background preloader

Thematafel 'Dag van de Leraar'

Facebook Twitter

De 7 vaardigheden van de inspirerende leraar. De Reflectieve Leraar. Bouwen aan excellentie. De vijf rollen van de leraar. Bestel nu met 25% korting!

De vijf rollen van de leraar.

Effectieve leraren vervullen in hun lessen vijf verschillende rollen. De leraar is: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. Het boek De vijf rollen van de leraar beschrijft voor elke rol op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont. Ook worden talloze suggesties gegeven van manieren waarop de leraar zich de rollen, en het gedrag daarbij, kan eigen maken.

De vijf rollen Elke rol hoort bij een bepaalde fase van de les en kent specifiek gedrag. Leraren die zich deze rollen en het bijbehorende gedrag hebben eigen gemaakt, beïnvloeden het gedrag van leerlingen positief, waardoor zowel het leerproces als de leerlingresultaten verbeteren. Bedoeld voor Dit boek is relevant voor iedereen die voor de klas staat: leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Download de Inhoudsopgave Coachen op contact Kortingen Video. DOCENT! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs.

Lesgeven in het hoger onderwijs gaat veel verder dan alleen kennisoverdracht.

DOCENT! Didactiek en praktijk in het hoger onderwijs.

Docenten worden geacht te kunnen prikkelen, spiegelen, belonen, afremmen én worden geacht creatieve interventies te bedenken. Ook wordt verwacht dat zij af kunnen stemmen in teams, nadenken over hun eigen loopbaan en als afstudeerbegeleiders op één lijn komen. Dat alles moet volgens de kwaliteitseisen van de overheid en van de hogescholen en universiteiten zelf zijn. Opgebouwd uit veertien aparte hoofdstukken volgt DOCENT! Een leraar voor een lege klas? Handleidingsoriëntaties voor educatieve interactie en communicatie.

Communicatie hangt samen met de persoonlijkheid, de professionele identiteit van de professional en de institutionele context waarbinnen gewerkt wordt.

Een leraar voor een lege klas? Handleidingsoriëntaties voor educatieve interactie en communicatie.

Voor leraren en opvoeders is dat niet anders. Meer nog, communicatie is het vehikel waarlangs kennis en ervaring worden overgedragen. Hierin spelen taal en beelden een cruciale rol. In de complexe realiteit van het lesgeven en opvoeden gebeurt die communicatie vanuit verschillende actoren en vanuit verschillende perspectieven. Een leraar voor een lege klas? Jordi Casteleyn is lesgever aan de Universiteit Gent (vakgroep Onderwijskunde) en Arteveldehogeschool Gent (opleiding Bedrijfsmanagement).

André Mottart is verbonden aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Flexibel lesgeven. Leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van lerarencompetenties in het lager onderwijs. Handboek voor leraren. ‘Gefeliciteerd met de hergeboorte van Handboek voor leraren!

Handboek voor leraren.

Het boek start nu vanuit Krachtig leren vanuit een krachtige leeromgeving. Innovatief onderwijs ontwerpen. De ontwerpprincipes van het 4CID-model. Innovatief onderwijs ontwerpen legt aan de hand van heldere voorbeelden uit wat de principes van het 4CID-model zijn en hoe deze toegepast kunnen worden om tot een integraal ontwerp voor een onderwijsprogramma te komen.

Innovatief onderwijs ontwerpen. De ontwerpprincipes van het 4CID-model.

Je eerste jaar als leraar. Laat leraren schitteren. Inspiratiegids voor leraren en lerarenopleidingen van morgen. Leren (en) doceren in het hoger onderwijs. Leren duaal leren. Lesgeven over duurzame ontwikkeling. Didactische handreiking. Over het boek:Duurzame ontwikkeling is op de meeste scholen in België en Nederland geen regulier schoolvak.

Lesgeven over duurzame ontwikkeling. Didactische handreiking.

Er is ook geen lerarenopleiding ‘duurzame ontwikkeling’. Het thema duurzame ontwikkeling komt echter veelvuldig voor in het onderwijs, zowel bij mens- en maatschappijvakken als bij natuur- en technologievakken (of –opleidingen). Met afzonderlijke schoolvakken, modules en projecten is de inhoud van duurzame ontwikkeling in het onderwijs echter wat gefragmenteerd. Dat was voor de auteurs van dit boek reden om een boek op te stellen, waarin onderwijs over duurzame ontwikkeling als een samenhangend geheel wordt beschreven. Mijn bedrijf wegwijs in onderwijs. Onderwijsinnovatie. Een bloemlezing van uitdagingen en mogelijkheden. Beschrijving: In een wereld die razendsnel verandert, moet ook het onderwijs zich voortdurend en steeds sneller aanpassen.

Onderwijsinnovatie. Een bloemlezing van uitdagingen en mogelijkheden.

Leerkrachten, begeleiders, docenten, directies, bestuurders... worden iedere dag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en moeten vaak toegeven dat de oude recepten voor succes in een veranderde context niet meer werken. Helaas bestaan er geen toverformules, geen kant-en-klare oplossingen die universeel toepasbaar zijn. Iedere situatie is uniek en vraagt dus ook om een aanpak op maat. Dit boek wil geen antwoorden geven, maar rake vragen stellen, nieuwe impulsen geven, de geest uitdagen om nieuwe paden te betreden, zodat je zelf tot een passende oplossing voor jouw situatie kunt komen. Inhoudstafel Onderwijs van de toekomst - richtinggevend voor innovatie Naar de kern van goed onderwijs - wat blijvend koesteren als we innoveren? Omgaan met ouders: het gesprek voeren. Een gids voor leraren. Relaxed voor de klas. Van stimuleren tot corrigeren.

Supervisie - Gids voor supervisanten. Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid.

Supervisie - Gids voor supervisanten.

Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de supervisant, en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan? Deze negende herziene uitgave is verlevendigd met nieuwe praktijkvoorbeelden aan het einde van elk hoofdstuk, om de lezer nog eens te laten terugblikken op de thematiek van het betreffende hoofdstuk. Met deze herziening wil Erik de Haan de kernboodschap van het hele boek nog meer uit laten komen, namelijk dat de supervisiereis buitengewoon uniek en persoonlijk is. Supervisie was in eerste instantie vooral gericht op hbo’ers, maar wordt inmiddels ook door WO- en mbo-studenten gebruikt in hun opleiding tot bijvoorbeeld psychotherapeut, arts, docent of pedagoog. Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendementsverbeteringen in het hoger onderwijs. Wat doen goede leraren anders. Wat doen goede leraren anders Onderwijs is een ambacht.

Wat doen goede leraren anders.

Het lokaal is de werkplek waar jij met leerlingen aan de slag gaat en waarbij je veel vrijheid hebt het onderwijs op jouw manier in te richten. Het vraagt veel van je om leraar te zijn en je wordt uitgedaagd om je hele onderwijsleven je af te vragen: Hoe kan het beter? Het antwoord op die vraag hebben wij vaak gevonden bij de leraren en leraressen die wij zelf heel goed vonden; door ons af te vragen wat zij anders deden. Voor dit boekje hebben wij ook gezocht in de onderwijskundige literatuur. Welke didactiek is effectief?