background preloader

Ptrgyorffy

Facebook Twitter

Szórakoztató elektronika

Aegon. Ügyintézési tájékoztatók - Nyugdíjbiztosítás. Január 1-jétől kezdődően a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96/B-D.

Ügyintézési tájékoztatók - Nyugdíjbiztosítás

§-okban bevezetett adategyeztetési eljárás keretében történik a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok, korkedvezményes idő és keresetek, jövedelmek elismerése. Az egyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteikről aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak. Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy hibásan szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves adatok javításra, törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél által ismert és vele egyeztetett adatokat tartalmazza.

Egyeztetési eljárás megindítása iránt kérelem évente egy alkalommal nyújtható be. 113CCIProgramozas – Google Drive.

Matematika

Programozás. Digitális írástudás. Szabadidő. Autó. Foglalkoztatás II. Műszaki ábrázolás.