background preloader

Journalistiek

Facebook Twitter

Big Brother in Europa. Hebt u geheimen?

Big Brother in Europa.

Dat dacht u maar. Big brother, grote broer, houdt u in de gaten. Overheid, bedrijven, reclamejongens: ze weten uw vermeende privéleven te vinden. Basisboek journalistiek. Achtergronden, genres, vaardigheden. Beschrijving Basisboek Journalistiek is al jaren hét basisboek voor beginnende journalisten.

Basisboek journalistiek. Achtergronden, genres, vaardigheden.

Een standaardwerk dat zijn bruikbaarheid in de praktijk bewezen heeft. Basisboek journalistiek schrijven voor krant, tijdschrift en web. Beschrijving Basisboek journalistiek schrijven biedt de gebruiker alle kennis en technieken die nodig zijn om elke journalistieke tekst te kunnen schrijven.

Basisboek journalistiek schrijven voor krant, tijdschrift en web.

Het is het meest volledige, praktische en toegankelijke Nederlandstalige boek over journalistiek schrijven. Basisboek Interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews. Beschrijving Het Basisboek Interviewen geeft veel concrete aanwijzingen voor het opzetten en afnemen van interviews.

Basisboek Interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews.

Het is vooral geschreven voor studenten in het hbo en wo, maar ook heel geschikt voor mensen die beroepshalve interviews moeten afnemen. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. Handboek buitenlandjournalistiek. Buitenlandjournalisten zijn onze verrekijker, degenen die ons over de dijken en dwars door de mist zicht bieden op de wereld.

Handboek buitenlandjournalistiek

Zij berichten over ontwikkelingen die ons dagelijks leven steeds meer bepalen. Door globalisering, de economische crisis en toenemende technische mogelijkheden, vond er de afgelopen jaren een verschuiving plaats in de journalistiek. Redactiebudgetten zijn geslonken en er wordt meer gebruikgemaakt van online publicaties en sociale media. Doordat er minder vaste correspondenten worden aangenomen, gebruiken media in toenemende mate (veelal jonge) freelancers die de wereld over reizen op zoek naar de beste verhalen. Handboek datajournalistiek. Diep verborgen, in stapels documenten vol cijfers gloort een prachtige primeur.

Handboek datajournalistiek.

Dit boek neemt je mee in de wereld van de datajournalistiek. Hoe vind je ‘ruwe data’, de bouwstenen voor gedegen onderzoeksjournalistiek? How to story. Storytelling voor journalisten. Internationale economie in het nieuws. Jaarboek onderzoeksjournalistiek 2015. Journalistiek in perspectief. Journalistiek in perspectief staat stil bij wat journalistiek vandaag is, in het verleden was en in de (nabije) toekomst zou kunnen zijn.

Journalistiek in perspectief.

Het is geen praktijkhandboek, maar een boek over journalistiek. Welke criteria hanteren journalisten om de journalistieke relevantie van een onderwerp te bepalen? Wat is de rol van het publiek daarin? Welke rechten en plichten hebben journalisten? Journalistieke cultuur in Nederland. De journalistiek is in crisis.

Journalistieke cultuur in Nederland.

Krantenlezers lopen weg, televisiekijkers kijken anders en internet en sociale media verbinden alles en iedereen. En de gebruiker kiest zijn eigen weg. In deze veranderende mediawereld moet de journalistiek zich opnieuw uitvinden. De toekomst is aan journalisten die in de nieuwe, vloeibare wereld creatieve innovatie kunnen koppelen aan slim ondernemerschap. Journalistiek denken en doen. Focus op data en content. Media, democratie en identiteit. De rol van media in een democratische samenleving. Auteurs: Stijn Joye, Daniël Biltereyst & Sofie Van Bauwel (red.)

Media, democratie en identiteit. De rol van media in een democratische samenleving.

In deze tijden van globalisering en mediatisering ervaren we de samenleving in al haar culturele diversiteit hoofdzakelijk en soms uitsluitend via media. Deze spelen dan ook een cruciale rol in de manier waarop wij de ons omringende werkelijkheid trachten te begrijpen. Vanuit een kritische wetenschappelijke houding ten aanzien van actuele maatschappelijke kwesties en debatten reflecteert Media, democratie en identiteit over de rol en relevantie van media in een democratische samenleving. Dit boek brengt theoretische essays en empirische studies samen. Media in beweging. Handboek voor de professional. Van onze reporter ter plaatse. Vademecum voor televisiemakers.