background preloader

Personal Finance

Facebook Twitter

Sun, Mom and Sun shine. Steampunk art. Pinterest. DN Børs & marked. Valuta kurs.

Banks

Investment accounts. Credit Cards. Loans. Reise, Oppdrag, Torget, Eiendom, Bil, MC, Båt... Osloby Boligverdi. Boligprisutvikling. Her kunne du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 1992.

Boligprisutvikling

Les mer om kalkulatoren under. Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen. Om kalkulatoren Velg hvilket årstall du vil regne fra, velg deretter distrikt. Tallene tar utgangspunkt i årsgjennomsnittet. Verdiendring i perioden Kalkulatoren viser den gjennomsnittlige endringen i prisnivået i distriktet du har valgt. Det kalkuleres verdiendringer for det totale markedet, eneboliger, leiligheter og delte boliger. Boligprisutvikling i forhold til lønnsøkning Her blir lønnsutviklingen sammenlignet med boligprisutviklingen i den perioden og distriktet du har valgt. Forskjellen blir oppgitt både som gjennomsnittlig årlig endring, og totalendring. Hva skal boligen din være verdt? Du kan legge inn hva du kjøpte boligen for, kalkulatoren regner ut hva boligen din skal være verdt i dag. Om dataene Tallene er hentet fra SSB. 32828 Real Estate & 32828 Homes For Sale. Dette bruker vi penger på - NRK Norge - Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet.

Norske husholdninger får stadig mer gjeld, til tross for dårligere lønnsoppgjør og stadig flere arbeidsledige.

Dette bruker vi penger på - NRK Norge - Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser også at bolig er den største utgiftsposten. 22,9 prosent av nordmenns forbruk går til utgifter som husleie, vedlikehold og oppussing. Transport er den nest største utgiften, med 15,8 prosent. Dette omfatter kjøp av egne transportmidler, drift og vedlikehold og transporttjenester. Deretter kommer mat og drikke. 13 prosent av nordmenns forbruk går matvarer og alkoholfri drikke, der kjøtt er den største kategorien foran meieriprodukter og sukkervarer. 4,1 prosent går til alkohol og tobakk. DNBs forbrukerbarometer, som er utarbeidet av Ipsos, viser at nordmenn planlegger å bruke mest penger på ferie, generelt forbruk og bolig i 2016.

Welcome to Direct Pay! DocuSign. Government 1-Stop. Stock market today: News, data and summary - MSN Money. Kommentar: Slik blir 2016 - Spaltister. Aksjer Det som er fantastisk med aksjemarkedet er at det ikke bare er en funksjon av inntjeningen til selskapene, men også risikosentimentet og avkastningskravet til investorene.

Kommentar: Slik blir 2016 - Spaltister

Hvilke andre steder kan du få avkastning i disse lavrentetider? Jeg tror aksjemarkedet fortsetter videre opp med uforminsket styrke, drevet av yieldinvestorer, bedre sparerate og økonomi hos folk flest. Pensjonsparere i USA bryr seg ikke om S&P500 handler på PE 15 eller 16 mot historisk snitt. De har overskudd på konto, og kjøper aksjer som gir bedre avkastning enn banken!

Renter Amerikanske renter kommer til å stige gjennom året, og dollaren vil nå nye høyder. Norske renter fortsetter ned det første halvåret, men flater ut etter sommeren. The United States Social Security Administration. Log in - Free Credit Scores & Credit Report Monitoring.

Florida House

Oslo Børs. Retirement. My Accounting Course. Debt ratio is a solvency ratio that measures a firm's total liabilities as a percentage of its total assets.

My Accounting Course

In a sense, the debt ratio shows a company's ability to pay off its liabilities with its assets. In other words, this shows how many assets the company must sell in order to pay off all of its liabilities. This ratio measures the financial leverage of a company. Companies with higher levels of liabilities compared with assets are considered highly leveraged and more risky for lenders. This helps investors and creditors analysis the overall debt burden on the company as well as the firm's ability to pay off the debt in future, uncertain economic times. Formula The debt ratio is calculated by dividing total liabilities by total assets.

Make sure you use the total liabilities and the total assets in your calculation. Analysis The debt ratio is shown in decimal format because it calculates total liabilities as a percentage of total assets. Health Insurance - Find Affordable Health Insurance Plans and Buy Medical Coverage Online. Credit Karma.

US FEDERAL TAX

Annual Credit Report.com - Home Page. Pay Pal.