background preloader

Formacions

Facebook Twitter

Oferta de programes de formació i inserció organitzats pel Departament d'Educació curs 2020-2021.

Programa singulars

Certificats de Professionalitat. Formacions Garantia Juvenil. Emprenedoria. Creu Roja-Girona. Formació Contínua. IDFO. Info beques.