rus, romanès, panjabi i urdú ens donen la benvinguda i Teresa Vivancos, la directora, ens explica de quina manera el centre s’ha hagut de reinventar per poder atendre la diversitat del seu alumnat: “Fa sis anys vam començar un procés de canvi intern amb l’objectiu de poder arribar a tots els alumnes i poder-los atendre des de les seves problemàtiques específiques, les seves necessitats i les seves capacitats individuals. Lo rogle de Josep M.: Les Capses d'Aprenentatge. Aquest dissabte vam assistir a l'escola Puig Cavaller de Gandesa a una jornada sobre les Capses d'Aprenentatge que va organitzar el Servei Educatiu de la Terra Alta i que va estar guiada per l'escola Octavio Paz de Barcelona.

Lo rogle de Josep M.: Les Capses d'Aprenentatge

D'uns cursos ençà aquesta escola del districte de Sant Andreu de Barcelona (però a tocar del districte de Sant Martí) ha apostat per la innovació educativa. Es tracta d'una escola d'una línia amb 226 alumnes la meitat dels quals d'origen immigrant, i que per complir els objectius del departament de millorar els resultats acadèmics i de millorar la cohesió social, calia un impuls que han sabut vehicular vistos els resultats en aspectes tant socials com educatius.

Tot comença amb un punt de partida que podem compartir moltes escoles: escoltar i prendre consciència (tota la comunitat educativa) de les necessitats actuals (entorn i societat). Aproximadament es desenvolupa la proposta de cada capsa en unes 3 o 4 sessions. Espais-Capses Aprenentatge. Treballem en espais que corresponen a les diferents intel.ligències.

Espais-Capses Aprenentatge

Els alumnes dels diferents nivells treballen junts. L’organització dels espais ens permet dissenyar i organitzar entorns d’aprenentatge que recullen els aspectes bàsics de les àrees del currículum d’infantil i primària, tot incidint en el desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques. El repte és respondre a una diversitat més gran, en facilitar el treball dels grups heterogenis on han de conviure tots els alumnes d’un mateix cicle, i fer que aquesta diversitat representi un estímul per a tot l’alumnat creant així, entorns que estimulin els processos individuals respectant els diferents ritmes i interessos. En cadascun dels espais cal respectar les normes generals i compartides. Els mestres estimulen a través del material, el modelatge i la pregunta oportuna, aquells aspectes en els que es vol incidir. Espais Educació Infantil Espais Cicle Inicial Fotos Espais Espai comunicació Espai Art Espai Construcció.

Capses d’aprenentatge. Són una nova manera de treballar l’àmbit de medi natural i social, en que es treballa amb grups de treball, i cada grup té una capsa on troba les tasques que ha d’anar realitzant.

Capses d’aprenentatge

Dins de cada capsa, troben les instruccions que han d’anar seguint per completar la capsa, i tot el material que necessiten per dur-la a terme. 10 Cajas Temáticas para Aprender. Metodología de aprendizaje de la Caja Elemental o Primordial. Objetivo Promover y acompañar los procesos de observación, exploración, indagación, asociación, reflexión y expresión de los sujetos que aprenden, movilizando el sistema disposicional de los aprendizajes y mediadores educativos a través de situaciones de acción que favorece el ejercicio meta reflexivo sobre el acto de observar, explicar y articular los contenidos educativos particulares, con un universo determinado de objetos que activan situaciones de acción educativa y de formación.

Metodología de aprendizaje de la Caja Elemental o Primordial

Justificación Las Cajas Elementales consiste en proponer situaciones de aprendizaje significativo a través de elementos mínimos cotidianos. Estos elementos se traducen en objetos, imágenes, gráficos, ejemplares preservados, o cualquier otra representación de las cosas del mundo, a partir de las cuales se pueden establecer vínculos y relaciones que favorecen una aproximación al conocimiento de ése elemento y a su entorno siempre partiendo desde la experiencia personal. Materiales Ruta metodológica Primera fase.