background preloader

Maatschappelijke zorg

Facebook Twitter

10x thuiszorg. Lastige situaties bij oudere cliënten. Alles over pesten. Voor kuddedieren, buitenbeentjes en iedereen die met pesten te maken heeft. Beroepsgeheim in de openbare woonzorg. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (308), alle OCMW’s (308), bijna alle politiezones (110), afvalintercommunales - Interafval (26), intercommunales voor streekontwikkeling (11) en andere intercommunale verbanden (22).

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg.

Zij zet zich in voor zowel de politieke mandatarissen als de medewerkers van het bestuur. Als representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van de lokale besturen ten aanzien van andere overheden en derden. De VVSG organiseert zich rond drie kerntaken: - Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden- Belangenbehartiging- De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie. Contact maken in de wereld van drang en dwang. Handboek voor sociale professionals.

De cliënt centraal, hoe doen we dat? Coaching van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg. De interactieve overheid. Durven met dienstverlening. Diversity competence. Cultures don't meet people do. Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel. Mensen met een fysieke, zintuiglijke, cognitieve of psychische beperking kunnen moeite hebben met het functioneren in de maatschappij.

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel.

Zij worden vaak belemmerd in het vervullen van sociale rollen en in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van maatschappelijke participatie en slaat een brug tussen de maatschappij en de zorg. Zowel zorgprofessionals als sociaal werkers gaan uit van de wensen en eigen kracht van mensen met beperkingen en ondersteunen de cliënten bij het ontdekken en realiseren hiervan. Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn helpt zorgprofessionals en sociaal werkers via het gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de competenties te verwerven die nodig zijn om mensen maatschappelijk te ondersteunen.

Het boek bestaat uit vier delen, die aansluiten bij de ontwikkelingen in zorg en welzijn. In de middag van het leven. Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd. Het is een bekend gezegde: iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn.

In de middag van het leven. Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd.

Bij de term oud zijn hebben we allerlei associaties, zoals stilstand, afgeschreven zijn of het ontbreken van dynamiek. Voelen ouderen zich nog wel gerespecteerd? In het maatschappelijk verkeer wordt er immers op gehamerd dat ouderen steeds minder een intrinsiek en waardevol onderdeel zijn van het alledaagse leven en dat afbouwen en terugtreden daarom het beste is. Bij iedereen wil oud worden daarentegen, denken we aan zo lang mogelijk gezond deelnemen aan de samenleving en betrokken blijven bij wat ons dierbaar is. Deze existentiële dimensie is van grote betekenis, want zij geeft het leven blijvend inhoud en diepgang zodat ook het verlangen naar innerlijke groei voortgang kan vinden.

Paul Blockx. 4/4 zelf. > Uitgeverij>gezondheid>Paul Blockx 4/4 zelf Bekijk groter Paul Blockx 4/4 zelf Verkrijgbaar Voor Paul Blockx was kunst een overlevingsstrategie, zijn gereedschap om zijn kwellingen en verrukkingen bloot te leggen, te begrijpen en er vat op te krijgen. 24,90 € incl. btw Datasheet Meer informatie.

Paul Blockx. 4/4 zelf.

Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven. Preventie in het sociale domein. Toepassingen en achtergronden. Prison: a breeding ground for radicalisation and violent extremism? Human Rights Prison: a breeding ground for radicalisation and violent extremism?

Prison: a breeding ground for radicalisation and violent extremism?

(2018) ISBN 978-92-871-8549-5 Type of document : Book Format : Paper Size : 16 x 24 cm Language : English Number of pages : 144 Other available languages > French Other available formats > PDF file > Epub file Send to a friend Prison: a breeding ground for radicalisation and violent extremism? What measures can prison authorities take to detect radicalisation in prison? The appalling images of recent terrorist attacks in Europe and the rest of the world remain in everyone's memory. The profiles and motives of radicalised persons vary considerably, but the first steps towards radicalisation are generally a result of sympathies for radical discourse and of meeting an individual, in person or online, who is already radicalised. Prisons are one of the places for such contacts. This publication can help national authorities and professionals answer these questions.

Recipient : * Required fields Cancel or. Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties. Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld. Sociaal compendium 2018-2019. Arbeidsrecht met fiscale notities. Band 1, 2 en 3. U koopt voor het eerst een e-book?

Sociaal compendium 2018-2019. Arbeidsrecht met fiscale notities. Band 1, 2 en 3.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Libreo app Met de Libreo-app is het heel eenvoudig om uw e-books te lezen op uw tablet of pc. Na aankoop vindt u de boeken onmiddellijk terug op de boekenplank van uw Libreo-app. Bestel uw e-books en voer de betaling uit.Download de gratis Wolters Kluwer Libreo app voor uw PC, Mac, iPad of Android tablet*Log in op Libreo met hetzelfde e-mailadres en paswoord als op de webshop.Start met lezen. » Meer informatie over Libreo Bestel de combinatie papier en e-book samen en bespaar 35% op het totaal!

Vertelt u mij eens iets meer... Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk. 'Mijn zusje heeft af en toe paniekaanvallen, waarbij zij soms flauwvalt.

Vertelt u mij eens iets meer... Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk.

Mijn ouders hebben een pandit om hulp gevraagd. Die heeft geadviseerd dat er een ritueel uitgevoerd moest worden.’ (Surinaams-Hindostaans-Nederlandse vrouw) Vertelt u mij eens iets meer… is een handreiking aan professionals in de gezondheidszorg en het welzijnswerk, die niet goed weten hoe zij op zo’n uitspraak moeten reageren. Door aan deze vrouw te vragen of zij dit wil uitleggen, zal de professional inzicht krijgen in hoe zij en haar naasten omgaan met ziekten en problemen. In dit boek worden praktische tips gegeven hoe de professional hierbij te werk kan gaan. Cor Hoffer (antropoloog en socioloog)geeft trainingen cultuursensitief werken. De auteur heeft ingewikkelde materie vlot uitgelegd aan een diverse doelgroep (qua opleiding en werk). Wissels. Handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen.

Woonnood in Vlaanderen. Feiten, mythen, voorstellen. Zorg voor mantelzorg. Handboek voor studenten en professionals in zorg en welzijn. Mantelzorg komt meer en meer op de radar van professionele hulpverleners.

Zorg voor mantelzorg. Handboek voor studenten en professionals in zorg en welzijn.

Door de vermaatschappelijking van de zorg komt de focus meer te liggen op het informele netwerk van de zorgvrager. De kinderen van een ouder met dementie, een partner van een verkeersslachtoffer of de broers en zussen van een man met psychische problemen: in veel gevallen gaat het om krachtige mantelzorgers die kunnen optreden als volwaardige partners van de hulpverleners. Zorgethiek in de praktijk. De basis.

Jeugdwerk

Jeugdzorg. Maatschappelijk werk. Sociaal beleid. Sociaal werk.