background preloader

Ergotherapie

Facebook Twitter

Adviseren door ergotherapeuten. Ergotherapeutische adviesmethodiek. Autonoom handelen met de rolstoel. Het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel is vaak een voorwaarde om het handelen van personen met een beperking te optimaliseren.

Autonoom handelen met de rolstoel

Zonder de juiste rolstoel of een ander mobiliteitshulpmiddel is integratie in de maatschappij vaak niet mogelijk. Autonoom handelen met de rolstoel reikt ergotherapeuten en studenten ergotherapie de nodige tools aan om het handelen van de cliënt in relatie tot zijn fysieke en sociale omgeving in kaart te brengen, om de geschikte rolstoel te adviseren en de cliënt gepast te begeleiden en te coachen. De cliënt, zijn handelen en een permanente evaluatie staan daarbij centraal.

De auteurs gaan achtereenvolgens dieper in op: Creek's occupational therapy and mental health. Creek's Occupational Therapy and Mental Health, 5th Edition Section 1 INFORMING PHILOSOPHY AND THEORY 1 A short history of occupational therapy in mental healthCatherine F.

Creek's occupational therapy and mental health.

PatersonService User Commentary by Matthew Pickles 2 Mental health and well-beingJon Fieldhouse, Katrina Bannigan 3 The knowledge base of occupational therapyJennifer CreekService User Commentary by Philippa Lalor Section 2 THE OCCUPATIONAL THERAPY PROCESS 4 Approaches to practiceJennifer Creek 5 Assessment and outcome measurementAlison Bullock 6 Planning and implementing interventionsSonya Mccullough. Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Het EDOMAH - programma. De beschrijving van en praktische werkmaterialen voor een nieuw evidence based ergotherapieprogramma voor diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis: het EDOMAH-programma.

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Het EDOMAH - programma.

Uitgebreide beschrijving 'Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers' bevat de beschrijving van en praktische werkmaterialen voor een nieuw evidence based ergotherapieprogramma voor diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis: het EDOMAH-programma. In deze vorm van ergotherapie zijn alle elementen van succesvolle psychosociale interventies terug te vinden: gerichtheid op persoonlijke behoeften en mogelijkheden, en intensieve begeleiding.

In deel 1 worden achtergronden gegeven van dit interventieprogramma. Deel 2 is een werkboek dat de praktische toepassing van dit programma beschrijft in concreet uitgewerkte stappen en handelingen voor de ergotherapeut. Voor wie. Ergotherapie in de geriatrie. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Grondslagen van de ergotherapie. Mieke le Granse, Margo van Hartingsveldt, Astrid Kinébanian Levertijd: 2-4 werkdagen 3de druk, 2014 Pagina's: 1145 Bookshelf Let op: Dit is een Bookshelfproduct op een educatief e-bookplatform.

Grondslagen van de ergotherapie.

Grondslagen van de ergotherapie is een onmisbaar standaardwerk voor het ergotherapieonderwijs en voor ergotherapeuten in de praktijk. Het boek is opgebouwd uit vier delen.Deel I beschrijft de historische ontwikkeling, de juridische en maatschappelijke positie van het beroep in Nederland en Vlaanderen, de internationale context en het kennisdomein van de ergotherapie.Deel II gaat in op de kernelementen van de ergotherapie en de professie van ergotherapeut.Deel III bevat veelgebruikte inhouds- en procesmodellen.Deel IV gaat in op de praktische toepassing van ergotherapie. Group dynamics in occupational therapy. The theoretical basis and practice application of group intervention. Marilyn B.

Group dynamics in occupational therapy. The theoretical basis and practice application of group intervention.

(Marli) Cole, MS, OTR/L, FAOTA, is a Professor Emeritus of Occupational Therapy at Quinnipiac University, Hamden, Connecticut, and an Occupational Therapy Consultant. After 25 years of teaching, she has now become a full-time writer. She holds a bachelor’s degree in English from the University of Connecticut, a graduate certificate in occupational therapy from the University of Pennsylvania, and a Master’s degree in Clinical Psychology from the University of Bridgeport.

Also, she is licensed by the state of Connecticut to practice occupational therapy and is certified by the Center for Study of Sensory Integrative Dysfunction to administer the Southern California Sensory Integration Tests. She has more than 24 years of practice experience in mental health, pediatrics, and geriatrics. Marli has presented papers and workshops at professional conferences on many different topics. Jaarboek ergotherapie 2015. Occupational therapy interventions. Function and occupations. Catherine Meriano, JD, MHS, OTR/L is a tenured Professor of Occupational Therapy at Quinnipiac University, Hamden, Connecticut.

Occupational therapy interventions. Function and occupations.

Her clinical background is in acute care, outpatient rehabilitation, and nursing home practice. Catherine received her certification in Advanced Online Teaching from the Online Learning Consortium and teaches in both the Post-Professional Occupational Therapy Doctorate program, which is online, and the traditional entry-level Masters of Occupational Therapy program. Her teaching responsibilities include Legal and Ethical classes in both programs, Problem-Based Learning, Documentation of practice and Administration. Toepassingsmogelijkheden van de multiprofessionele International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in de paramedische zorg. Alles wat u altijd al had willen weten over de ICF in een handzaam boek bij elkaar gebracht door twee deskundigen bij uitstek op dit terrein.

Toepassingsmogelijkheden van de multiprofessionele International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in de paramedische zorg.

Zij geven antwoord op vragen over wat je nu precies met de ICF in de praktijk kunt doen, of de ICF helpt bij het afnemen van de anamnese en de communicatie met de patiënt/cliënt en met andere professionals, of de ICF te gebruiken is bij verslaglegging in de dagelijkse praktijk, hoe meetinstrumenten zich verhouden tot de ICF, en wat de meerwaarde is van ICF-begrippen bij het genereren van managementinformatie en in wetenschappelijk onderzoek.

Deel I betreft de basisbegrippen, er aan gerelateerde begrippen (zoals modellen), en het gebruik van de ICF bij het beschrijven van het functioneren van cliënten en het methodisch handelen. Deel II gaat over de toepassingsmogelijkheden van de ICF, toegelicht aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit de praktijk. Uitvoeren van interventies. Ergovaardig deel 2A/2B.