background preloader

Recht

Facebook Twitter

Fiscaal recht in België. Auteurs: Harald De Muynck & Kevin De Muynck Belastingaangiften zijn berucht om hun complexiteit, en dat is geen toeval.

Fiscaal recht in België.

Ze zijn de afdruk van een ingewikkelde fiscale wetgeving. Fiscaal recht in België laat studenten uit het hoger onderwijs en andere geïnteresseerde lezers kennismaken met deze uitdagende tak van het Belgische recht. Dit handboek geeft een duidelijk overzicht van de voornaamste begrippen, technieken en juridische bepalingen uit de fiscale wetgeving. Geannoteerd wetboek medisch recht. Het medisch recht is voortdurend in beweging.

Geannoteerd wetboek medisch recht.

Een goede kennis van de belangrijke wetteksten uit het medisch recht veronderstelt dan ook een goed zicht op de belangrijke rechtspraak. Met dit geannoteerd wetboek willen wij drie wetteksten die vaak aan bod komen in het medisch recht via rechtspraak en rechtsleer duiden. Handboek BTW 2016-2017. Fiscale Handboeken De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat.

Handboek BTW 2016-2017.

De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Medische en paramedische beroepen en btw. Praktische btw-handleiding voor de beoefenaar van een vrij beroep. Praktisch gezondheidsrecht 2017. Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor.

Praktisch gezondheidsrecht 2017.

Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht. Praktisch strafrecht. Preventiezakboekje: welzijn op het werk 2017. U koopt voor het eerst een e-book?

Preventiezakboekje: welzijn op het werk 2017.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Libreo app. Recht. Principes en praktijk. Auteur Jos Speybrouck Recht.

Recht. Principes en praktijk.

Principes en Praktijk is een algemene inleiding tot het recht die breekt met alle bestaande tradities. Dit is het ideale handboek om bachelorstudenten op een heldere en aangename manier te laten kennismaken met de basisprincipes van het recht. Reiscontract. U koopt voor het eerst een e-book?

Reiscontract.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Voor de goede orde. Handhaven van regels en wetten. Goede handhaving is cruciaal voor de goede orde in de samenleving.

Voor de goede orde. Handhaven van regels en wetten.

De leerplichtambtenaar die een vmbo-er aanspreekt op spijbelgedrag, de sociaal rechercheur die fraude constateert en de uitkering moet stopzetten: het effect van regelgeving is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop deze mensen hun werk uitvoeren. “Zacht waar het kan, hard waar het moet” is hoe de overheid goede handhaving typeert. Handhavers zijn daarom generalisten: ze werken in een juridisch kader, bezitten communicatieve vaardigheden en hebben oog voor de positie van de individuele regelovertreder. Voor de goede orde behandelt de problemen waarvoor professionals met een handhavende functie dagelijks voor komen te staan. Zakboekje overheidsopdrachten 2017. U koopt voor het eerst een e-book?

Zakboekje overheidsopdrachten 2017.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Libreo app.