background preloader

¿Buscas imágenes/música/audios /efectos... para tus proyectos, webs, blogs ...?

Facebook Twitter

Imágenes Creative Commons / Copyleft / Free / Public Domain

Iconos. GIFS ANIMADOS. Imágenes Clipart. Imágenes Texturas de uso libre. Imágenes de Obras de arte. Vídeos. Vídeos ilustrativos. Películas en dominio público. Audio: podcasts y sonidos. Efectos sonoros. Vídeos con croma. REA. Otros pendientes de organizar. Conchi's Free images. Bancos de imaxes, recopilados por María Loureiro, para comprobar. Xa sexa para os apuntes do profesorado como para os traballos do alumnado temos que botar man de imaxes da rede para ilustrar ditos documentos.

Bancos de imaxes, recopilados por María Loureiro, para comprobar

Se imos publicalas en internet, hai que ter coidado coa licenza da imaxe. Aquí van algunhas direccións nas que podemos conseguir (e nalgúns casos aportar) imaxes para a área de tecnoloxía: