background preloader

Sameiet

Facebook Twitter

Sørenga - bolig ved kaikanten. Sørenga trinn 4 – LPO Arkitekter. LPO arkitekter vant parallelloppdraget for utvikling av Sørengautstikkeren i 2006.

Sørenga trinn 4 – LPO Arkitekter

Bebyggelsesplanen for området ble vedtatt i 2008 og LPO ble kontrahert til å tegne to av totalt åtte boligkvartaler. Byggetrinn 1 Byggetrinn 1 er prosjektert av LPO arkitekter og utgjør første byggetrinn av de 8 kvartalene på Sørenga. Det er sammensatt av tre ulike bygningsvolum rund en felles gårdshage med hovedadkomst til boenhetene. Kvartalet inneholder 115 leiligheter med 67 ulike leilighetstyper. Arkitektur Bygningsvolumenes utenpåhengte balkonger inn mot hage og ut mot kanalrom er utført med brystninger i opalisert hvitt glass og med balkongdekker i lys grå betong. Byggetrinn 4 Byggetrinn 4 har lagt vekt på en volumdisponering der flest mulig leiligheter ligger mot sjøen. FINN – TOPPLEILIGHET PÅ SØRENGA - Meget lekker og arealeffektiv 3-roms.

Aktiv Grønland/Bjørvika Tips en venn om denne annonsen Sørengkaia 100, 0194 Oslo Prisantydning Fellesformue Felleskost/mnd.

FINN – TOPPLEILIGHET PÅ SØRENGA - Meget lekker og arealeffektiv 3-roms

Seksjonering og reseksjonering. Hvorfor og hvordan seksjonere?

Seksjonering og reseksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Dette er vanlig når store bygninger har flere leiligheter, også kalt selveierleiligheter, eller kontorer og butikklokaler. Et rekkehus eller en eiendom med flere frittliggende hus, for eksempel i et hyttefelt, kan også organiseres som et eierseksjonssameie. Når en eiendom seksjoneres blir hver bruksenhet tegnet opp og gitt et eget seksjonsnummer (snr).

Hjem - Huseierne. Sameie : Når eiendomsretten deles med andre. Detaljer Opprettet mandag 31. mai 2010 08:52 Den private eiendomsrett står sterkt i Norge og det finnes utallige lovregler som regulerer hver enkelts eiendomsrett i forhold til omverdenen.

Sameie : Når eiendomsretten deles med andre

Eiendom kan også eies sammen av to eller flere sameiere, og da kalles det et boligsameie. I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste lover og regler som gjelder for sameier og boligsameier. Styrerommet.net. Www.aisnsw.edu.au/FundedPrograms/CapitalGrants/Documents/BGA Sample Maintenance Plan_Dec 2011.pdf. Dommer. Brannvern - dsb.no. Eierseksjoner - Huseierne. Eierseksjonssameier reguleres av lov 23. mai 1997 om eierseksjoner.

Eierseksjoner - Huseierne

Et eierseksjonssameie er et sameie som er opprettet etter en oppdelingsbegjæring. Det må gjøres der flere eier en bygning på en tomt sammen, og hver av eierne har enerett til bruk av en leilighet i bygningen. Lovens § 1 definerer en eierseksjon som en sameieandel i bebygd eiendom, med en tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet. Denne formuleringen omfatter også sameieandel i bygning på festet grunn. Loven gjelder alle eierseksjoner som er opprettet etter lovens egne bestemmelser, men også for alle eierseksjoner som er opprettet etter en formell oppdelingsbegjæring tidligere. Eiendomsdrift - Regelhjelp.no. HMS-veiviser til regelverket - Regelhjelp.no. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Styre - Huseierne. Alle sameier må ha et styre som forestår den daglige driften.

Styre - Huseierne

Styret har vide fullmakter, men også et stort ansvar. Styrets ansvar i sameier. Forside - dsb.no. LOV 1997-05-23 nr 31: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Jf. tidligere lov 4 mars 1983 nr. 7.

LOV 1997-05-23 nr 31: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Kapittel I. Innledende bestemmelser. /d: LOV-1997-05-23-31 :d/ Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Lov om sameie. Ansvar - Velkommen. Boligeier eier det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften.

Ansvar - Velkommen

Boligeiere er også ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom. Ansvaret innebærer: å være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som varme sikringer og stikkontakter (kan bli brune), lysbuer/gnister eller tilløp til lysbuer (tegn på dårlig kontakt) å få kontrollert anlegget på bakgrunn av slike faresignaler å få utbedret de mangler som avdekkes. Hvem som kan gjøre inngrep i et anlegg reguleres av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. 1) I borettslag og sameier har styret plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet på fellesarealer. Søk. Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Søk

Søk. [Redaksjonell artikkel, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 01.07.2004] Når gutter kaller jenter "hore", erter dem for mensen eller klår dem på puppene, kan det godt hende det er hjelpeløse forsøk på flørt.

Søk

Høgskolelektor Arna Meisfjord synes voksne gjør en kjempetabbe når de lukker øynene for det som skjer. – Overser vi kjønnsbasert mobbing, godtar vi den, sier hun. ...hjertebarn. Nå har hun forskningsfri for å forske på kjønnsbasert mobbing. Lov om trakassering på jobb. Lov om trakassering. Julia sendte kravbrev til nettmobben. Ett år etter at fire personer sjikanerte Pliscovaz på Facebook fikk de kravbrev i posten. En har nå betalt 5000 svenske kroner i erstatning. De tre andre må om kort tid møte i retten. I Sverige tar Juridikinstitutet i Stockholm helt nye metoder i bruk for å renske opp i den grumsete nettdebatten. Kravbrev der offeret ber om økonomisk oppreisning og sivile søksmål mot dem som nekter å gjøre opp for seg, er noe av fremgangsmåten. Protesterte mot Tupac-t-skjorte Den unge kvinnen fra Västerås i Sverige ble møtt med et skred av mishagsytringer og sterke utfall etter at hun i desember 2012 skrev et innlegg på Facebook-siden til Hennes & Mauritz.

Dokumentarkiv. Innlegg i Romerikes Blad 20.09.2009 [Tale/artikkel, Barne- og likestillingsdepartementet, 20.09.2009] Ny teknologi som mobil og internett gir mange positive utfordringer, men åpner også for nye måter å mobbe på. Mange unge i dag blir mobbet via de nye mediene, og det er nesten umulig å verne seg mot dette. Ungdom har derfor ikke noe frirom, de kan ikke lukke døra på rommet sitt å slippe fra mobberne. Plagingen forfølger dem via SMS, MSN, mobil og internett.