background preloader

Journalistiek

Facebook Twitter

Big Brother in Europa. Hebt u geheimen? Dat dacht u maar. Big brother, grote broer, houdt u in de gaten. Overheid, bedrijven, reclamejongens: ze weten uw vermeende privéleven te vinden. Met surveillance, bewaking, controle. Waar en wanneer u naar wie belt, sms’t of mailt, welke websites u in het holst van de nacht bezoekt: het blijft allemaal in databanken bewaard. De Europese Unie pusht deze realiteit: ze bouwt bijna ongemerkt een complexe en ongecontroleerde veiligheidsarchitectuur uit met Europol en Eurojust, de grenswachters van Frontex, duur veiligheidsonderzoek, een politieacademie... Raf Jespers zet alles op een rij. Meer info over het boek: Colofon: Basisboek journalistiek. Achtergronden, genres, vaardigheden. Beschrijving Basisboek Journalistiek is al jaren hét basisboek voor beginnende journalisten. Een standaardwerk dat zijn bruikbaarheid in de praktijk bewezen heeft. Het biedt student én professional een stevige theoretische basis en leert hen journalistieke vaardigheden succesvol in de praktijk toe te passen.

Glashelder geïllustreerd met duidelijke praktijkvoorbeelden. Aan bod komen onder andere journalistiek denken en werken, nieuws vergaren en verwerken, bronnen, journalistieke ethiek, journalistiek schrijven en de belangrijkste journalistieke genres. De vijfde editie gaat nadrukkelijk in op de veranderingen in het vakgebied, waaronder de online ontwikkelingen, freelance- en burgerjournalistiek. Dit standaardwerk is bedoeld voor de hbo- en wo-opleidingen voor journalistiek en communicatie. Digitale ondersteuning bij het Basisboek Journalistiek Met de Campuz Card krijgt de student toegang tot de ondersteunende website.

Waarom kiezen voor het Basisboek Journalistiek. Basisboek journalistiek schrijven voor krant, tijdschrift en web. Beschrijving Basisboek journalistiek schrijven biedt de gebruiker alle kennis en technieken die nodig zijn om elke journalistieke tekst te kunnen schrijven. Het is het meest volledige, praktische en toegankelijke Nederlandstalige boek over journalistiek schrijven. Stap voor stap maken de auteurs aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen inzichtelijk hoe je op een verhaalidee komt en dat uitwerkt tot een interessant, begrijpelijk en boeiend verhaal. Aan bod komen: Basiskennis en basisvaardigheden, nodig voor het achtergrondverhaal; Verdieping voor de meer specialistische genres, zoals verhalende genres , opiniestukken en populariserende genres; Technieken voor ‘kort schrijven’, nodig voor webteksten en korte stukken; Eindredactionele vaardigheden; Stijltechnieken voor begrijpelijk, aantrekkelijk en bondig schrijven.

De tweede editie van Basisboek journalistiek schrijven voor krant, tijdschrift en web is op een aantal punten gewijzigd. Basisboek Interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews. Beschrijving Het Basisboek Interviewen geeft veel concrete aanwijzingen voor het opzetten en afnemen van interviews. Het is vooral geschreven voor studenten in het hbo en wo, maar ook heel geschikt voor mensen die beroepshalve interviews moeten afnemen. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden vanuit verschillende disciplines.

De hoofdstukken beginnen met de doelen en begrippen die behandeld worden en een casus en eindigen met een samenvatting. Wijzigingen ten opzichte van de tweede druk: Niet één doorlopende casus maar wisselende casussen uit verschillende disciplines aan het begin van ieder hoofdstuk. Op de website www.basisboekinterviewen.noordhoff.nl staat aanvullend studie- en lesmateriaal. E-BOOK: Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book, klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN’s. Handboek buitenlandjournalistiek. Buitenlandjournalisten zijn onze verrekijker, degenen die ons over de dijken en dwars door de mist zicht bieden op de wereld. Zij berichten over ontwikkelingen die ons dagelijks leven steeds meer bepalen. Door globalisering, de economische crisis en toenemende technische mogelijkheden, vond er de afgelopen jaren een verschuiving plaats in de journalistiek. Redactiebudgetten zijn geslonken en er wordt meer gebruikgemaakt van online publicaties en sociale media.

Doordat er minder vaste correspondenten worden aangenomen, gebruiken media in toenemende mate (veelal jonge) freelancers die de wereld over reizen op zoek naar de beste verhalen. Het Handboek Buitenlandjournalistiek biedt inspiratie en praktische tips voor journalisten die hun eerste stappen willen zetten op het vlak van de buitenlandjournalistiek. Die naar verre oorden willen reizen om de Nederlandse mediaconsument te informeren over hetgeen zich afspeelt aan de andere kant van de wereld. Handboek datajournalistiek. Diep verborgen, in stapels documenten vol cijfers gloort een prachtige primeur. Dit boek neemt je mee in de wereld van de datajournalistiek. Hoe vind je ‘ruwe data’, de bouwstenen voor gedegen onderzoeksjournalistiek? Hoe vind je in de hooiberg vervolgens een speld? Hoe maak je er een mooi verhaal van? (Inter)nationale datajournalisten verleenden hun medewerking aan Handboek datajournalistiek, onder wie de Nederlandse datapionier Dick van Eijk en Pulitzer Prize-winnaars Sarah Cohen en Andrew Lehren.

Je oefent met echte bestanden van de New York Times. Doelgroep Het boek is bedoeld voor hbo- en wo-docenten en -studenten journalistiek, media en communicatie. E-bookDeze titel is verkrijgbaar als e-book. How to story. Storytelling voor journalisten. Internationale economie in het nieuws. Jaarboek onderzoeksjournalistiek 2015. Journalistiek in perspectief. Journalistiek in perspectief staat stil bij wat journalistiek vandaag is, in het verleden was en in de (nabije) toekomst zou kunnen zijn.

Het is geen praktijkhandboek, maar een boek over journalistiek. Welke criteria hanteren journalisten om de journalistieke relevantie van een onderwerp te bepalen? Wat is de rol van het publiek daarin? Welke rechten en plichten hebben journalisten? Bij het toekomstbeeld gaat het onder meer over de impact van het internet op de journalistiek. Dat heeft ook het profiel van de journalist zelf veranderd, want achter al dat nieuws op het internet blijkt niet altijd een professionele journalist schuil te gaan.

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor studenten in de journalistiek, met de bedoeling hen veel zin te laten krijgen om in de stiel te stappen. Journalistieke cultuur in Nederland. De journalistiek is in crisis. Krantenlezers lopen weg, televisiekijkers kijken anders en internet en sociale media verbinden alles en iedereen. En de gebruiker kiest zijn eigen weg. In deze veranderende mediawereld moet de journalistiek zich opnieuw uitvinden. De toekomst is aan journalisten die in de nieuwe, vloeibare wereld creatieve innovatie kunnen koppelen aan slim ondernemerschap. Journalistieke cultuur in Nederland blikt in een volledig vernieuwde uitgave voor- en achteruit.

De disruptieve technologie van nieuwe media dwingt de journalistiek tot andere verdienmodellen en professionele waarden. Deze vragen worden belicht door uitgelezen specialisten van Nederlandse universiteiten en hogescholen. Download hier het hoofdstuk Democratisering van het nieuws? Democratisering van het nieuws? Journalistiek denken en doen. Focus op data en content. Media, democratie en identiteit. De rol van media in een democratische samenleving. Auteurs: Stijn Joye, Daniël Biltereyst & Sofie Van Bauwel (red.)

In deze tijden van globalisering en mediatisering ervaren we de samenleving in al haar culturele diversiteit hoofdzakelijk en soms uitsluitend via media. Deze spelen dan ook een cruciale rol in de manier waarop wij de ons omringende werkelijkheid trachten te begrijpen. Vanuit een kritische wetenschappelijke houding ten aanzien van actuele maatschappelijke kwesties en debatten reflecteert Media, democratie en identiteit over de rol en relevantie van media in een democratische samenleving. Dit boek brengt theoretische essays en empirische studies samen. De bijdragen gaan in op vragen omtrent media in een context van institutionele politiek en beleid, op de relatie tussen media en de constructie van collectieve en individuele identiteiten, en op andere vraagstukken met betrekking tot macht en de publieke sfeer.

Media in beweging. Handboek voor de professional. Van onze reporter ter plaatse. Vademecum voor televisiemakers.