background preloader

ALGUNOS SITIOS WEB interessantes

Facebook Twitter

Batalles de la Guerra de Successió. 11 setembre 1714. Intervención de soldados catalanes en el Saqueo de Roma durante el reinado de Carlos V. Reyes y Dinastías.: Historia de los Condados Catalanes hasta su integración en la Corona de Aragón (s.VIII-s.XII) 1.

Reyes y Dinastías.: Historia de los Condados Catalanes hasta su integración en la Corona de Aragón (s.VIII-s.XII)

El Fin del Reino Visigodo y la invasión musulmana La invasión musulmana del Reino Visigodo de Hispania y Septimania fue resultado en parte de la crisis sucesoria planteada a la muerte del rey visigodo Vitiza el 710. A Vitiza pretendieron sucederle Rodrigo (Roderich) y Akhila II, el primero de los cuales no tardó en ganar terreno a su rival. Frente a los reveses militares, los partidarios de Akhila solicitaron ayuda a los jefes musulmanes del norte de África que pasaron a la península y derrotaron a las tropas de Rodrigo, probablemente a orillas del río Guadalete (711). El rápido éxito inicial indujo a los jefes musulmanes a transformar la intervención militar en una auténtica invasión y ocupar las principales plazas de la península entre 711 y el 714: Toledo, Sevilla, Mérida, Murcia, Alicante, Zaragoza, etc.

En 713, Musa b. En 720, el 4º valí de al-Andalus, al-Samh b. 2. En un documento de 890 Guifré asume también el título de marqués. ARMHC Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya. Col·lecció Catalunya Desapareguda. Retalls d'història local i comarcal: Els castells termenats a la Catalunya medieval. Els castells, els castlans i Catalunya El "castell termenat" fou la unitat militar bàsica de la reconquesta catalana.

Retalls d'història local i comarcal: Els castells termenats a la Catalunya medieval

Gens imponents en comparació amb els castells castellans, els trobem escampats per tota la geografia catalana en un nombre molt superior encara que amb unes dimensions més reduïdes, la qual cosa reflecteix un procés de conquesta molt lent i una fortificació segura del territori feta turó a turó. Tot plegat dóna fe de l’existència d’una petita noblesa catalana relativament nombrosa però poc acabalada i fins i tot culturalment analfabeta. De fet, cap al segle XV esdevindrà més aviat pobra i buscarà fòrmules gens legals (com ara el bandolerisme) per complementar les seves rendes.

El mot "castell" prové del llatí "castrum" (antic campament militar romà) i el trobem esmentat a la documentació medieval amb la seva derivació més comuna: "castellum". La noblesa i el feudalisme. MALNOMS I DITES NEGATIVES DELS POBLES DE CATALUNYA. Aquest treball es basa en un recull fet el Nadal de 2004 que vaig repartir als companys de feina, he incorporat les noves troballes especialment les procedents de: Víctor Pàmies: Paremiologia tòpicaRacó català, fòrum Dites valencianes El català, si no l’ha feta la farà.

MALNOMS I DITES NEGATIVES DELS POBLES DE CATALUNYA

Martí, tirali; català matalà; no tractes en barrets rojos que algun te la pegarà Avellanos Dita Castellnou, Avellanos i Vilancós, tres pobles carallots.Barruera Malnom [gentilici] granotaires [o granoters] Dita De Barruera, ni dona ni somera. Betesa Malnom [gentilici] calerons Boí Malnom [gentilici] crema-rucs Castellnou d’Avellanos Dita Castellnou, Avellanos i Vilancós, tres pobles carallots. Castelló de Tor Malnom [gentilici] xessaires (=guixaires) Cóll Malnom [gentilici] golluts Durro Malnom [gentilici] gitanos.

Castell de Bell-lloc – La Roca del Vallès / Vallès Oriental. A sobre de la porta d’entrada a la torre hi ha un escut, amb una placa a sota, amb el següent text: “Als 12 novembre 1704 se comensa a reedificar esta torra del homenatge del castell de Belloch per feri la capella del Apostol S.

Castell de Bell-lloc – La Roca del Vallès / Vallès Oriental

Pau, sempre defensor de la casa de Belloch. Posaren la primera pedra los germans D. Ramon Narcis y d. juan pau de Belloch y de Alemany = Descallar. Asistiren Dª Ana de Macip y de Belloch, abia Dº Ramon de Belloch y Macip vescompte de Belloch, pare. Situació: En terrenys del municipi de La Roca del Vallès (Vallès Oriental) – Barcelona.

Època: Documentat des de l’any 1073 (Diputació de Barcelona). Protecció: BCIN - (Patrimoni.Gencat) Catalunya. Conèixer Catalunya. Hôtel de Bernuy Toulouse - Le blog de gegeloccitan-photo.over-blog.com. Dimanche 20 mars 2011 7 20 /03 /Mars /2011 11:04 Hôtel de Bernuy : demeure construite au milieu du XVIème par l’architecte et sculpteur Louis Privat pour Jean de Bernuy, un des très riches commerçants (pastel) de la cité et devenu Capitoul.

Hôtel de Bernuy Toulouse - Le blog de gegeloccitan-photo.over-blog.com

L’architecture présente une grande ornementation sculpturale avec le souci de l’harmonie des lignes et le sens de l’équilibre géométrique. Cette cour a été édifiée par Louis Privas en 1530. Le moulage complet de cette cour fut réalisé en début du XX eme pour le musée du Trocadero à Paris. Partager l'article ! InShare.