background preloader

Wisława Szymborska

Facebook Twitter

Kalendarium - Wisława Szymborska - Fundacja Wisławy Szymborskiej. Wisława Szymborska – ur. 2 VII 1923 r. w Kórniku, w Poznańskiem; zm. 1 II 2012 w Krakowie.

Kalendarium - Wisława Szymborska - Fundacja Wisławy Szymborskiej

Od 1931 r. mieszkała w Krakowie, w latach 1945–1948 studiowała filologię polską i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała w marcu 1945 wierszem Szukam słowa, ogłoszonym w dodatku do „Dziennika Polskiego”. W latach 1953-1981 pracowała w krakowskim tygodniku „Życie Literackie”, gdzie prowadziła dział poezji i stałą rubrykę Lektury nadobowiązkowe(wznowioną później na łamach dodatku do „Gazety Wyborczej” − „Gazeta o Książkach”). Wybór tych felietonów opublikowany został kilkakrotnie w formie książkowej. Szymborska wydała 13 tomików wierszy: Dlatego żyjemy (1952), Pytania zadawanie sobie (1954), Wołanie do Yeti (1957), Sól (1962), Sto pociech (1967), Wszelki wypadek (1972), Wielka liczba (1976), Ludzie na moście (1986), Koniec i początek (1993, 1996), Chwila (2002), Dwukropek (2005), Tutaj (2009) oraz – wydany pośmiertnie, niedokończony tom Wystarczy (2012).

W 1991 r. Wisława Szymborska – Wikicytaty. Wisława Szymborska (1923–2012) – polska poetka, felietonistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996).

Wisława Szymborska – Wikicytaty

Wypowiedzi[edytuj] Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Zobacz też: książkaKtoś powiedział, że ludzie głupieją hurtowo i mądrzeją detalicznie. Dlatego kochamy i popieramy przypadki detaliczne.Świat jest tak wielki, że wszystko jest szczegółem.Większość ludzi nie zawraca sobie głowy samodzielnym myśleniem – bo nie może albo nie chce – i w rezultacie łatwo pada ofiarą zbiorowych sugestii.Żegnamy się dzisiaj z poetą, ale nie żegnamy się z jego poezją. Ona nas wszystkich tutaj obecnych i wszystkich nieobecnych, przeżyje na pewno. Cytaty z odczytu noblowskiego Poeta i świat[edytuj] Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. Cytaty z utworów[edytuj] Wisława Szymborska - Życie i twórczość.

Poetka i eseistka.

Wisława Szymborska - Życie i twórczość

Laureatka literackiej nagrody Nobla za rok 1996. Urodziła się 2 lipca 1923 r. w Bninie pod Poznaniem - według metryki, bo rodzinne przekazy wskazują Kórnik - związana całe życie z Krakowem, gdzie studiowała, mieszkała i pracowała. Zmarła 1 lutego 2012 tamże. Celebrytka mimo woli Dorobek poetycki Szymborskiej, ilościowo skromny - opublikowała ok. 350 wierszy - od trzeciego, popaździernikowego tomu "Wołania do Yeti" (1957) do pośmiertnie wydanego "Wystarczy" (2012), zawsze znajdował uznanie krytyki i czytelników. Najbliższe otoczenie zapamiętało ją jako osobą skromną, ceniącą spokój. Poetka nie lubiła rozmów o literaturze czy tajnikach poetyckiego warsztatu, wychodząc z założenia, że autor powinien się wypowiadać wyłącznie w swoich utworach. "Życie miałam właściwie szczęśliwe, jednak było w nim wiele śmierci, wiele zwątpień. Dzieciństwo i młodość Wisława to drugie imię Szymborskiej.

Z podwawelskim grodem poetka związała resztę swojego życia. Poetka i redaktorka Janusz R. Wisława Szymborska. Wisława Szymborska – aforyzmy, sentencje, Cytaty.info. Zgro­madzi­liśmy 47 cytatów Wisławy Szym­bor­skiej.

Wisława Szymborska – aforyzmy, sentencje, Cytaty.info

Czy­tanie książek to naj­piękniej­sza za­bawa, jaką so­bie ludzkość wymyśliła. cytat dnia z 6 kwietnia 2010 roku zebrał 627 fiszek Żaden dzień się nie powtórzy,nie ma dwóch po­dob­nych nocy,dwóch tych sa­mych pocałunków,dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy. cytat dnia z 22 grudnia 2009 roku zebrał 575 fiszek Jes­tem za blis­ko, żeby mu się śnić. cytat dnia z 24 grudnia 2009 roku zebrał 389 fiszek Trzy słowa najdziwniejszeKiedy wy­mawiam słowo Przyszłość,pier­wsza sy­laba od­chodzi już do przeszłości.Kiedy wy­mawiam słowo Cisza,niszczę ją.Kiedy wy­mawiam słowo Nic,stwarzam coś, co nie mieści się w żad­nym niebycie. cytat dnia z 3 listopada 2009 roku zebrał 341 fiszek Ktoś tu­taj był i był,a po­tem nag­le zniknąłi upor­czy­wie go nie ma cytat dnia z 23 grudnia 2009 roku zebrał 315 fiszek Niech ludzie nie znający miłości szczęśli­wej twier­dzą, że nig­dzie nie ma miłości szczęśli­wej. Wisława Szymborska - Forum.

Po raz pierwszy usłyszałem o niej od pradziadków, którzy uczyli mnie języka polskiego.

Wisława Szymborska - Forum

Stała w szeregu obok Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. I tak jak u nich wyczuwałem w jej wierszach malowany kolorową kredką obraz tego dziwnego kraju moich przodków. Kraju, gdzie wszyscy mówią o patriotyzmie i miłości ojczyzny, serdecznie sie nawzajem nienawidząc, zazdroszcząc sobie starych samochodów i talentów, wynosząc pod niebiosa wyimaginowaną wielkość i wdeptując w proch ziemi wielkość rzeczywistą. Przykładów nie podaję, bo wystarczy poczytać niektóre komentarze na polskich forach. W wieku 10 lat nauczyłem się na pamięć "Gawędę o milości do ziemi ojczystej", ale dopiero wiele lat później zrozumiałem, co Wisława Szymborska chciała mi powiedzieć: Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić, o blasku próchna mówić „dnieje”, o blasku słońca nic nie mówić. .........

Wisława Szymborska - Miłość szczęśliwa. Nic dwa razy się nie zdarza - Wisława Szymborska. Wisława Szymborska. Wiaława szymborska. Wisława szymborska. Wisława Szymborska.