background preloader

Plamg

Facebook Twitter

Plamg

Historia żółtej ciżemki. Antonina Domańska - zdjęcie. Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki - tekst. Historia żółtej ciżemki - audiobook. Historia żółtej ciżemki - film. Test z lektury „Historia żółtej ciżemki” A. Domańska. Poniższy test ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu opanowałeś/aś treść lektury „Historia żółtej ciżemki” A.

Test z lektury „Historia żółtej ciżemki” A. Domańska

Domańskiej. Powtórz najważniejsze wiadomości, przygotuj się do lekcji, rozwiąż test zbudowany z 18 pytań i sprawdź Swoją wiedzę. „Historia żółtej ciżemki” A. Domańska to niezwykła opowieść o dokonywaniu wyborów między dobrem i złem. Najważniejsze wydarzenia. Karty pracy do lektury "Żółta ciżemka" Antoniny Domańskiej, Język polski, Karty pracy. KARTA PRACY NR 1 1.

Karty pracy do lektury "Żółta ciżemka" Antoniny Domańskiej, Język polski, Karty pracy

Wpisz określenia, imiona, rzeczy i wydarzenia do właściwych pól. WILNO -------------------------------------- KRAKÓW -------------------------------------- KARTA PRACY NR 2 1. Połącz strzałkami daty z pasującymi do nich wydarzeniami. DATA WYDARZENIE 1287r. Śmierć Szymona z Lipnicy. 1913r. Postacie historyczne - Jan Długosz i Wit Stwosz. Ołtarz Wita Stwosza - prezentacja.