background preloader

Psychologie

Facebook Twitter

De Chief Happiness Officer. Stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het werk. De cirkel van veiligheid-preventie. Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelaties. De ik-fabriek. Laat je lijf en hersenen samenwerken en maak ik-kracht. Ieder mens heeft ik-kracht.

De ik-fabriek. Laat je lijf en hersenen samenwerken en maak ik-kracht.

Ik-kracht betekent dat je jezelf, wat er ook gebeurt, rustig en ontspannen kunt voelen. Doelmatig handelen voor pedagogen en psychologen. Discussies op het snijvlak van filosofie,wetenschap en professionele praktijk. Over het boek: Pedagogen en psychologen krijgen te maken met allerlei normatieve discussies.

Doelmatig handelen voor pedagogen en psychologen. Discussies op het snijvlak van filosofie,wetenschap en professionele praktijk.

Zo worden ze geacht om ‘evidence-based’ te werken en behoren ze te waken voor overdiagnosticering (volgens sommigen bestaat er niet zoiets als dyslexie en wordt ADHD vaak onterecht gediagnosticeerd). Ook krijgen ze met steeds meer partijen te maken. Ze moeten niet alleen hun positie bepalen tegenover de cliënt en eventueel de ouders, maar vaak ook tegenover oma die oppast, de voetbalcoach die de jongere drie keer per week ziet, of de leidster op het kinderdagverblijf.

We leven immers in een ‘participatiesamenleving’. Uit de inhoud: Een compleet nieuw brein. Waarom de rechterhelft van ons brein ons succesvoller maakt. Een moeder vol stoplichten. Eerste hulp bij stress & burn-out. Emotiemanagement voor kids. Groepsgericht voor groep 1-8, individueelgericht vanaf 10 jaar (+CD). Encyclopedia of Creativity. Volume 1 + 2. Tagcloud based on keywords, showing relative importance of these terms to creativity research Executive Advisory Board About the Editors-in-Chief About the Executive Advisory Board Preface Permission Acknowledgments Acting Adaptation, Adaptiveness, and Creativity Advertising with Art: Creative Visuals Aesthetics and Creativity Aging Altered and Transitional States Analogies.

Encyclopedia of Creativity. Volume 1 + 2.

Focus op faalangst. Faalangst begrijpen en aanpakken. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

Focus op faalangst. Faalangst begrijpen en aanpakken.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. Verschijningsdatum: 15/10/2015 door Isabelle Vloeberghs, Michael Schotsaert Studeren aan de universiteit of hogeschool brengt voor iedereen een zekere mate van spanning met zich mee. Ga doen wat je écht belangrijk vindt! Grip op je stress. Actief aan de slag om je werkdruk te verlagen. De belangrijkste persoon die iets aan jouw stress en onrust kan doen, dat ben jijzelf!

Met dit werkboek ga je actief aan de slag om je werkdruk en stress te verlagen. Je leert welke mogelijkheden je hebt om je werkdruk aan te pakken. En hoe jij verantwoordelijkheid kunt nemen voor jouw eigen leven en geluk. Hoe kun je leren 'nee' zeggen tegen een te hoge druk en leer je weer 'ja' zeggen tegen jezelf? Er zijn vele factoren van invloed op de hoogte van jouw werkdruk. Haal meer uit je hersenen. Over snellezen, geheugentechnieken en mindmapping. Hoe kun je een boek in de helft van de tijd lezen, maar met een beter tekstbegrip?

Haal meer uit je hersenen. Over snellezen, geheugentechnieken en mindmapping.

Hoe kun je meer onthouden, en je hersenen tegelijkertijd rust gunnen? En hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je geconcentreerd blijft tijdens het opnemen en verwerken van informatie? Kortom, hoe verbeter je de werking van je hersenen? In Haal meer uit je hersenen zoekt Mark Tigchelaar de grenzen van de hersencapaciteit op en laat hij zien hoe je je hersenen optimaal kunt laten functioneren.Op een toegankelijke manier beschrijft Tigchelaar de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en transponeert hij deze naar de praktijk. Haal meer uit je hersenen is een informatief, inventief en baanbrekend handboek voor iedereen die meer uit zijn hersenen wil halen. Mark Tigchelaar studeerde psychologie, is breinexpert, geeft veel trainingen over deze onderwerpen en is daarnaast betrokken bij verschillende tv-programma’s over het brein. Handboek ouderenpsychologie. De ouderenpsychologie is sterk in be­we­ging.

Handboek ouderenpsychologie.

Deze tweede, geheel herziene versie van het Handboek ouderen­psychologie biedt een actueel overzicht van de stand van zaken van het vakgebied. Ont­wik­ke­lin­gen in de praktijk, die aansluiten bij vragen die psychologen tegenkomen in het werken met ouderen, worden steeds beschreven in samenhang met recent wetenschappelijk onderzoek en theoretische inzichten. In zes delen behandelt het handboek psychologische, sociale en biologische aspecten van het ouder worden, de verschillende domeinen van het psychisch functioneren bij ouderen, belangrijke thema's in levensloopperspectief, psychologische interventies, specifieke aandachtsgroepen en thema's in de beroepsuitoefening.

Voor deze herziene versie zijn hoofdstukken geheel herschreven. Dit handboek is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele deskundigen op het gebied van ouderen. 'Dit werk is zonder enige twijfel een aanrader. Hart voor de GGZ. Werken met compassie in een nieuwe ggz. Help! Ik heb stress. Ontdek je stressprofiel en bescherm jezelf. Het vollehoofdenboek. Een werkboek voor kinderen en volwassenen. Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan.

Het vollehoofdenboek. Een werkboek voor kinderen en volwassenen.

Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen. Ook samenwerken of samen spelen worden er een stuk lastiger door. Er zijn hoofden die van binnen zo in elkaar zitten dat ze wel heel snel vol raken. In dit boek worden dat ‘snel vollopende hoofden’ genoemd. Het boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar en voor betrokken volwassenen die met zo’n snel vollopend hoofd te maken hebben. In dit boek wordt daarom de nadruk gelegd op psycho-educatie: ‘Hoe zorg ik goed voor mijzelf nu ik weet dat het zo werkt in mijn hoofd, en hoe kunnen anderen mij hierin ondersteunen’.

Door het nieuwe formaat biedt deze herziene uitgave meer ruimte en rust om de oefeningen nóg beter te kunnen maken. Hoe krijg je altijd gelijk? 49 psychologische inzichten. Lezen, weten en niet vergeten. Informatie sneller opnemen, verwerken en onthouden.

Lezen, weten en niet vergeten.

Tijdens het lezen denk je vaak aan andere dingen en kom je er halverwege de pagina achter dat je eigenlijk geen idee meer hebt wat je net hebt gelezen. Herkenbaar? Je bent niet de enige. Daarnaast lezen we vaak alleen nog maar scannend een artikel of slaan soms stukken tekst over, omdat we simpelweg te langzaam lezen. Neuro. Het zenuwstelsel en de relatie tussen hersenen en gedrag. Macht der gewoonte. Waarom we doen wat we doen en hoe we dat kunnen veranderen. Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven. Psychologie en de multiculturele samenleving.

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Download hier de inhoudsopgave en inleiding van Psychologische patiëntenzorg in de oncologie Bij de behandeling en begeleiding van mensen met kanker is er sinds het midden van de vorige eeuw een toenemende aandacht voor de sociale en psychische gevolgen van de ziekte.

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional.

Psychosociale oncologie is dan ook een vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Psychopathologie. Self-Mutilation and Art Therapy. Violent creation. Diana Milia examines the effect of art therapy interventions with clients who harm their bodies.

Self-Mutilation and Art Therapy. Violent creation.

Her starting point is the definition of self-mutilation itself. In many cultures, self-mutilation is incorporated in sacrificial rituals as a means of healing the whole society. Body modifications such as scarification and tattooing are used in rites of purification, healing and maturity. Sociale psychologie. Inzicht in de sociale relaties. Zijnsgericht coachen. Van overlevingspatronen naar authenticiteit. Voltooid leven. Over leven en willen sterven. Hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom en de dood? In Voltooid leven spreekt Els van Wijngaarden met ouderen die hun leven ‘voltooid’ achten. Hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, lijden ze aan het leven en hebben ze het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. De oorzaken zijn uiteenlopend: soms lukt het hun niet meer om echt verbinding te maken met de personen om hen heen, alsof ze door een omgekeerde verrekijker naar de wereld kijken.

Sommigen voelen zich uitgerangeerd: het leven gaat door, maar zij staan aan de zijlijn. Anderen vrezen vooral hun onafhankelijkheid te verliezen. Van Wijngaarden sprak uitvoerig met hen over herinneringen, spijt en tevredenheid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s – en over hun wens om te sterven. Wat kun je doen als je te veel piekert. Een help-oefenboek voor kinderen. Zie me niet. Omgaan met zelfverwondend gedrag thuis en op school.

Rouwbegeleiding

Zelfdoding.