background preloader

Selkokieli

Facebook Twitter

Duuniin - Hyria koulutus. Maahanmuuttajien ammatillisen kouluttamisen ja työllistymisen tukiprojekti Mikä on Duuniin -projekti?

Duuniin - Hyria koulutus

Duuniin on ESR-rahoitteinen, maahanmuuttajien ammatillisen kouluttamisen ja työllistymisen tukiprojekti. Projektissa kokeillaan ja kehitetään maahanmuuttajille sopivia ohjaus- ja koulutusmalleja. Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat mm. maahanmuuttajien ohjauskäytänteet, eri oppiaineita integroivat, selkokieliset opetusmateriaalit sekä opiskelijavalinnassa käytettävät kartoitusmenetelmät ja -välineet.

Selkokielisiä ammatillisia opetusmateriaaleja tuotettiin seuraavista osa-alueista:. Duuniin-projektin aikana toteutuu kuusi eri aloille valmentavaa koulutusta, jotka sijoittuvat ns. opintojen nivelvaiheeseen ennen suomenkieliseen ammattikoulutukseen tai työelämään siirtymistä. projektiN tavoitteet Projektin toteuttamisaika 1.1.2006 - 31.3.2008. Puhdistuspalvelu - Hyria koulutus. Selkokielinen puhdistuspalvelumateriaali maahanmuuttajien opetukseen Puhdistuspalvelumateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen.

Puhdistuspalvelu - Hyria koulutus

Se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmien kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä. Tekstin mukana on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja, on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin,on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta. Puhdistuspalvelumateriaalissa on myös interaktiivisia harjoituksia, joiden avulla on tarkoitus kerrata alan sanastoa ja varmistaa asioiden ymmärtäminen.

Puhdistuspalvelumateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu. Hygieniaosaaminen - Hyria koulutus. Selkokielinen hygieniaosaamismateriaali maahanmuuttajien opetukseen Hygieniaosaamismateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen.

Hygieniaosaaminen - Hyria koulutus

Hygieniaosaamismateriaali on suunnattu maahanmuuttajaopetukseen ja se on tarkoitettu käytettäväksi joko yhdessä opettajan kanssa tai itsenäiseen opiskeluun. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Opiskelija voi käyttää materiaalia myös itsenäisesti kartuttaessaan omaa hygieniaosaamistaan. Opettajan on silloinkin hyvä opastaa opiskelijaa materiaalin käyttämiseen. Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä. On selitetty vaikeita sanoja, on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin,on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta. Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila. Hoiva -ja huolenpito - Hyria koulutus. Selkokielinen hoiva- ja huolenpitomateriaali maahanmuuttajien opetukseen Hoiva- ja huolenpitomateriaalista löytyy esimerkkejä alan selkokielisistä teksteistä.

Hoiva -ja huolenpito - Hyria koulutus

Materiaali yhdistää suomen kielen oppimisen sekä ammatillisen sisällön ymmärtämisen ja oppimisen. Oppimateriaali on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä. On selitetty vaikeita sanoja, on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin,on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta. Hoiva- ja huolenpitomateriaalissa on myös harjoituksia, joiden avulla on tarkoitus kerrata alan sanastoa ja varmistaa asioiden ymmärtäminen. Hoiva- ja huolenpitomateriaalin tekijät: Ensiapu - Hyria koulutus. Selkokielinen ensiapumateriaali maahanmuuttajien opetukseen Ensiapumateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen.

Ensiapu - Hyria koulutus

Materiaali on suunnattu maahanmuuttajaopetukseen ja se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmien kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä ja tekstin mukana on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja, on jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin,on kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta.

Vaikka ensiapuun liittyvät asiat opetetaan tunnilla ja oppiminen tapahtuu paljolti käytännön tekemisen kautta, on maahanmuuttajan yleensä tärkeää saada opittava asiakokonaisuus itselleen myös tekstimateriaalina. Ensiapumateriaalin tekijät: Selkokieliset sivut. Selkokeskus - Selkokeskus  Selkokeskus - Koulutus - Selkokielen perusteet -kurssi - Selkokielen määritelmä  Selkosanomat. Uutiset selkosuomeksi - Etusivu. Ukrainassa on saatu lisää tietoa tarkkailijoista, jotka siepattiin perjantaina.

Uutiset selkosuomeksi - Etusivu

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tarkkailijaryhmä on kapinallisten vankina Itä-Ukrainassa. Sunnuntai-iltana kapinalliset vapauttivat yhden tarkkailijan, koska hän on sairas. Sunnuntaina päivällä tarkkailijat olivat mukana tilaisuudessa, jonka kapinalliset järjestivät toimittajille. Tilaisuudessa tarkkailijat kertoivat, että he voivat hyvin. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö yrittää saada tarkkailijat vapaiksi. Tarkkailijoiden tehtävä on rauhoittaa tilannetta Ukrainan kriisialueella, mutta kapinallisten mielestä tarkkailijat ovat sotilasliitto Naton vakoilijoita.