background preloader

Recht

Facebook Twitter

Ad rem: tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. ALERT. Arbeidsrecht Journaal. Budget & Recht. De Juristenkrant. Limburgs Rechtsleven. Nieuw Juridisch Weekblad. Wie toegang zoekt tot de rechter, wordt geconfronteerd met kosten van allerlei slag.

Nieuw Juridisch Weekblad.

De voorbije tien jaar zijn een aantal financiële drempels verhoogd. De auteur gaat na welke impact dat heeft gehad op het recht op toegang tot de rechter en hij onderzoekt hoe de beleidswijzigingen werden geëvalueerd door het Grondwettelijk Hof en de Raad van State. Het is misschien een oplossing om rechters toe te laten individuele procespartijen maatwerk te bieden. Quiconque cherche à accéder à la justice est confronté à des coûts de toutes sortes.

Au cours des dix dernières années, un certain nombre de seuils financiers ont été relevés. Panopticon. Oprichting en doelstelling Panopticon werd in 1980 opgericht als "Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk".

Panopticon.

Het feit dat er meerdere disciplines behandeld worden, wijst meteen op de kerndoelstelling van het tijdschrift. Voor het eerst wordt namelijk een forum gecreëerd waarin alle informatie over wat er zich in en rond de strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch welzijnswerk afspeelt, systematische en deskundig aan bod komt. Voortaan konden informatie en ideeën van het ene strafrechtelijk actieveld naar het andere doorstromen, waar men vroeger in het beste geval een gebrekkig zicht op alle relevante deelfacetten had, en bijgevolg het totaalbeeld uit het oog verloor.

Dat dit forum groot succes kent, blijkt uit het feit dat Panopticon is uitgegroeid tot het grootste en ruimst verspreide Nederlandstalige vaktijdschrift terzake. Als kroon op het project is Panopticon vandaag uitgebreid met een wereldwijd toegankelijke digitale versie. Inhoud. Rechtskundig Weekblad. Sociale Wegwijzer. U koopt voor het eerst een e-book?

Sociale Wegwijzer.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Smarteca app Smarteca is uw professionele online bibliotheek, uw persoonlijk kennisdossier. U raadpleegt al uw boeken, tijdschriften, publicaties en persoonlijke documenten, waar en wanneer u maar wilt. » Meer informatie over Smarteca Bestel de combinatie papier en e-book samen en bespaar 35% op het totaal! U kunt het e-book meteen lezen en het papieren boek wordt zo snel mogelijk naar u opgestuurd. Abonnementen: altijd de nieuwste e-book editie van jaarboeken en zakboekjes Net zoals bij een abonnement op de papieren versie, ontvangt u het e-book aan de voordelige abonnementsprijs. Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht. Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten (TJK). TJK-Project: Papieren tijdschrift én digitaal complement, met bijzondere voordelen* (Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten)-project blijven SAM vzw - Steunpunt Mens en Samenleving, vzw Kenniscentrum Kinderrechten en de werkgroep rechtspraak samen met uitgeverij Larcier jaarlijks inhoud aanleveren via 6 ezines en 4 gedrukte nummers aan de abonnees van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten bij Uitgeverij Larcier.

Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten (TJK).

De praktijkredactie selecteert zes maal per jaar nieuwe en relevante praktijkartikels, actualiteit, rechtspraak en activiteiten die gebundeld onder de aandacht worden gebracht, met een directe link naar de vindplaats op de website. Waar in 2017 enkel samenvattingen van rechtspraak werden gepubliceerd in het e-zine, zullen voortaan op Jeugdrecht.be waar mogelijk ook de volledige teksten van de nieuw gepubliceerde uitspraken beschikbaar zijn.De website www.jeugdenkinderrechten.be verdwijnt binnenkort. ***** Papieren Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (4 nrs): Redactie. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB). Het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming vroeg, in het kader van haar bijdrage aan het nieuwe regeerakkoord 2019-2024, een juridisch advies over het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (hierna ‘VRPH’) en de gevolgen van de General Comment nr. 4 voor het onderwijsbeleid rond leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB).

Het advies werd afgeleverd door prof. onderwijsrecht Kurt Willems (KU Leuven) en drs. discriminatierecht Marie Spinoy (KU Leuven). Hierna volgt een kortere synopsis van het advies waarin de belangrijkste elementen naar voor worden gebracht. Deze studie beantwoordt de vragen gesteld over de conformiteit van het M-decreet en de huidige stand van het onderwijssysteem in Vlaanderen met het VRPH.

De aanbevelingen zijn dan ook in de eerste plaats gedaan vanuit juridisch standpunt en hebben betrekking op de juridische verplichtingen waaraan ons onderwijssysteem moet voldoen. Deze verplichtingen kunnen echter vaak op meerdere wijzen worden gerealiseerd. Tijdschrijft voor Privaatrecht. Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR). Beste abonnee van Om toegang te krijgen tot alle 0 resultaten van uw zoekopdracht, die Jurisquare u kan bieden naast de 0 resultaten uit , moet u ingelogd zijn op Jurisquare met uw inloggegevens voor Jurisquare.

Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR).

Ja, ik heb niet enkel een elektronisch abonnement op het tijdschrift maar ook op het platform Jurisquare. Ik log dan ook in met mijn inloggegevens voor mijn Jurisquare account en krijg direct alle zoekresultaten te zien. Ik heb geen abonnement bij Jurisquare, maar wil me wel lid maken, om zo toegang te krijgen tot alle zoekresultaten en vele andere voordelen. Abonnementen beginnen vanaf € 399,41 (excl. Let wel: om ook de tekst van deze zoekresultaten te kunnen raadplegen, moet u verder wel voldoen aan de voorwaarden die daarvoor bij Jurisquare gelden. Ik heb geen abonnement bij Jurisquare, maar wil wel meer informatie. Tijdschrift voor strafrecht. U koopt voor het eerst een e-book?

Tijdschrift voor strafrecht.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Smarteca app.