background preloader

Onderwijs

Facebook Twitter

Culturele diversiteit in de klas. De 7 vaardigheden van de inspirerende leraar. De leraar die de wolken meet. Een pleidooi voor kunsteducatie. De rol van externen bij kwaliteitszorg. Vreemde ogen doen spreken. (Ook als E-book). Dit boek verheldert hoe een externe blik van betekenis kan zijn in de kwaliteitszorg van scholen.

De rol van externen bij kwaliteitszorg. Vreemde ogen doen spreken. (Ook als E-book).

Het is doordrongen van de idee dat het ontmoeten van visies en perspectieven van externen een organisatie in beweging kan krijgen en houden, en kan inspireren tot kwaliteitsvol onderwijs. Vreemde ogen doen spreken dus. ‘De rol van externen bij kwaliteitszorg’ omvat bewust zowel eerder conceptuele als zeer praktijkgerichte bijdragen. Het wil vanuit verscheidene invalshoeken kaders bieden en tot reflectie en discussie aanzetten. Leraren, schoolleiders, pedagogisch begeleiders en academici nemen het woord. Dit boek maakt deel uit van de reeks ‘Beleid voeren in het onderwijs’. ACTIE NIEUWE ABONNEES! Eerder in deze reeks verschenen al ‘De toekomst van de eindtermen’ en ‘Radicale jongeren op school’, eveneens verkrijgbaar via onze webshop.

EduNext. Transformeer je school van binnenuit. Gedragsmanagement in de klas. Pocketboek. Geschiedenis en samenleving: kennisbasis inhoud en didactiek. (E-book). Geschiedenis & Samenleving bestaat uit twee delen.

Geschiedenis en samenleving: kennisbasis inhoud en didactiek. (E-book).

Het eerste deel, 'Kennisbasis inhoud', richt zich op de Nederlandse geschiedenis. Conform de leerdoelen voor het basisonderwijs staan hier de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken en de vijftig vensters van de canon van Nederland centraal. Voor alle tijdvakken is er een apart hoofdstuk met tijdsbalken en een beknopte literatuuropgave. Het tweede deel, 'Kennisbasis didactiek', geeft een overzicht van de didactische aspecten van geschiedenisonderwijs op de basisschool. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: de onderwijswetten en kerndoelen, de ontwikkelingsfasen van leerlingen, de beeldvorming van het verleden en de rol van lesmateriaal in de lessen. Wat is er nieuw in de 3e editie? Goed begonnen... Startersgids voor succesvol studeren aan hogeschool of universiteit. In het secundair onderwijs heb je een prima opleiding gekregen.Toch gaat het er op een hogeschool of universiteit heel anders aan toe dan je tot nu toe gewend bent.

Goed begonnen... Startersgids voor succesvol studeren aan hogeschool of universiteit.

Daar kom je achter tijdens de eerste lesweek: docenten vragen je dingen te doen waarin je nauwelijks geoefend bent. Ze veronderstellen dat je dingen weet waarvan je soms nog nooit hebt gehoord. Ze verlangen dat je een houding aanneemt waar niemand je voor heeft klaargestoomd. Kortom, bij het aanvatten van een hogere studie zijn je kennis, je vaardigheden en je attitude nog pril. Maar niet getreurd; dit boek kan voor jou het verschil maken. Met de juiste ingesteldheid en een paar praktische basisvaardigheden is iedereen in staat om hogere studies aan te vatten met een hoge kans op slagen. Gustaaf Cornelis heeft over een periode van twintig jaar zowat tienduizend studenten in zijn lessen gehad aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.

Handboek voor leraren. ‘Gefeliciteerd met de hergeboorte van Handboek voor leraren!

Handboek voor leraren.

Het boek start nu vanuit Krachtig leren vanuit een krachtige leeromgeving. Kinderen en geen grapjes over pesten. 125 kant-klare activiteiten om kinderen te helpen hun woede te beheersen, conflicten op te lossen, empathie te ontwikkelen en goed om te gaan met anderen (+CD). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in klassamenstellingen door de Wet Passend Onderwijs - orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave.

Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk.

Lessen in orde geeft niet alleen handvatten voor hoe je rust creëert in de klas, maar gaat verder en beantwoord ook de essentiële vraag: ‘Hoe creëer ik samen met collega’s een plezierig leer- en leefklimaat in de klas, en in de hele school.’ Een voorwaarde voor een veilige op groei gerichte omgeving. De methodiek van Lessen in orde is op vijf niveaus uitgewerkt: het niveau van de klas, van de school, van de individuele leraar, van de individuele leerling en van de ouders.

Het boek biedt (aankomende) leraren concrete instrumenten om goed met leerlingen te werken. Ook bevat het praktische tips om een goede band met (een groep) leerlingen op te bouwen om effectief in te grijpen bij ordeverstoringen. Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. In de onderwijswereld komt er steeds meer aandacht voor urban education, oftewel onderwijs en opvoeding in een stedelijke context.

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context.

Werken in de stad vraagt om specifieke onderwijs- en opvoedingsvaardigheden. Leraren en pedagogen in opleiding moeten niet alleen startbekwaam, maar ook stadsbekwaam worden opgeleid. Onderwijs in tijden van digitalisering. Persoonlijke kwaliteit. Inzicht, oefening en ontwikkeling. Beschrijving Persoonlijke kwaliteit geeft studenten inzicht in de kwaliteiten die ze nodig hebben in de beroepspraktijk en helpt hen om die kwaliteiten te ontwikkelen.

Persoonlijke kwaliteit. Inzicht, oefening en ontwikkeling.

Het gaat hierbij om competenties en vaardigheden die in beroeps- en functieprofielen worden genoemd en bij sollicitaties naar wordt gevraagd. Waarom kiezen voor Persoonlijke kwaliteit? Sluit aan bij een breed scala aan opleidingen en sectoren; nadrukkelijke aandacht voor de Big Five; ondersteunende website met veel extra les- en studiemateriaal. Persoonlijke kwaliteit bestaat uit twee delen. De vragen, voorbeelden, casuïstiek en het oefenmateriaal in deze vierde editie zijn geactualiseerd en sluiten nu beter aan bij het brede scala aan opleidingen en sectoren waar Persoonlijke kwaliteit ingezet wordt. Pesten en cyberpesten in het onderwijs. Praktijk en beleid voor een veilige leeromgeving. Radicale jongeren op school. (H)erkennen en begeleiden. (Ook als E-book) 'Radicale jongeren op school' schetst een breed en genuanceerd beeld van radicalisering.

Radicale jongeren op school. (H)erkennen en begeleiden. (Ook als E-book)

Hiermee bedoelen we: radicaal gedachtegoed dat jongeren oppikken, waardoor ze zich laten (mis)leiden en waardoor ze – in sommige gevallen – bereid zijn over te gaan tot gewelddadig extremisme. We hebben het daarbij niet alleen over islamitisch extremisme. Radicaliseringsprocessen zijn evenzeer van toepassing op antisemitisme en andere vormen van racisme, op rechts- en linksextremisme, dierenactivisme en homohaat.

Dit boek biedt scholen een kader en reikt hen informatie aan om over dit fenomeen te reflecteren, om er op school mee om te gaan en, indien nodig, jongeren ervoor te behoeden. Stage lopen voor beginners. Hét prijswinnende handboek dat iedere stagiair(e) helpt naar een succesvolle stage.

Stage lopen voor beginners

Vol met tips en quick wins. Koop hem nu! De stage is een cruciaal onderdeel van de studie. Ieder jaar kijken talloze studenten met spanning uit naar deze meedogenloze vuurproef, maar gaan onvoorbereid van start. Taal leren. Van kleuters tot volwassenen. Vroeger gaat niet over. Herinneringseducatie als pedagogische praktijk.

Basisonderwijs

Didactiek - Didactisch materiaal - Didactische werkvormen. Hoger onderwijs. Kleuteronderwijs. Leerlingenbegeleiding. Leerstoornis. Leren. Onderwijsstrategie. Onderwijs en onderzoek. Ouderparticipatie. Secundair onderwijs.