background preloader

Algemeen

Facebook Twitter

#imperfectlife. Stop met vergelijken en doe wat goed voor je is. (E-book) #nietaankindengezinverklappen. Bekentenissen van een loedermoeder. (H)echt niet. Verbeter je relaties als hechten echt niet lukt. (E-book) Aanwijzingen voor het goede leven (E-book) Coachen met collega's. Praktijkboek individuele consultatie (E-book) Coachen op competentieontwikkeling (E-book) Compassie in je leven. Mindfulness verdiepen met hearfulness. (E-book) De Boeddha-pil. Verbetert meditatie je leven? (E-book) De functie van frictie. Zoek de wrijving op die glans geeft, zonder dat je krassen maakt (E-book) De kracht van mentaliseren (E-book) De kunst van het ongelukkig zijn. Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis. Paperbackvormgeving Gerard Hadders& rudo Hartman geïllustreerd472 bladzijdenisbn 978 90 6554 0645nur 730/820€ 35,00zevende druk bestel international order Foucault Discipline, toezicht en straf De geboorte van de gevangenis Michel Foucault (1926-1984) heeft het buitengewone talent om zelfs in de meest onschuldige sociale omgeving de werking van de macht bloot te leggen.

Dat zijn observaties voor onze tijd niets aan scherpte hebben ingeboet, is een indrukwekkend bewijs van dit talent. Discipline, toezicht en straf. Discipline, toezicht en straf is een klassieker die een blijvende invloed heeft op het hedendaagse denken over de vertakte verbindingen tussen toezicht, onderwerping en straf. Get a grip. Hoe je in vier stappen je professionele toekomst zelf in handen neemt. Groepsdynamica, de basis. Professioneel begeleiden van groepen. (E-book) Handboek Intervisie (E-book) Het Groot Online Werkvormenboek. Deel 3. De inspiratiebron voor online vergaderingen, opleidingen en andere bijeenkomsten. (E-book) Het Groot Werkvormenboek 1 (E-book) Cursisten die wegdromen, weinig inbreng hebben of zelfs in slaap vallen tijdens presentaties, trainingen of coachgesprekken... Deze situaties kunnen aanleiding zijn om eens wat langer stil te staan bij de werkvormen die u gebruikt en het effect dat u ermee sorteert.

Het Groot Werkvormenboek is dé inspiratiebron voor iedereen die bijeenkomsten of vergaderingen op een frisse en resultaatgerichte manier wil vormgeven. Het boek bevat maar liefst 120 verschillende, interactieve werkvormen, geordend naar tien doelstellingen: kennismaken;uitwisselen;kennis overdragen;discussiëren;beslissen;brainstormen;plannen maken;evalueren;vaardigheden oefenen; eninformeren. Het Groot Werkvormenboek 2 is het vervolg op dit eerste deel. Integer en gedreven. Ethiek voor de vastgoedprofessional. Ethiek voor de vastgoedprofessional van morgen Meer dan ooit hebben we nood aan integere professionals en bedrijfsleiders, ook in de vastgoedsector.

Dit boek is ontstaan vanuit de vraag hoe jonge mensen het best kunnen worden opgeleid tot integere vastgoedprofessionals. Ethisch handelen omvat meer dan enkel de kennis van de wetgeving en eventuele beroepsdeontologie. Je bewust zijn van het eigen waardekader, in open dialoog met anderen kunnen reflecteren over het eigen handelen en het ontwikkelen van vaardigheden om moreel te oordelen, zijn troeven die je als toekomstig professional kunt meenemen om het verschil te maken in de wereld van morgen.

Als vastgoedprofessional werk je met en voor mensen. Dit boek is geschikt voor de vastgoedstudent, maar evenzeer aan te bevelen aan de vastgoedprofessional die al een eind van de professionele weg heeft afgelegd of ambities heeft om als professional in de brede vastgoedsector te gaan werken. Leeskwesties. Wat is literatuur? Wat moeten we verstaan onder ‘fictie’? Hoe belangrijk is het om te weten wat een schrijver bedoelt met zijn of haar teksten?

En hoe vrij is een lezer om te interpreteren? Hoe doe je dat, overigens, interpreteren? Welke instrumenten bestaan er om verhalen te analyseren? En hoe pak je een gedicht aan? In Leeskwesties staan vragen centraal die bij de studie van literaire teksten onvermijdelijk aan de orde komen. Dit werk bevat voorbeeldfragmenten uit de rijke geschiedenis van de westerse literatuur. Moeiteloos. Maximaal resultaat met minimale inspanning. Motivatie. Denken over drijfveren sinds Darwin. (E-book) Nooit af. Een nieuwe kijk op de fundamenten op ons leven: werk, school, zorg, overheid en management. Oplossingsgerichte coaching. Simpel werkt het best (E-book) Scoren bij ongewenst gedrag. Een methode om veiligheid te creëren op de werkvloer (E-book) Socratisch motiveren (E-book) Succesvol coachen. Coachend leiden voor betere prestaties van individu en team (E-book)

Waarom zou je lezen? Handboek jeugdliteratuur (E-book)