background preloader

Jó példák, hazai gyakorlatok

Facebook Twitter

Iskolakertekért Alapítvány. Iskolakertek nyílnak országszerte, megnéztünk egyet. 2015.04.29 Bálintgazda.hu Kell egy hely, ahol minden iskolás megnézheti és kipróbálhatja a konyhakerti növények ültetését, nevelését, betakarítását.

Iskolakertek nyílnak országszerte, megnéztünk egyet

Az iskolakert emellett élelmiszert termel és együttműködést fejleszt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szakmai tanácsadóként és a program fővédnökeként részt vehettem az első új iskolakert munkálataiban. A megújuló Iskolakert program célja, hogy a túlzottan urbanizálódott, természettől elidegenedett állapotból visszavezesse az ifjúságot a természetes környezet megismeréséhez, miközben a gyerekek kézzelfogható, gyakorlati tapasztalatot is nyerhetnek a munkáról, értékek előállításáról, gondozásáról és védelméről. Az iskolakert egy olyan öko-szemléletű oktatási és nevelési teret jelent, ahol azoknak a tanulóknak, akik a környezettől szinte teljes elszigeteltségben töltik idejük jelentős részét, az iskola gyakorlati foglalkozásokat kínálhat. Dr. Bálint Gazda és Lukács József, a Nádland Kft. ügyvezető igazgatója Az esemény fővédnöke, dr. Fészek Waldorf Iskola. Helyi tantervünket a Waldorf-kerettanterv és saját iskolai gyakorlatunk alapján alakítottuk ki.

Fészek Waldorf Iskola

Sajátos tantárgyaink: Két idegen nyelv első osztálytól Iskolánkban két idegen nyelvet tanítunk első osztálytól: angolt és németet heti 2 órában, hatodik, vagy hetedik osztálytól az órarend adta lehetőségek szerint heti 2 vagy 3 órában, létszámtól függően csoportbontásban, illetve epochálisan. Az idegen nyelv oktatásának célja, hogy a diákok pozitívan forduljanak a más kultúrájú és nyelvű népekhez, valamint hogy segítse az emberi megértést, hogy empátiát alakítson ki mások szemlélete és világlátása iránt. Az idegen nyelvek tanulása új perspektívát kínál az egyén számára saját nyelvéhez, kultúrájához, szemléletéhez, mentalitásához, ily módon segítve a diákot, hogy a világot árnyaltabban láthassa. Az órák alapelv szerint az idegen nyelven folynak, ez szükség esetén kiegészül anyanyelvi magyarázatokkal. Kézművesség Kézimunka A Waldorf-óvodából érkező kisgyermek már tud szőni.

Kertművelés. Waldorf Gödöllő. A Waldorf iskolák egyik alapvető célja, hogy a felnövekvő embernek minél teljesebb képet nyújtson az őt körülvevő világról.

Waldorf Gödöllő

Többek között ennek következtében lesz módja, lehetősége megtalálni a saját útját a felnőtté váláskor. A Waldorf pedagógiában a különböző tantárgyak alapvetően nincsenek éles határokkal elválasztva egymástól, de egy bizonyos életkortól már, még inkább szükség van az összefüggések megmutatására. Természetesen az ok és okozati kapcsolatokat első lépésként nem a gondolatok elvont szintjén élik meg a gyerekek, hanem tapasztalati úton. Ennek a folyamatnak az egyik segítője az addig tanult tantárgyak ismeretét, tapasztalatát magába foglaló Kertművelés, mely szerencsés esetben a hatodik osztályban jelenik meg először heti rendszerességgel, mint önálló „tudomány”, és tart egészen a kilencedik osztályig.

Az alábbiakban néhány példán keresztül bemutatom, hogy milyen módon tudja ez a tárgy kiteljesíteni a többit, és alkalmazni az addigi ismereteket. Autonómia Alapítvány. A pályázati kiírásban azon szervezetek jelentkezését vártuk, amelyek – olyan hátrányos helyzetű (kis)településeken működnek, ahol a roma lakosság aránya számottevő; – együttműködnek (roma szervezet esetében) helyi oktatási intézménnyel, (oktatási intézmény esetében) roma civil szervezettel, vagy közösséggel; – a tervezett programba egyaránt bevonják a településen élő hasonlóan hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekeket és családjaikat.

Autonómia Alapítvány

A pályázati program célja: NYME Apáczai Csere János Kar: Iskolakert. TomoriKert_inditasa.pdf. Egy iskolakert indításának tapasztalatai Az iskolakert terveimmel augusztus derekán keres- tem fel Antoni Józsefné Viki nénit, a Tomori Iskola igazgatónőjét.

TomoriKert_inditasa.pdf

Az első perctől támogatta az ötlete- met, és felajánlotta azt a két legfontosabb dolgot, ami nélkül a projektem nem valósulhatott volna meg: a gyerekek bevonását a kertgondozás izgal- mas munkáiba, és egy darabka iskolaudvar terüle- tet, ahol a kert megszülethet. Újjáélednek a Győr környéki iskolakertek: `komposztálás nélkül nincs iskolakert´ Úgy látják: a világszerte egyre népszerűbb iskolakerti tevékenység kiváló oktatási-nevelési lehetőségeket nyújt.

Újjáélednek a Győr környéki iskolakertek: `komposztálás nélkül nincs iskolakert´

Nemcsak az alapvető kertészeti ismeretek elsajátítását szolgálja, hanem az egészséges táplálék iránti igény felkeltését; nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja. Az Apáczai belvárosi kis kertjét bemutatókertté fejleszti Az óvodásoktól a középiskolásokig alkalmazható a szabálykövetés, kreativitás, problémamegoldás, együttműködési készségek fejlesztésére ­ mindezt jó levegőn, sok mozgással! Segít a tanulásban, a tanulási zavarok leküzdésében. Kiss Katalin - Hogy virágozzanak az iskolakertek... Tomori Iskolakert. Gödöllőn újraindul az Iskolakert program! 2012 márciusában a SZIE- Környezet és Tájgazdálkodási Intézet és a Regina Alapítvány összefogásával elindult a Térségi Iskolakert Program. 2012 márciusában a SZIE- Környezet és Tájgazdálkodási Intézet és a Regina Alapítvány összefogásával elindult a Térségi Iskolakert Program.

Gödöllőn újraindul az Iskolakert program!

A program keretében a REGINA Kertben kialakítottunk egy tanulókertet, ahol a tavaszi félévben meghirdetettünk egy kísérleti kertbarát szakkört. A szakkör sikerén fellelkesülve, annak tapasztalataira alapozva, kidolgoztuk az Iskolakert Staféta programot, melyre támogatást nyertünk az MNVH Projektötlet pályázatán. Az Iskolakert Staféta keretében szeretnénk tágabb körben elérhetővé tenni a kerti élményeket a térség iskolás gyerekei számára, egy-egy kerti projektnapra meghívva a Gödöllő városi és környékbeli iskolák osztályait. 2013 március 7.