background preloader

10-daagse Geestelijke Gezondheidszorg

Facebook Twitter

1 tot 10 oktober 2020

Uitgedokterd. Van dwang naar veerkracht in de psychiatrie. Zijnsgericht coachen. Van overlevingspatronen naar authenticiteit. Werkboek van woede naar redelijkheid: voor hulpverleners. Gezinsbegeleiders, relatie- en gezinstherapeuten. Na een scheiding en door de komst van een nieuwe partner kunnen emoties zoals angst en verdriet, woede en verwijdering verhevigd terugkeren.

Werkboek van woede naar redelijkheid: voor hulpverleners. Gezinsbegeleiders, relatie- en gezinstherapeuten.

Zolang een van de leden van het nieuwe gezin het gevoel heeft dat er sprake is van onrecht, kunnen conflicten jaren voortduren. Voor de professional is het niet altijd eenvoudig de complexe onderlinge verhoudingen in beeld te krijgen tussen ouders als ex-partners, hun nieuwe partners, kinderen en stiefkinderen. Wat is ondersteunend en helpend in de praktijk? Dit werkboek speciaal voor hulpverleners, gezinsbegeleiders, mediators en stiefplan-coaches kan gebruikt worden als aanvulling op het basisboek Van woede naar redelijkheid (Haverkort). Het biedt praktische handvatten voor de professional bij de begeleiding van ouders, stiefouders en kinderen na een scheiding. Weerbaarheid voor zorgprofessionals.

Dit boek bespreekt signalen van ongewenst gedrag en begrippen uit de psychologie.

Weerbaarheid voor zorgprofessionals.

Er wordt uitgelegd welk effect ongewenst omgangsvormen hebben op mensen. Hierbij wordt ingegaan op pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Vergroot de veerkracht in jezelf en je team. Veerkracht bij klimaatverandering. Behoud van gezondheid en welzijn. Het klimaat verkeert in crisis.

Veerkracht bij klimaatverandering. Behoud van gezondheid en welzijn.

De aarde wordt snel warmer en het weer onstuimiger. De gevolgen voor natuur en dus voor de mens zijn ingrijpend. Niemand kan zich daaraan onttrekken. De schade is echter niet gelijk verdeeld. Mensen die al kwetsbaar zijn of weinig extra middelen hebben, lopen meer risico op problemen. Dit boek vat kennis over klimaatverandering samen, en wat we er nu al van merken. De klimaatcrisis hangt samen met menselijk gedrag, zowel wat betreft het ontstaan ervan als het zoeken naar oplossingen. Veerkracht bij kindertrauma. Handboek voor hulpverleners. Veerkracht. Preventie psychische aandoeningen. Voorkom de etikettenregen. (Ook als E-book). Mindfulness oefenboek. Bevrijd jezelf in 8 weken van emotionele problemen en chronische ongelukkigheid.

Mentaal kapitaal. Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out. In 10 stappen je stress beheersen. Met aandacht voor je leefstijl. Ik kan denken/voelen wat ik wil. Iedereen herkent ze.

Ik kan denken/voelen wat ik wil.

Gevoelens van verdriet, angst, schaamte, jaloezie, depressie en agressie. Naast alle positieve gevoelens herkennen we de negatieve gevoelens helaas maar al te goed. Het boek Ik kan denken/voelen wat ik wil helpt om met deze gevoelens om te gaan als zij vaker en heviger voorkomen dan jij wilt. Het boek gaat uit van een simpele, maar uiterst effectieve gedachte: wat je voelt, is gebaseerd op wat je denkt. Aan de hand van de vijf G’s laat René Diekstra zien hoe irrationele gedachten je ongelukkig, verdrietig of depressief maken.

Al ruim veertig jaar is Ik kan denken/voelen wat ik wil een enorme steun en inspiratiebron voor iedereen die zijn of haar stemmingen wil beïnvloeden. Nieuw in deze editie In deze nieuwe editie zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten opgenomen in hoe wij mensen denken en hoe we kunnen denken/voelen wat we willen. Doelgroep. Het nieuwe mentaal. Hoe lef je op weg zet naar geluk en succes. Het gekaapte brein. Verslavingsgedrag beter begrijpen. Herstel als leerproces. Herstel staat in de psychische zorg en het sociaal domein volop in de belangstelling.

Herstel als leerproces.

De aandacht richt zich op versterken van veerkracht, benutten van potenties, eigen initiatief of contact zoeken met lotgenoten. Professionals weten veel over wat zij doen om problemen te verhelpen of aandoeningen te behandelen. Kennis over hoe mensen herstellen is nog beperkt. Help! Ik heb stress. Ontdek je stressprofiel en bescherm jezelf. Hart voor herstel. Werken aan een menswaardige ggz. Hart voor de GGZ. Werken met compassie in een nieuwe ggz. Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie. Tussen preventie en interventie. Handboek angst- en dwangstoornissen. Grip op je stress. Actief aan de slag om je werkdruk te verlagen. De belangrijkste persoon die iets aan jouw stress en onrust kan doen, dat ben jijzelf!

Met dit werkboek ga je actief aan de slag om je werkdruk en stress te verlagen. Ggz-verpleegkunde in de praktijk. Gezondheidspsychologie. (2018) Gezondheidspsychologie behandelt uiteenlopende onderwerpen die met de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte te maken hebben, zoals (on)gezond gedrag, stress, preventie, pijn- en ziektebeleving, de invloed van ziekte op de omgeving en interventies op het gebied van de gezondheidszorg.

Gezondheidspsychologie. (2018)

De auteurs bieden een brede benadering van gezondheid, ziekte en de zorgpraktijk, waarbij het begrijpen van het gedrag rond gezondheid en ziekte centraal staat. Het boek is overzichtelijk opgebouwd rond drie thema's: - gezondheid, gezond gedrag en gezond blijven; - ziek worden en de gezondheidszorg; - ziek zijn en de impact hiervan op het individu en zijn omgeving. Naast een sterk theoretisch kader bevat Gezondheidspsychologie veel didactische elementen, zoals per hoofdstuk een samenvatting, leerdoelen en kernbegrippen. De tekstkaders bieden de student de kans na te denken over de besproken theorie aan de hand van actuele onderzoeksresultaten.

Nieuw in deze editie Doelgroep. Geen gewone puber. Borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen. Borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen Noor Tromp ISBN 9789057124464200 pag.2017Paperback€ 19,99 bestel boek.

Geen gewone puber. Borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen.

Geef burn-out geen kans. 100 manieren om uit de knoop te raken. We werken te hard en te veel.

Geef burn-out geen kans. 100 manieren om uit de knoop te raken.

We willen altijd alles perfect doen. We krijgen voortdurend te maken met deadlines en het tempo wordt nog opgedreven. Geen wonder dat bijna vijftien procent van de beroepsbevolking een burn-out ontwikkelt. Gedrag in gezondheid en welzijn. Over het boek: Het brede veld van het menselijk gedrag wordt in dit boek verkend vanuit de relevantie voor de gezondheid en het welzijn, en voor het werken hieraan.

Gedrag in gezondheid en welzijn.

Basisbegrippen en -mechanismen worden toegelicht in een heldere en bevattelijke taal, met voorbeelden en beschouwingen. Het boek schuift alle ballast opzij en focust op de zaken die belangrijk zijn, wars van historische aspecten of klassieke indelingen die in traditionele psychologieboeken gehanteerd worden. De schrijfstijl motiveert lezers om de inhoud te bestuderen. Deze publicatie is bestemd voor iedereen die actief is in de gebieden gezondheidszorg en welzijn of die zich daarop voorbereidt. Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding.

ePsychologie. Over technologie in therapie. Eerste hulp bij stress & burn-out. Eenzaamheid. Ontmoetingen met ouderen. (Ook als E-book). In onze samenleving neem het aantal ouderen toe.

Eenzaamheid. Ontmoetingen met ouderen. (Ook als E-book).

Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt zal hierdoor ook stijgen. De uitgave Eenzaamheid helpt (toekomstige) zorgverleners in kaart te brengen waar ouderen behoefte aan hebben en biedt aanknopingspunten om hen te ondersteunen in het omgaan met eenzaamheid. Ontmoetingen spelen daarbij een cruciale rol. De auteurs belichten de theoretische kaders achter eenzaamheid. Ze gaan in op vragen als: wat is eenzaamheid, wanneer spreken we van sociaal isolement en welke gebeurtenissen in het leven van ouderen versterken gevoelens van eenzaamheid?

De auteurs geven voorbeelden van mogelijke interventies. Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van positieve psychologie. Wat zou er gebeuren wanneer je jezelf de vraag stelt wat er goed is aan jou en aan jouw leven? Wat zou er gebeuren wanneer je waardeert wat er al is en vriendelijk bent naar jezelf? Wat zou er gebeuren als je je talenten ontdekt en die meer gaat gebruiken, wanneer je durft te veranderen door wat je meemaakt, en eerlijk communiceert over je behoeften? Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. Multidisciplinaire richtlijn voor hulpverleners in de gezondheidszorg. De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. Multidisciplinaire richtlijn voor hulpverleners in de gezondheidszorg door Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie Deze multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag werd speciaal voor hulpverleners in de gezondheidszorg ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Binnen de gezondheidszorg is het immers van levensbelang dat hulpverleners het fenomeen (er)kennen en weten hoe ze ermee om moeten gaan. De valstrik van het geluk. Hoe kun je stoppen met worstelen en beginnen met leven. (Ook als e-book). We verlangen en streven allemaal naar gelukkig zijn. Maar zou het kunnen zijn dat bijna alles wat je dacht over het vinden van geluk niet klopt? En je zelfs op het verkeerde been wordt gezet? We worden in ons leven bepaald door de vele onbruikbare en onjuiste overtuigingen die we er op na houden over geluk. Ideeën die in brede kring worden geaccepteerd omdat 'iedereen weet dat ze waar zijn.' De kracht van het levensverhaal. Herinneringen ophalen onder vrienden, we kennen het allemaal. Maar wat als we ouder zijn en er niemand meer is die die gebeurtenissen samen met ons heeft 'Lees meer… Herinneringen ophalen onder vrienden, we kennen het allemaal.

Maar wat als we ouder zijn en er niemand meer is die die gebeurtenissen samen met ons heeft beleefd? Dan loop je als oudere het gevaar dat je de zin van het leven verliest. Vanuit de zoektocht naar wat kwetsbare ouderen nodig hebben, ontwikkelde het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Brussel de vernieuwende methodiek van de ‘narratieve zorg’.Narratieve zorg vertrekt vanuit de behoefte van de oudere om betekenis te geven aan zijn levenservaringen. ProductDetails Uitgeverij: Acco Uitgeverij Publicatiedatum: 26 maart 2015 Boek - Softcover Pagina's: 88 ISBN: 9789462921436 Over de auteur Psychologe ROSANNE VOETS en MIKIS DORMAELS, bachelor in de sociale readaptiewetenschappen, werken respectievelijk sinds 2012 en 2010 voor het project ‘Narratieve zorg’. De ik-fabriek. Laat je lijf en hersenen samenwerken en maak ik-kracht. De grenzen van mijn taal. Een klein filosofisch onderzoek naar depressie. Essay. Eva Meijer In 2016 slikten meer dan een miljoen Nederlanders een antidepressivum.

Over de behandeling van depressie is al veel geschreven, over de betekenis ervan veel minder. In De grenzen van mijn taal, een klein filosofisch onderzoek naar depressie, gebruikt Eva Meijer haar eigen ervaringen met depressie als grondstof om het fenomeen in kaart te brengen. De Chief Happiness Officer. Stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het werk.

De behandeling van angst bij kinderen en jongeren op basis van cognitieve gedragstherapie en geweldloos verzet. Een gids voor hulpverleners en ouders. Cultuur en psychodiagnostiek. Professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten. (ook als E-book). Comorbiditeit van psychische stoornissen. But beautiful. Dag na dag op weg naar jezelf. Burn-out bij hulpverleners. Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden? Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen. Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en ademruimte op de werkvloer.

Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen of behandelen. De adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen en helpen je om meer inzicht te krijgen in je eigen burn-out en/of die van je collega of werknemer. Boosheid beheersen met mindfulness. Hoe aandacht en compassie je bevrijden van boosheid en rust brengen in je leven. Black dog. Leven met een depressie. Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. Meer dan ooit staat het terugdringen van suïcide en het behandelen van suïcidaal gedrag op de agenda van de Geestelijke Gezondheidszorg. Het leed van hen die zo hun leven beëindigden en dat van hun nabestaanden is groot. Ondanks alle inspanningen op het gebied van suïcidepreventie laten de cijfers in Nederland sinds 2007 een sterke stijging zien.

Dit boek richt zich op het verbeteren van de behandeling van suïcidaal gedrag en het voorkomen van suïcide om deze cijfers te laten dalen. Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ is een praktisch boek dat antwoord geeft op vragen als: Wat moet je als hulpverlener doen bij mensen met suïcidewensen of -plannen?

Hoe herken je suïcidaliteit, hoe breng je het risico in kaart, hoe kun je de suïcidale motivatie begrijpen, waarop richt je de behandeling, hoe ziet een veiligheidsplan eruit en wie betrek je daarbij? (Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid? (Ook als E-book).